haritada ara :   km  
990 Arapça yer adı bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 10
sırala 
Abana ilçe - Abana - Kastamonu
1968 📖: Altınyaka
1487c 📖: Abana [ Yunanca ]
Y17 📖: *Abanos (neh) [ Anadolu Dilleri ]
■ Karş. İnebolu = antik Abonouteixos (`Abana hisarı`). Nehir adı olan Abana/Apana daha önce İnebolu ve Çatalzeytin’i içeren idari bölgenin adı idi. Şimdiki ilçe merkezi Harmason ve Konakören (Toza) köylerinin sahil kısmında 19. yy’da kuruldu. SN
■ Koord: 41° 58' 45'' D, 34° 0' 22'' K
Abdallı mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Tıl Xanik [ Arapça ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ketikan aşiretine mensup Kürt yerleşimidir metonio
■ Koord: 36° 58' 53'' D, 38° 2' 54'' K
Acıkuyu mahalle - Akçakale - Şanlıurfa
Eski adı: Bîrdelef [ Arapça "acı kuyu" ]
Müslüman Arap (Cumeyli) yerleşimi
■ Koord: 36° 44' 4'' D, 39° 6' 50'' K
Açıkdere mahalle - Antakya - Hatay
1940 📖: Habeştüylü
F1935 📖: Tell Habeş [ Arapça tell el-habeş "Habeş höyük" ]
■ Koord: 36° 13' 10'' D, 36° 15' 31'' K
Adada ölü yerleşim - Sütçüler - Isparta
1891b 📖: Pavlu
1890hk 📖: Karabavlu/Karabavullu
Y17 Y787 📖 📖: Adada/Odada [ Anadolu Dilleri ]
■ Bozulmamış doğa alanında nispeten iyi korunmuş antik kent örenidir. Karabavlı adı Bavlı (Sütçüler) kenti harabesi anlamındadır. SN
■ Koord: 37° 34' 28'' D, 30° 58' 58'' K
Adak mahalle - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖: Simaqî
1526t 1928 📖 📖: Sımmaki / Summaki [ Arapça simaqî/simmaqiyye "sumaklı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 17' 5'' D, 40° 4' 5'' K
Adala mahalle - Salihli (Karataş bucağı) - Manisa
1968 📖: Karataş
1530t 📖: Adala [ Yunanca ]
■ S- önekiyle yapılmış antik Anadolu yer adlarından biridir. SN
■ Koord: 38° 34' 40'' D, 28° 16' 10'' K
Adana il - Adana Merkez - Adana
A870 📖: Adana
Y-600 📖: Ádana [ Anadolu Dilleri ]
H-1340 📖: Adaniya
■ Yaklaşık 3500 yıldan beri değişmeden korunan ender yer adlarındandır. Kentin MÖ 2. binyılda Mopsos önderliğinde Yunan anakarasından göçen Danaoi halkı tarafından kurulduğu ve kent adının Danaoi etnoniminden türediği rivayet edilir. SN
■ Koord: 36° 59' 28'' D, 35° 19' 45'' K
Adıyaman il - Adıyaman Merkez - Adıyaman
K 📖: Semsûr
A870 📖: Hısnı Mansûr [ Arapça "Mansur hisarı" ]
■ 1926’ya dek resmen kullanılan Hısnımansur ismi, kaleyi zapteden Emevi komutanı Mansur b. Cavana’dan (ö. 758) gelir. Antik Çağ’da ve Bizans döneminde kullanılan Perrê adı için, bugünkü kentin dış mahallesi olan Örenli (Pirin) maddesine bakınız. Kürtçe Semsûr adı Hısnımansur’dan uyarlanmıştır. 17. yy’dan beri kaydedilen Adıyaman adının kaynağı meçhuldür. Türkçe ’adı yaman’ (`kötü namlı`) olsa gerekir. SN
■ Halk arasında Adıyaman denilen Malatya vilayeti dâhilindeki Hısnımansur kazası isminin halk arasında söylendiği gibi yalnız Adıyaman ismiyle anılması tensip olunarak vilayata tamimen tebligat ifa kılınmıştır. Arz-ı malumat olunur.19.11.1928 RG ishak levent
■ Koord: 37° 45' 35'' D, 38° 16' 59'' K
Adilcevaz ilçe - Adilcevaz - Bitlis
1282 📖: Âdelcewz
E1075 📖: Ardzge [Artske] Արծկե
A947 📖: ḍât el-Cewz [ Arapça "ceviz düzü" ]
Türk/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermenice kaynaklarda Artske/Ardzge adı kullanılır. Arapça isim 890 yılı dolayında kısa ömürlü bir beylik adı olarak belirmiştir. ■ İlçeye bağlı köylerden dördü eski Türk köyüdür. Diğerlerinin çoğu Haydaranlı Kürtlerine aittir. SN
■ Çoğunluk Kürtlerden oluşmaktadır. Azınlık olarak Türk ve Çerkezler mevcuttur.
■ İlçe merkezinin şu anki haliyle %65i Türk/Türkmen, %35i Kürd kökenlidir. Danacı/Uri ve Yıldız/Mastafa köyleri halen Türk çoğunlukludur, Çanakyayla, Harmantepe ve Süphan köyleri bir dönem Türk nüfusluyken Kürtleşmiştir. Erikbağı ise İran kökenli Küresünnilerle meskunken yine Kürtler çoğunluk haline gelmiştir. Ayrıca Yıldız köyünün Türkleşmiş Kürt veya Çerkes olduğu iddiası yanlıştır. Kürt çoğunluklu kırsal bölgede Kürtler nasıl Türkleşsin? Ya da Yolçatı ve Aygırgölü'deki Çerkesler Çerkes benliğini korurken Yıldız köyündekiler nasıl birden Türkleşip Türküm desin? metonio
■ Çoğunluğu Türk olan ilçede önemli olarak Kürtlerde yaşamaktadır gölge
■ Koord: 38° 48' 17'' D, 42° 44' 7'' K
Adrasan mahalle - Kumluca - Antalya
1968 📖: Çavuş
1665 📖: Azrasan
1530t 📖: Adrason
Y1300~ 📖: Atrasas [ Anadolu Dilleri Adrassós "(tanrı) Adra kenti" ]
■ Geç Bizans dönemine ait Atrasas yazımı muhtemelen Mut ilçesindeki Adrassós (Balabolu) ile aynı isme işaret eder. 15. - 18. yy’larda İğdir kazasının idari merkezi olan İğdir Hisarı adlı yer burası olsa gerekir. 2000 yılında Adrasan adı iade edildi. SN
■ Koord: 36° 19' 54'' D, 30° 25' 53'' K
Afşin ilçe - Afşin - Kahramanmaraş
1665 📖: Efsus [ Arapça A(r)fsûs ]
1525 1914hk 📖 📖: Yarpuz [ Yunanca Arbsos ]
E1077 📖: Apşun Ափշուն [ Yunanca A(r)bson ]
Y238y Y610 📖 📖: Arabissós akk. Arabissón
■ İmp. III. Gordianus (234-238) devrinde Urfa’dan göçen Arap aşiretleri iskân edilmiştir; Arabissos adının bu vesileyle verildiği düşünülebilir. [Irfan Shahîd, Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, 1989]. Aslen buralı olan imp. Maurikios’un (582-602) adı `Arapoğlu` anlamına gelir. Urfalı Mateos Vekayinamesinde 1076/77 olayları meyanında anılan Apşun adı Arabson > A(r)bşon biçiminden türemiş olmalıdır; `ünlü Selçuklu komutanı Afşin` ile ilgili olması düşünülemez. Türkçe resmi belgelerde 1944’e dek kullanılan Efsus adı orijinal ismin Arapça yazımı, Yarpuz ise aynı adın yerel Türkmen ağzındaki biçimidir. Afşin adı Cumhuriyet döneminde verilmiş olup mitolojiktir. SN
■ Afşin ilçe merkezinin yaklaşık 50.000 nüfusu vardır. Afşin-Elbistan Termik Santralleri sebebiyle Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar yaşamaktadır. Lakin ilçenin yerlisi olarak kabul edeceğimiz temel unsur Avşar boyu başta olmak üzere Yıva, Bayat ve diğer Oğuz boylarına mensup Türkmen obaları ve aşiretleridir. Faik Erat
■ Koord: 38° 14' 41'' D, 36° 54' 49'' K
Ağcıl mahalle - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Beyda [ Arapça beyḍâ "beyaz" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 55' 56'' D, 39° 4' 42'' K
Ağlasun ilçe - Ağlasun - Burdur
1925h 📖: Belönü | Ağlasun (idari bölge)
1530t 📖: Ağlasun [ Yunanca ]
Y17 Y535 📖 📖: Sagalassós / Agalassós [ Anadolu Dilleri ]
■ Yer belirten s+ öntakısını almış ve almamış halleri Antik Çağ kaynaklarında kayıtlıdır. Türkçe ad eski ismin belirtme hali Agalassón’dan türemiştir. SN
■ Sagalassos adınının 's' sesinin sonraları 'eis' edatının yöredeki halini belirtmesi olarak algılanmasından (benzer olarak: Naxos - Axos, Samsun, Sinason, Sumela için olanın tersi). Türkçe hali ismin akusativinden gelir. Tankut Beygu
■ Koord: 37° 38' 59'' D, 30° 31' 55'' K
Ahiboz mahalle - Gölbaşı - Ankara
1583t 📖: Yakacık | Axiboz
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Mithridates savaşları bağlamında Cicero, Appian ve Dio Cassius’un andığı Gorbeus, 334 yılına ait Itinerarium Burdigalense’de Ankara-Aksaray yolunda üçüncü menzil olarak gösterilir. Türkçe anlamı olmayan Ahıboz adı muhtemelen *Xırboz > *Axırboz yoluyla antik addan türemiş olabilir. ■ 19. yy'da az sayıda Ermeninin bulunduğu yerleşime 1860'ta Nogay muhacirler yerleştirilmiştir. SN
■ Koord: 39° 36' 18'' D, 32° 51' 0'' K
Akarca mevki - Seferihisar - İzmir
Y-450 📖: Teôs [ Anadolu Dilleri ]
■ Tatil siteleri cennetidir. İyonya’nın 12 kentinden biri olup tiyatro okuluyla ünlü olan antik Teos öreni koyun kuzey ucunda bulunur. SN
■ Koord: 38° 10' 35'' D, 26° 47' 11'' K
Akarçay Görümlü belediye - Almus - Tokat
1522t 1946 📖 📖: Megellü
Y400 📖: Megalula [ Anadolu Dilleri ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Peutinger Tablosu’nda Roma dönemi yol menzili olarak anılan Megaloula köyüdür. SN
■ Koord: 40° 21' 51'' D, 37° 2' 11'' K
Akbayır mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖: Til [ Arapça/Süryanice tell "höyük, tepe" ]
1563t 📖: By. Til
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 38'' D, 37° 19' 45'' K
Akbilek mahalle - Akçakale - Şanlıurfa
1928 📖: Garbi Muğayre [ Arapça muğayre "mağaracık" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 47' 31'' D, 38° 58' 19'' K
Akbulut mahalle - Ceylanpınar - Şanlıurfa
hl 📖: Eburûman [ Arapça ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 36° 58' 53'' D, 40° 3' 32'' K
Akbük mahalle - Menteşe (Yerkesik bucağı) - Muğla
1904hk 📖: Akbükü
Y-454 📖: Pládasa [ Anadolu Dilleri ]
■ Koord: 37° 1' 51'' D, 28° 5' 49'' K
Akça köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Fidi
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Ptol. Coğrafya’da (2. yy) Pida `Amasia ve Neokaisaria/Niksar yolu üzerinde bir köy` olarak tarif edilir. SN
■ Koord: 40° 42' 28'' D, 36° 27' 3'' K
Akçagedik köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1928 📖: Zikayef [ Arapça ]
■ Koord: 38° 2' 59'' D, 41° 33' 28'' K
Akçakale ilçe - Akçakale - Şanlıurfa
1928 📖: Akçakale
1884hk 📖: Tell el-Abyad | Akçekale [ Arapça tell abyaḍ "akhöyük" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ İlçe nüfusunun tümüne yakını Araptır.Ova kısmında 1980’lerden itibaren sağlanan sulama altyapısı sayesinde pamuk tarımı gelişmiştir. SN
■ Akçakale ilçesinin Suruç sınırındaki 9 köyünde tamamen veya kısmen Kürtler yaşamaktadır. Bunun dışında kalan nüfusun tamamına yakını Araptır. metonio
■ İlçe nüfusunun tamamına yakını Sünni Araplardan oluşmaktadır. Berkay Akar
■ Koord: 36° 42' 39'' D, 38° 56' 50'' K
Akçakale köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
cit 📖: Akçakale
Y150 Y961 📖 📖: Aránê / Aranda? [ Anadolu Dilleri ]
■ Yerel yazıtta görülen Aranda’nın Ptolemaios ve Bizans tarihçilerinde geçen Aranê olabileceğini Hild (TİB Kappad. 11) önerir; Zgusta (n. 85-12,13) kuşkulu bulur. Aranda başka bir görüşe göre daha batıdaki Alacahan Derbendi’dir. SN
■ © 11.02.1862 Divriği'nin Kızılcaviran köyünden Kangal'ın Akçakale köyüne göç eden Çiçekoğlu Halil ve kardeşi İbrahim'in taleplerine binaen bir mahzuru olmaması halinde mürettep vergi kayıtlarının nakledilmesi. deyar heyran
■ Koord: 39° 9' 51'' D, 37° 47' 1'' K
Akçapınar mahalle - Kızıltepe (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖: Erban
1526t 📖: ˁArbân [ Arapça/Kürtçe "Araplar?" ]
Kürt-Sünni (Arbani) yerleşimi
■ 1994’te köy boşaltılmış ve daha sonra köyün alt kısmında yeni yerleşim kurulmuştur. SN
■ Koord: 37° 16' 53'' D, 40° 25' 32'' K
Akçaşar mahalle (Aksu bağ) - Aksu - Isparta
1890hk 📖: Akşehir
Y17 Y640 📖 📖: Tymbriáda / Timbriada [ Anadolu Dilleri ]
■ Hadrianus (117-138) döneminde basılmış Timbriada sikkeleri Isparta Müzesi’ndedir. SN
■ Koord: 37° 48' 9'' D, 31° 1' 54'' K
Akçatarla köy - Turhal - Tokat
1928 📖: Dazmana
Y17 Porph 📖: Dazymon [ Anadolu Dilleri ]
Alevi-Türk (Keçeci Baba) yerleşimi
■ Antik Çağ’da Dazimonitês (Kazova ve Turhal) bölgesinin merkezi olan önemli bir yerleşimdir. 838’de Afşin komutasındaki Arap ordusu burada Bizans imp. Theophilos’u yendi. SN
■ Koord: 40° 25' 32'' D, 36° 10' 6'' K
Akdağ dağ - Seydikemer - Muğla
Y-350 📖: Krágos [ Anadolu Dilleri ]
■ Koord: 36° 36' 12'' D, 29° 32' 58'' K
Akdeniz deniz - ---
1665 📖: Akdeniz
A870 📖: Bahr eş-Şam [ Arapça "Suriye denizi" ]
Lt639 📖: Mediterraneum (Mare) [ Latince "ülkeler arası (denizi)" ]
Y190~ 📖: Mesógaios (Póntos) Mεσóγαιος [ Yunanca "ülkeler arası (denizi)" ]
■ Antik kaynaklarda adı genellikle `büyük deniz`dir (İbr Yam haGadol, Yun Megalê Thálassa, Lat Mare Magnum). Mesógaios adı en erken 2. yy’da Mısırlı Polluks’un Onomastikon’unda görülür. Klasik devir Arapçasında Bahr ar-Rûm yaygındır; modern Bahr al-abyaz (`ak deniz`) Türkçeden çeviridir. Bahr al-Mutawassıt (`ara deniz`) Batı dillerinden çeviridir. Türkçe en erken tarihten itibaren görülen Akdeniz ve Karadeniz adları muhtemelen `güney/kuzey denizi` anlamındadır. SN
■ Koord: 36° 32' 3'' D, 30° 52' 1'' K
Akdilek mahalle - Eyyübiye (Yardımcı bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Tell Mahris [ Arapça "? höyük" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 57' 32'' D, 39° 0' 47'' K
Akdoğan mahalle - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Erad
1928 📖: Arade
1914hk 📖: Tell Arad [ Arapça/Kürtçe ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 37° 1' 25'' D, 40° 24' 46'' K
Akgümüş mahalle - Andırın - Kahramanmaraş
1909 1946 1909 📖: Bunduk
SMih: Bonduqâ [ Arapça el-bundûqa "han" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 6 Temmuz 1004'te bu yerde Malatya Metropoliti 8. Yuhannis Süryani Patriği seçilmişti. Bizans’ta `han, resmi konukevi` anlamına gelen «pandokeîon» karşılığı olan Ar «bundûq», Arapçada ve Ortaçağ Ermenicesinde aynen kullanılır. Türkçe eşdeğeri (han ve konukevi anlamında) funduk’tur. SN
■ Koord: 37° 44' 6'' D, 36° 32' 21'' K
Akhan yayla (Yenikent bağ) - Aksaray Merkez - Aksaray
1926h 📖: Akhan Höyüğü
Y180 📖: Koropassós [ Anadolu Dilleri ]
■ Antik Çağ’da Lykaonia (Konya) ile Kapadokya (Kayseri) eyaletleri arasındaki sınır menzili idi. Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhusrev (1237-1246) zamanında inşa edilmiş kervansaraydan geriye bir kel duvar kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 17' 48'' D, 33° 45' 45'' K
Akıncı mahalle - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
K1980 📖: Qesra Qelendera
1928 📖: Kasrı Kalenderan [ Arapça "kalender kasrı" ]
Kürt-Sünni (Kalenderan) yerleşimi
■ Koord: 37° 10' 21'' D, 40° 51' 19'' K
AkıncıBurnu mevki - Arsuz - Hatay
A1154 1917h 📖 📖: Ras el-Xınzîr [ Arapça "domuz burnu" ]
■ Koord: 36° 19' 16'' D, 35° 46' 54'' K
Akkeçi mahalle - Akçakale (Şehitnusretbey bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Xarabet el-Maˁaz [ Arapça xarbet el-maˁaz ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 52' 40'' D, 38° 54' 41'' K
Akkuş mahalle - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1977rh 📖: Xarbet el-Receb [ Arapça "Recep harabesi" ]
1946 📖: HarabeTelRecep
Müslüman Arap yerleşimi
■ Bölgede çokça rastlanan Harbetel-Harbetül aslında Harabe Tell'in evrilmiş haliy gibi. Harbetelrecep = Xarbe Tell Receb (Recep-höyük öreni). ishak levent
■ Koord: 36° 56' 17'' D, 38° 55' 19'' K
Akmescit mahalle - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928 📖: Zerezek
Y400 📖: Arasáksa [ Anadolu Dilleri ]
■ Zerezek adı, özgün adın s+ önekiyle yapılmış *Sarasaksa varyantını düşündürür. SN
■ Akmescit Kasabasının eski adı Zerezek'tir. Kasaba halkı Danişmendli Türkmenlerine bağlı Süleymanlı Aşiretine mensup Türkmenler ile Avşar boyuna bağlı İmanlı Aşiretine mensup Türkmenlerden meydana gelmektedir. Cemil
■ Koord: 38° 37' 9'' D, 35° 52' 33'' K
Aknehir mahalle - Defne - Hatay
1968 📖: Akınyolu
1940 📖: Asakirli
1937fh 📖: Asakiriye [ Arapça el-ˁusaykira "askercik" ]
■ 20. yy başında Arap Alevi yerleşimi. Şimdi Arap Alevi yerleşimi
■ Eski Akınyolu ve Nahırlı (şimdi Samandağı-Pınarbaşı) köylerinin birleşmesiyle 1994’te belediye oldu. 2014’te Akınyolu mahallesi Defne ilçesine katıldı, fakat Aknehir adını korudu. SN
■ Koord: 36° 6' 2'' D, 36° 4' 44'' K
Aksaray il - Aksaray Merkez - Aksaray
1282 S1286 📖 📖: Aksara
Y1207 Y1220 📖 📖: Ta Aksará / Taksará
Y180 Y334 📖 📖: Kolonia Arxelaída [ Yunanca "Arxelais (kral) yerleşkesi" ]
Y17 📖: Garsaúra [ Anadolu Dilleri gurşaura ]
■ Antik Garsaúra kentine son Kappadokia kralı Arxelaos (MÖ 36-14) onuruna Kolônia Arxelais/Arxelaida adı verildi. 9. yy’dan sonra Arap akınları nedeniyle boşaldı. 1171’de Selçuklu sultanı 2. Rükneddin Kılıçarslan tarafından yeniden inşa edildi. ■ Kent adının Türkçe ’saray’ ile ilgili olmayıp, Yun Aksará adından türediği savunulmuştur. Ancak 13. yy Bizans kayıtlarında görülen Ta Aksará biçimi Türk fethinden sonrasına ait olup Türkçeden geri alıntı olması güçlü olasılıktır. (Zgusta §199). SN
■ Koord: 38° 22' 26'' D, 34° 1' 52'' K
Aktaş belediye - Niğde Merkez - Niğde
1928 📖: Andaval
1500t 📖: Andâvali
Y150 Y640 📖 📖: Andabális [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ `Andavallı` tabirinin kaynağı anlaşılamamıştır. SN
■ 17. asırda? yaşanan bir deprem sebebiyle 2500 nüfuslu Rum yerleşiminin çeşitli yerlere dağıldığı anlatılır. Manav
■ Aktaş köyünde yaşayan ortodoks rum halk 1923 yılında başlayan mübadele ile Yunanistanda Selanik yakınlarında Katerini, Veria ve Kozani illerine gönderilmiştir. Karşılığında Manastır Vilayeti Kozani (Türkçe Kozana) Kazasının, Şahinler, Küçükmatlı, Kocamatlı, Sofular, Hacı Hasanlı ve Dörtallı köylerinden gelen müsüman Türk mübadiller yerleştirilmiştir. Osman Selami BUDAK
■ 1999 ve 2004 yıllarında MHP'den iki dönem belediye başkanı seçilerek Niğde Belediye Başkanlığı yapmış olan ve aynı partiden 23. dönem Niğde milletvekili seçilmiş olan Mümin İnan, bu köyün Rumeli Türklerindendir. Denizcan Dede
■ Koord: 38° 1' 35'' D, 34° 46' 6'' K
Akyaka mahalle - Ula - Muğla
1890hk 📖: Gökova İskelesi
Y-454 📖: İdyma [ Anadolu Dilleri ]
■ Antik İdyma kentinin limanı idi. Modern dönemde Gökova (Kozlukuyu) köyüne bağlı İskele mahallesi iken 1971’de muhtarlık, 1992’de Akyaka adıyla belediye oldu. SN
■ Koord: 37° 3' 13'' D, 28° 19' 26'' K
Akyamaç mahalle (Güzelyurt bağ) - Güzelyurt - Aksaray
1500t 📖: Genedala
Y390 📖: Kanótala [ Anadolu Dilleri ]
■ Ortodoks mezhebinin kurucularından Aziz Gregorios Nazianzen, 390 tarihli vasiyetnamesinde Kanotala’daki mülkünün satış belgesinin oğluna teslim edilmesini ister. SN
■ Koord: 38° 17' 16'' D, 34° 23' 5'' K
Akyayla mahalle - Reyhanlı - Hatay
1946 📖: Kirmittepe
1918h 📖: Tell Kırmid [ Arapça ]
Müslüman Arap (Naim) yerleşimi
■ Koord: 36° 17' 40'' D, 36° 35' 48'' K
Akyazı mahalle - Şahinbey - Gaziantep
1918h 📖: Bayda [ Arapça "beyaz" ]
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 48' 37'' D, 37° 22' 50'' K
Akyazı mahalle - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖: Heremhedad
1928 📖: Haram Haddad [ Arapça/Kürtçe "demirci sığınağı" ]
Kürt-Sünni (Kikan) yerleşimi
■ Koord: 37° 9' 42'' D, 40° 34' 1'' K
Alaca mahalle - Ceylanpınar - Şanlıurfa
1977rh 📖: Sabuni [ Arapça ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 2' 27'' D, 40° 9' 23'' K
Alacalı mahalle - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Mersâviye [ Arapça ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 55' 35'' D, 39° 7' 14'' K
Alaçam ilçe - Alaçam - Samsun
1837 📖: Alaçam
Y535 Y610 📖 📖: Zalíxês | Leontópolis [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Hierokles’te Zalíxê, 2. İznik Konsili listelerinde `Zalíxês veya Leontopolis` adıyla anılan yer, 535 yılına ait Novella XXVIII’de anılan Leontopolis olmalıdır. Alaçam esasen buradaki ormanın ve derenin adıdır. SN
■ Koord: 41° 36' 28'' D, 35° 35' 52'' K
Alaçatı köy - Karaman Merkez - Karaman
1914hk 📖: Canasun [ Anadolu Dilleri ]
■ Halk etimolojisine göre Can Hasan; ancak antik bir Anadolu dilinden devralınmış *Dionissós benzeri bir ad muhtemeldir. SN
■ Koord: 37° 15' 38'' D, 33° 19' 40'' K
Alahan manastır - Mut - Mersin
1665 📖: Dakyanus Kalesi
Y553 📖: Apádnas? [ Anadolu Dilleri ]
■ 461'den önceki bir tarihte inşa edilen görkemli manastır kompleksinin Antik ismi güvenli bir şekilde tespit edilmemiştir. Tabula İmp. Byz. editörleri, 6. yy'da Prokopios'un zikrettiği Apádna adlı yer olduğu kanısındadır. Evliya Çelebi'nin Dakyanos Kalesi olarak tanımladığı yerin Alahan mı, 15 km. güneydoğudaki Mavga Kalesi mi olduğu açık değildir. SN
■ Koord: 36° 47' 30'' D, 33° 21' 8'' K
Alakuş mahalle - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
K1980 📖: Zêdyê
1526t 📖: Zeydiye [ Arapça zeydiyye "öz." ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 37° 9' 1'' D, 40° 52' 7'' K
Alandız mahalle - Buldan - Denizli
1928 📖: Alandız
Y200~a 📖: Alandós [ Anadolu Dilleri alawanda "atlı" ]
■ Koord: 38° 4' 35'' D, 28° 39' 33'' K
Alaybeyli mahalle - Kırıkhan - Hatay
hl 📖: Bayezid Bostanı [ Arapça ]
1918h 📖: Alabeyli | Bayezid-i Bestami Ziyareti [ Arapça Ebâ Yezîd Bestâmî "bir İslam azizi" ]
1282 📖: Darbısak
S1190 📖: Trapezağd
Y17 📖: Trapezon [ Yunanca "masa" ]
Y-333: Soxoi? [ Yunanca "Sok'lar (?)" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Kırıkhan kasabasının 19. yy sonunda gelişmesinden önce bölgenin başlıca hisarı olan Trapezon/Darbısak kalesi masa şeklindeki bu tepe üzerindedir. 1175’te Selahaddin Eyyübi tarafından fethi Frenk ve Süryani tarihçilerince kaydedilmiştir. Büyük İskender sefernamesinde İssos muharebesi arifesinde İran Şahı Darius’un karargahı olan Sokhoi adlı yerin de burası olması güçlü olasılıktır. Kale içinde Hz. Bayezid-i Bestamî ziyareti bulunur. SN
■ Köy 1865 senesinde bölgeye yerleştirilen Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı günümüzde de Türkmen'dir. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 31' 54'' D, 36° 21' 38'' K
Alazı mahalle - Antakya (Serinyol bucağı) - Hatay
1940 📖: Alazi
F1935 📖: Ellezi [ Arapça tell ed-dîs "dikenlitepe" ]
■ 20. yy başında Arap Alevi/Türk yerleşimi. Arap Alevi/Türk yerleşimi
■ Koord: 36° 18' 25'' D, 36° 10' 35'' K
Alıçlı mahalle - Ömerli - Mardin
K1980 📖: Xirbetelgingeres [ Arapça ]
Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
■ Türkçesi dağdığan, kartopu ağacı veya geleboru (viburnum opulus), Arapçası gingeres, Kürtçesi taw olan ağaçtan dolayı adlandırılmıştır. Ömerli ilçesinde Süryani kökenli Mhellemi Arap toplumunun merkez köyüdür. SN
■ Koord: 37° 27' 50'' D, 41° 3' 37'' K
Aliağa ilçe - Aliağa - İzmir
1890hk 📖: Aliağa
1585 📖: Aliağa Çf.
Y-454 Y150 📖 📖: Myrina [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ İzmir (S-myrna) ile aynı adı taşıyan antik Myrina limanı kasabanın hemen kuzeyinde, Kocaçay deresi ağzındadır. 19. yy sonlarına dek özel mülk olan Aliağa çiftliği üzerinde 1867’den sonra Aliağa köyü kuruldu. 1914 nüfusu Rumlardan oluşmaktaydı. SN
■ Koord: 38° 47' 57'' D, 26° 58' 27'' K
Alişar mahalle - Ekinözü - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Alişehir
E1902 📖: Alişar
1333 📖: Maxadatul Alevî [ Arapça Ali hisarı ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 37° 55' 25'' D, 37° 2' 47'' K
Altılı mahalle - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1977rh 📖: Xarîc Tell-Cahş [ Arapça "dışarı eşekhöyük" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 45' 15'' D, 39° 6' 42'' K
Altınbaşak mahalle - Eyyübiye (Payamlı bucağı) - Şanlıurfa
■ Koord: 36° 57' 21'' D, 38° 46' 5'' K
Altındağ mahalle - Nizip - Gaziantep
1543t 📖: Kfercebel [ Arapça/Süryanice kefr cebel "dağköyü" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap/Süryani yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Koord: 37° 5' 27'' D, 37° 42' 16'' K
Altınkaya mahalle - Manavgat (Beşkonak bucağı) - Antalya
1928 📖: Zerk
1876a 📖: Karahisar-ı Serik
Y17 📖: Selgê [ Anadolu Dilleri ]
■ Serik ilçesine adını veren asıl Serik burasıdır. Antik Selge adı > Serk > Zerk şeklinde evrilmiştir. Antik kentin görkemli harabeleri köy içinde ve çevresinde mevcuttur. SN
■ Koord: 37° 13' 38'' D, 31° 7' 47'' K
Altınözü ilçe - Altınözü - Hatay
1526t 📖: Kuseyr (idari bölge) [ Arapça el-qusayr "konacık" ]
■ Bölgeye adını veren Kuseyr kalesi şimdi ilçe merkezinin güneybatısındaki Kozkalesi köyündedir. Altınözü ilçe adı 1940’larda benimsenmiş ve Fatikli/Fetikiye köyü ilçe merkezi olmuştur. SN
■ Altınözü, genel de Arap olarak bilinse de Hatay'ın tamamında olduğu gibi kozmopolit bir yapısı ve bariz bir Türk/Türkmen nüfus da bulunmaktadır. İlçede Türkmenler, Sünni Araplar, Nusayri yani Alevi Araplar, Hristiyan Araplar ile az sayıda doğudan gelen Kürt aileler yaşamaktadır. Yusuf Erbey
■ 1940 yılının nüfus sayımına göre %55 Sünni Arap, %31 Sünni Türk, %6 Hristiyan Arap, %6 Alevi Arap ve %2 Kürttür. Ortodoks Hristiyan Arapların Türkiye dışına yoğun göçü neticesinde nüfusları daha da seyrelmiştir. metonio
■ Çoğunluğu Sünni Arap olan ilçede azınlık olarak Sünni Türk, Arap Alevi ve Hristiyan Arap nüfusta yaşamaktadır. Berkay Akar
■ Koord: 36° 6' 56'' D, 36° 14' 55'' K
Altınyaka mahalle - Kumluca (Altınyaka bucağı) - Antalya
1928 📖: Gödene
Y451 📖: Kotenná [ Anadolu Dilleri ]
■ Osmanlı döneminde Kardıç veya Kuzca adıyla anılan yukarı Alakır vadisinin başlıca köyüdür. 1914’te kurulan Kuzca nahiyesinin merkezi idi. ■ Antalya’dan Konya’ya uzanan alanda çok sayıda yer adında görülen Kotenná/Katenneis, Antik Çağ’da Pisidia’lılara komşu olan bir kavim veya topluluk adı olmalıdır. SN
■ Koord: 36° 33' 30'' D, 30° 20' 53'' K
Altınyayla ilçe - Altınyayla - Sivas
1935 📖: Tonus
1928 📖: Tenus / Tetus
Y180 📖: Tonosa [ Anadolu Dilleri ]
■ Koord: 39° 16' 24'' D, 36° 45' 1'' K
Altınyazı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 1928 📖 📖: Xarala/Harala
Y787 📖: Garélla [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Rumeli göçmeni yerleşimi. Tatar veya Nogay/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Rum köyü iken 19. yy sonlarında Bulgaristan muhaciri Türk ve Tatarlar yerleşerek Tatar Mahallesi'ni kurdular. SN
■ Koord: 41° 4' 20'' D, 26° 34' 36'' K
Altınyurt mahalle - Oğuzeli - Gaziantep
1928 📖: Şiveydin
1543t 📖: Şifîdin [ Arapça ]
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 55' 58'' D, 37° 29' 27'' K
Amasra ilçe - Amasra - Bartın
1484 📖: Amasra
A1154 📖: Samastra
Y17 📖: Amastreía [ Yunanca "Amastris yurdu" ]
Y-600 📖: Sésamos [ Anadolu Dilleri ]
■ Son Pers kralı III. Darius’un yeğeni olan Amastris İskender’in çeşitli komutanlarıyla evlendikten sonra MÖ 300 dolayında eski adı Sêsamos olan bu kente yerleşip tek başına hükümdarlık etti. 284 yılında iki oğlu tarafından boğularak öldürüldü. Sikkeleri mevcuttur. Kent adı Strabon’da Amastreia, Arrianus’ta Amastra olarak geçer. SN
■ Koord: 41° 44' 54'' D, 32° 23' 11'' K
Amasya il - Amasya Merkez - Amasya
1301 📖: Simre
1282 📖: Amâsiyya
Y17 📖: Amáseia [ Anadolu Dilleri ]
■ Selçuklu devri kayıtlarında sıklıkla Amasya yerine kullanılan Simre muhtemelen kentin (iç kaleden ayrı) dış mahallesinin adıdır. SN
■ Koord: 40° 39' 11'' D, 35° 49' 59'' K
Ambar köy - Ayrancı - Karaman
1928 📖: Ambar
Eski adı: Ambararası
■ 1898’de bu köyde bulunan Roma dönemi lahdi (halen İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde), Anadolu’nun iki bin yılda yaşadığı kültürel gerilemenin canlı şahididir. SN
■ Koord: 37° 28' 32'' D, 33° 37' 47'' K
Ambarlı mahalle - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1526t 1928 📖 📖: Heboşi/Haboşi [ Arapça tell habeş "Habeştepe" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 13' 50'' D, 40° 16' 29'' K
Ambartepe mahalle - Eyyübiye (Yardımcı bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Tell Anbar [ Arapça "ambar höyük" ]
■ Koord: 37° 3' 42'' D, 38° 56' 30'' K
Amik ova - Reyhanlı - Hatay
A870 📖: El-Aˁmîq (göl) [ Arapça "dip, çukur" ]
■ Amik Gölü tamamen kurutulmuş ve arazisi tarıma açılmıştır. SN
■ Amik Ovası'nı Müslüman Arap diye tanımlamak yanlış olur. Çünkü birçok kesimden insanın ovada arazisi bulunmaktadır. Ovada Türkmen, Çerkes, Arap, Nusayri ve Ermeni kökenli ailelerin arazileri vardır. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 18' 38'' D, 36° 25' 59'' K
Andaç mahalle - Harran - Şanlıurfa
1977rh 📖: Bîr Mehmetderviş [ Arapça "Mehmet derviş kuyusu" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 44' 52'' D, 39° 8' 15'' K
Ankara il - Ankara Merkez - Ankara
1484 📖: Engüri
1282 📖: Anguriyya
A870 📖: Anqara
Y-189 Y17 📖 📖: Ánkyra [ Anadolu Dilleri ]
■ Kültepe-Kaneş belgelerinde Amkuwa, Hitit kaynaklarında Ankuwa/Ankuwaş olarak anılan kent Ankara olamaz, ancak aynı isim Ankara’nın kaynağı olabilir. Antik Çağ’da Anadolu ve Balkanlarda en az dört adet Ánkyra mevcuttur. Sözcüğün anlamı ve kaynağı açık değildir. • 1915 öncesinde İç Anadolu’nun en gelişkin ticari merkezi ve en kalabalık yerleşimi olan kentin nüfusunun önemli bir kısmı 1828’de buraya sürgün edilen Katolik Ermenilerden oluşmaktaydı. Kayda değer bir Yahudi azınlığı mevcuttu. SN
■ Koord: 39° 56' 31'' D, 32° 51' 22'' K
Apaydın mahalle - Antakya - Hatay
1526t 📖: Ubeydiye [ Arapça "kölecik" ]
■ Koord: 36° 13' 44'' D, 36° 21' 47'' K
Araköy mahalle - Kızıltepe - Mardin
1928 📖: Tell Neşir [ Arapça tell neşr "yayvanhöyük" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 37° 12' 21'' D, 40° 31' 45'' K
Aras nehir - ---
1665 📖: Aras
E450 📖: Erasx
Y-450 📖: Araksês [ Anadolu Dilleri ]
■ Nehir adı Türkçeye Ermeniceden geçmiş olmalıdır; ancak kökeni muhakkak Ermeniceden daha eskiye dayanır. SN
■ Koord: 40° 1' 43'' D, 44° 0' 52'' K
Ardıçlı köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1977rh 📖: Aciya
1928 📖: ˁAcîb [ Arapça/Kürtçe ecibê "tuhaf" ]
Kürt-Sünni (Habezbeni) yerleşimi
■ Koord: 37° 36' 51'' D, 41° 9' 11'' K
Argıthanı mahalle - Ilgın (Argıthanı bucağı) - Konya
cit 📖: Argıdhanı
Y1200~ 📖: Graita [ Anadolu Dilleri ]
■ B. Umar’ın Paul Wittek’e atfen aktardığı Graita adının kaynağını tespit edemedim. Argıt sözcüğü Türkçe `dağ geçidi` anlamına gelir. SN
■ © 07.04.1721 Akşehir'le Ilgın arasında yeniden tamir olunan Argid Hanı'na ağa tayin olunan Ali Ağa'ya yevmi yüz yirmi sağ akçe ağalık ulufesi tevcihi. deyar heyran
■ Türkmen ve Yörük karışık yerleşim metonio
■ Koord: 38° 17' 27'' D, 31° 42' 51'' K
Arıcan mahalle - Akçakale - Şanlıurfa
1928 📖: Züneybir [ Arapça zuneybir "arıcık?" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Aşağıarıca ve Yukarıarıca olarak iki mahalledir. SN
■ Koord: 36° 44' 3'' D, 39° 2' 5'' K
Arın mahalle - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1977rh 📖: Mıtgalta [ Arapça ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 54' 11'' D, 39° 7' 55'' K
Ariassos mevki (Akkoç bağ) - Döşemealtı - Antalya
Y17 📖: Ariassós / Aarassós [ Anadolu Dilleri Aliaşşa ]
■ MÖ 1. yy’da Efesli Artemidoros’un eserinde Aarassos, MS 1. yy’da Strabon’da Ariassós adı görülür. Antik Anadolu’da bulunan çok sayıda Aliassos ve Ariassos’lardan biridir. SN
■ Koord: 37° 10' 52'' D, 30° 28' 21'' K
Arif mahalle - Finike - Antalya
1926h 📖: Kilisecik
1912h 📖: Arif
Y640 📖: Orykánda
Y21 📖: Arykánda [ Anadolu Dilleri ]
Alevi-Türk (Tahtacı) yerleşimi
■ Antik Arykanda kentinin çoğunlukla 2. yy’a ait olan etkileyici kalıntıları Arif köyünün üst tarafndadır. SN
■ 1971 yılından bu yana gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sonucunda ele geçirilen iki taş balta, Arykanda ve çevresinde Tunç çağından bu yana yerleşim olduğunu kanıtlar. asilyaman
■ Koord: 36° 30' 42'' D, 30° 3' 3'' K
Arpaç mezra - Siverek (Çaylarbaşı bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1928 📖 📖: Tilgani [ Arapça/Kürtçe "zengin höyük" ]
■ Koord: 37° 43' 54'' D, 39° 9' 28'' K
Arpatepe mahalle - Artuklu (Akıncı bucağı) - Mardin
K1980 📖: Dêra Xerabê [ Kürtçe "kilise ören" ]
1526t 📖: Tell Şeˁîr [ Arapça "arpa höyük" ]
Kürt-Sünni (Milan) yerleşimi
■ Koord: 37° 8' 17'' D, 40° 47' 50'' K
Arsa mahalle - Seydikemer (Kemer bucağı) - Muğla
1911h 📖: Arsa
Y-100~a 📖: Arsada [ Anadolu Dilleri ]
■ Antik Likya yerleşimine atfedilen Arsada adı sadece tarihi belirlenemeyen bir tek yazıtta görülür; antik literatürde anılmaz. Modern ’Arsa’ adıyla yapılan eşleştirme kuşkudan uzak değildir. SN
■ Koord: 36° 29' 51'' D, 29° 26' 29'' K
Arslankuyusu mahalle - Harran (Altınbaşak bucağı) - Şanlıurfa
1946 📖: Bîr Alessebî
1928 📖: Bîr es-Sebiˁ [ Arapça "aslan kuyusu" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 45' 36'' D, 39° 7' 27'' K
Arsuz ilçe - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1960 📖: Uluçınar
1530d 1937fh 📖: Arsuz [ Arapça ]
A870 📖: Ar-Ruṣuṣ
Y17 📖: Rhósos [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında Hıristiyan Arap yerleşimi. Şimdi Hıristiyan Arap yerleşimi
■ Rôsos adıyla Büyük İskender sefernamelerinde kaydedilmiştir. Türkçe isim Ar ar-Ruṣuṣ biçiminden türemiş olmalıdır. SN
■ Hristiyan Araplar, Türkiye'ye katıldıkları yıllarda bu yerleşimin çoğunluğunu oluşturuyordu, ancak günümüzde burada yalnızca 18 Ortodoks Hristiyan Arap aile kaldı. Geri kalan nüfus ağırlıkla Arap Alevi ve Türk Sünni kökenli. Kütük nüfusu %64 Arap Alevi, %35 Sünni Türk, %1 Ortodoks Arap'tır. metonio
■ Koord: 36° 24' 41'' D, 35° 53' 28'' K
Asarcık ölü yerleşim - Marmaris - Muğla
1890hk 📖: Asarcık
Y-454 📖: Amos / Samos [ Anadolu Dilleri ]
■ En az üç ayrı Yunan adasının ve bazı kıyı mevkilerinin adı olan Sámos için Strabon’un verdiği `yükselti, kum tepesi` açıklaması ihtiyatla karşılanmalıdır. S+ önekiyle Sámos/Amos ikizlemesi tipiktir. SN
■ Koord: 36° 45' 27'' D, 28° 16' 7'' K
Asartepe mevki - Seydişehir - Konya
Y17 Y535 📖 📖: Ámblada [ Anadolu Dilleri ]
■ Strabon ve Bizanslı Stephanos'un andığı kasaba, İznik (325), Kadıköy (451) ve İkinci İznik (787) Konsilleri döneminde piskoposluk makamı idi. 12. yüzyıla dek Notitia'larda adı geçer. SN
■ Koord: 37° 31' 13'' D, 31° 44' 18'' K
Asartepe mevki (Yanköy bağ) - Serik - Antalya
1665 📖: Teke Karahisarı
■ Görkemli bir tepe üzerindeki antik kent MÖ 500 dolayından 13. yy’a dek canlı idi. 824 ve 863 tarihlerinde Müslümanlara karşı mücadelede hizmetleri görülen Sillaion’lu Antonios Ortodoks kilisesince aziz kabul edilir. SN
■ Koord: 36° 59' 42'' D, 30° 59' 19'' K
Asi nehir - ---
A1220 📖: El-ˁAṣi
As-859 📖: Arantu
■ Arapça adın “isyancı” anlamında asi ile ilgisi olamaz. R. Hartmann Yun. áksios “soylu, değerli” unvanından türemiş olabileceğini savunur. SN
■ Koord: 36° 13' 28'' D, 36° 9' 35'' K
Asmacık mahalle - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1543t 📖: Tell Xâlid [ Arapça "Halit höyüğü" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Koord: 36° 45' 43'' D, 37° 37' 46'' K
Asya - ---
1484 📖: Aydın İli
Y-600 📖: Asía Ἀσία [ Anadolu Dilleri ]
■ Herodot, Strabon ve Bizanslı Stephanos’a göre Asia, eski Lidya halkının bir adı ya da Lidya başkenti Sardis ile ilgili bir yer adıdır. Roma imp. ilk döneminde Asia eyaleti eski Bergama krallığı arazisine tekabül eder ve Ege Bölgesinin tümünü kapsar. 3. yy’dan sonra bu bölgeye Asiana beylerbeyiliği (diocese) adı verilirken, Asia ili (provincia) bugünkü İzmir ve Aydın illeri ile sınırlanır. Osmanlı döneminde bu iki ilin kapladığı alana Aydın İli/Sancağı adı verilir. ■ Geç Antikitede Asia adı `Ege’nin doğusundaki her yer` anlamını kazanınca, Anadolu yarımadasına `küçük Asya` anlamında Yun Mikri Asía ve Lat Asia Minor adı verildi. SN
■ Koord: 38° 38' 39'' D, 27° 17' 16'' K
Aşağıbeğdeş mahalle - Akçakale (Şehitnusretbey bucağı) - Şanlıurfa
1911hk 📖: Tell Fiddân aş. [ Arapça ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 48' 55'' D, 38° 55' 4'' K
Aşağıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Erbaun aş.
1530t 📖: Erbaˁîn [ Arapça/Süryanice "kırklar" ]
■ 20. yy başında Süryani/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 35'' D, 38° 59' 8'' K
Aşağıdoruklu mahalle - Ceylanpınar - Şanlıurfa
hl 📖: Humeyre Arap [ Arapça humeyre "kızılca" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 54' 7'' D, 40° 7' 59'' K
Aşağıdurmuş mahalle - Ceylanpınar - Şanlıurfa
hl 📖: Ebuhamed [ Arapça ebû hammad "hamitli" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 37° 0' 32'' D, 40° 9' 45'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.