haritada ara :   km  
549 Zaza-Sünni yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
Abacılar mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖: Neribi Çolakân [ Zazaca "Nirib çolaklar" ]
Zaza-Sünni (Niribi) yerleşimi
■ © 26.05.1835 Egil Kazası'nda Nirip Aşireti'nden işe yarayanlarından 98 neferin Said Kavas'la gönderdiğine ve serasker paşaya bil-ifade işe yarayacaklarına dair. deyar heyran
■ Zazakî (Kirdkî): Nêribê Çulagan/Çulagan (Okunuşu: Nêrıbê Çulagan/Çulagon). Türkçe anlamı: Çulhalar Köyü. Çulag: çulha, dokumacı, abacı anlamlarına gelir. Köyün Türkçe ismi de buradan tercüme edilmiştir. Nêribij
■ Koord: 38° 26' 3'' D, 40° 18' 16'' K
Adalar mahalle - Çermik - Diyarbakır
1928 📖: Angac
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 56' 17'' D, 39° 34' 7'' K
Ağaçeli köy - Bingöl Merkez (Ağaçeli bucağı) - Bingöl
1928 📖: Perxenguk aş.
1550t 📖: Perxenguk
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Bir dönem Fehran bucağı merkeziydi. Eski köyün 6 km kadar güneyinde, karayolu boyunda yeni yerleşim merkezi kurulmuştur. SN
■ Koord: 38° 59' 1'' D, 40° 42' 25'' K
Ağaçhan mahalle - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Ağaçhan [ Türkçe ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 17'' D, 39° 19' 44'' K
Ağartı köy - Muş Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 📖: Sahak
E1902 📖: Sahag [ Ermenice "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 20'' D, 41° 16' 14'' K
Ağveren mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Ağviran [ Türkçe "ak viran" ]
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 55'' D, 38° 56' 55'' K
Akbaşak mahalle - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖: Kilisei Tahtamaşat
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Sünni-Hanefi Zaza köyüdür. metonio
■ Koord: 38° 15' 59'' D, 39° 18' 19'' K
Akboğa köy - Maden (Hazar bucağı) - Elazığ
1925h 1928 📖 📖: Kazar / Kajar
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 22'' D, 39° 32' 48'' K
Akbuğday köy - Sivrice - Elazığ
1928 📖: Beşirto/Bişirto
1925h 📖: Beşir Evleri
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 55'' D, 39° 25' 12'' K
Akbulut köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
Z 📖: Züver
1928 📖: By. + Kç. Ziver [ Kürtçe/Türkçe Zîver "Zübeyr (öz.)" ]
Zaza-Sünni (Haciyan) yerleşimi
■ Koord: 38° 45' 3'' D, 40° 17' 4'' K
Akçabardak mezra - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖: Tırâvek? [ Kürtçe ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 57'' D, 40° 16' 54'' K
Akçabudak mahalle - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Zengesor? [ Ermenice zangetsor "çanlıdere" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Çok sayıda küçük mahalleden oluşan köyün eski ve yerel adı konusunda sağlıklı bilgiye ulaşılamadı. SN
■ Koord: 38° 34' 14'' D, 40° 40' 51'' K
Akçakışla köy - Kozluk - Batman
1917h 📖: Derçoç [ Kürtçe "coc? kilisesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Müslüman Arap/Zaza-Sünni yerleşimi
■ Eski Akçakışla köy merkezi olan Dercoc mahallesi büyük ölçüde terk edilmiş, Akçakışla muhtarlığı Hürürük mahallesine taşınmıştır. SN
■ Koord: 38° 14' 39'' D, 41° 35' 4'' K
Akçayurt mahalle - Hani (Servi bucağı) - Diyarbakır
1841 1915h 📖 📖: Dirnân [ Kürtçe/Zazaca dêranan ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Daha önce Palu’ya bağlı iken Bingöl Genç ilçesine, sonra Diyarbakır’a bağlandı. SN
■ Koord: 38° 29' 5'' D, 40° 22' 9'' K
Akçörten mahalle - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928 📖: Apikan [ Kürtçe "amcalar" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 55' 12'' D, 39° 29' 56'' K
Akdere mezra (Asmakaya bağ) - Solhan - Bingöl
E1912 1916h 📖 📖: Vers/Virsik [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni (Tawz) yerleşimi
■ Koord: 38° 47' 16'' D, 41° 5' 11'' K
Akdurmuş köy - Bingöl Merkez - Bingöl
1928 📖: Güldar [ Zazaca guldar "gülağacı" ]
Zaza-Sünni (Az) yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 32'' D, 40° 28' 31'' K
Akpınar mahalle - Çermik - Diyarbakır
1928 📖: Zübeydik [ Kürtçe "Zübeyit'çik (öz.)" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 22'' D, 39° 18' 47'' K
Akpınar mahalle (Sivrice bağ) - Sivrice - Elazığ
1925h 📖: Harbeto [ Süryanice "harabe, ören" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Şimdiki Sivrice kasabası buraya bağlı sahil mevkii iken Cumhuriyet döneminde iskan edildi. SN
■ Koord: 38° 26' 18'' D, 39° 17' 43'' K
Aksakal mezra (Hazarşah bağ) - Solhan - Bingöl
1916h 📖: Bağik
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 41'' D, 40° 55' 24'' K
Aktoprak köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖 📖: Vilik + Gaviran [ Zazaca vilik "gülceğiz" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 34' 15'' D, 40° 21' 34'' K
Akyürek köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Mehman [ Zazaca "Mehmetler" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 36' 9'' D, 39° 55' 11'' K
Alaaddin köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
cit 📖: Alaaddin
Zaza-Sünni yerleşimi
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Servan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği... deyar heyran
■ Koord: 38° 34' 56'' D, 40° 12' 41'' K
Alacakaya ilçe - Alacakaya - Elazığ
1925h 📖: Gulaman/Guleman (başka yer) [ Kürtçe "köleler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Türkiye'nin başlıca krom yatakları bu kasabada bulunur. SN
■ Koord: 38° 27' 45'' D, 39° 51' 48'' K
Alakoç mahalle - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Karto
Erg 📖: Kartoy
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 18'' D, 39° 33' 26'' K
Alan mahalle - Siverek (Bucak bucağı) - Şanlıurfa
1977rh 📖: Bideri [ Kürtçe bêder "harman yeri" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 52' 42'' D, 39° 7' 51'' K
Alayhanı köy - Aksaray Merkez - Aksaray
1919hb 📖: Alayhanı
Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
■ Köyde Kılveren soyundan gelen insanlar olmakla birlikte, köydeki tek grup değillerdir. Alayhanı köyü, sürgün edilen çeşitli Kürt ve Zaza ailelerin birbirine yakın zamanlarda, farklı yerlerden gelmeleriyle kurulmuştur.
■ Alaxan/Alaxon: Reşwan aşiret konfederasyonuna bağlı Kılveren (Qullori) cemaati 1750li yıllarda Diyarbakırdan Aksaraya zorunlu göç ettirilmişlerdir. Alayhanda farklı kabile ve aşiretler de bulunmaktadır. Brüsk
■ Koord: 38° 32' 1'' D, 34° 19' 51'' K
Aliyan mezra - Dicle - Diyarbakır
1915h 📖: Aliyan [ Kürtçe "Aliler" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 34'' D, 40° 17' 32'' K
Altınışık köy - Bingöl Merkez - Bingöl
1946 📖: Gof
1928 📖: Binziyar [ Zazaca binêziyar "ziyaret-altı" ]
Zaza-Sünni (Kejan) yerleşimi
■ `4/5/1971 tarihli onayla Bingöl ilinin Merkez ilçesine bağlı Haziran Köyünün Oymalı (Gof) Mahallesi Altınışık adı ile ayrı köy haline getirilmiştir.` RG SN
■ İsmini köyün arkasındaki yüksek tepenin üst tarafında bulunan Ziyaretten almaktadır. xesar
■ Aşiret olarak Bingöl ün zaza en büyük aşiretidirler. Bu aşireti Bukan, Bürkük, Buyankara ve Bürlükkara aileleri oluşturmaktadır. (Bukan - Bürkük) aynı aile amca, dayı çocuklarından oluşmaktadırlar Bukan
■ Siverek’teki Kejanlılar Kurmanci konuşurken Bingöl’dekiler Zazaca konuşur ve “Zaza” hüviyeti benimsenir. C.G.
■ ■ Zaza - Sünni (Az-Kejan) yerleşimi ■ Kejanlıların atası Ali Kejan Genç bölgesi Botiyan aşiretinden Halef Ağanın kızıyla evlenir. Botiyanlıların Çapakçura göç etmesiyle birlikte Ali Kejanda göç eder ve merkez AZ köyüne yerleşir. ■ Siverek'te yaşayan Kejanlılarla isim benzerliğinden dolayı karıştırılmaktadır. Kejan ailesi tarihte Zazaki konuşmuştur ve köklü Zaza ailelerinden biridir. K.M
■ Koord: 38° 49' 59'' D, 40° 27' 12'' K
Altınoluk köy - Karakoçan - Elazığ
1925h 📖: Tirkiyan/Tirkân [ Kürtçe "Türkler" ]
■ Kısmen Zaza-Sünni (Kasıman) yerleşimi
■ Altınoluk köyüne ilişkin bilinen adlandırmalar şu şekildedir: Tirkiyan, Teyrikan, Tirikan, Terekan, Terkan, Tirkan. Ancak köy, ilçe ve yörede köy "Tirkiyan" olarak bilinir ve adlandırılır. Tirkiyan kelimesinin ise "Türkler" anlamına gelmediği açıktır. Çünkü "Türkler" kelimesinin Kürtçe karşılığı Tirkiyan değil Tirkan'dır. Tirkiyan kelimesi ile ilgili Kürtçe bazı karşılıklar şu şekildedir: Tîrik ya da tîrk (akrep), tîrik (oklava), tirik (kornişon), tîrik (ok), tîre (kabile), teyrek/teyrekan (atmaca ve doğan benzeri kuş)... Muhammed Karadoğan
■ Zazalar ve Türklerin birlikte yaşadığı bir köydür. Karakoçanda Türk nüfusun bulunduğu nadir yerleşimlerdendir. metonio
■ Koord: 38° 53' 38'' D, 40° 6' 41'' K
Altınölçek köy - Palu - Elazığ
1928 📖: Şeyxmiran
cit 📖: Şeyxbiran [ Kürtçe "şeyh kuyuları?" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Köye 20. yy başında Kelkit'ten iki tane Badıllı'lılara mensup aile gelmiştir. Son başbakan Binali Yıldırım bu köyün Badıllı'larındandır. Geri kalan köy ilk tahrir defterlerinden beri Sünni Türktür. deyar heyran
■ Koord: 38° 39' 55'' D, 40° 4' 45'' K
Altıntarla köy - Maden (Hazar bucağı) - Elazığ
1928 📖: Cindi [ Kürtçe/Türkçe "asker" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 19'' D, 39° 26' 50'' K
Amarat mahalle (Şenova bağ) - Kovancılar - Elazığ
1915h 📖: İmarat
E1878 📖: Aşunküğ [ Ermenice "güz köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 43' 51'' D, 39° 58' 31'' K
Ambar mahalle - Kocaköy - Diyarbakır
1915h 📖: Ambar
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Köyün ismi arapçada "Soğuk Su" anlamına gelen عين بارد (Ayn Bard) kelimesinden evrilmiş olması tartışmaya açıktır. Ahmed Karazî
■ Koord: 38° 15' 59'' D, 40° 27' 19'' K
Andılar köy - Palu - Elazığ
1841 E1902 📖 📖: Sığam
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 39' 51'' D, 40° 3' 28'' K
Anıl mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖: Mûkrîyan [ Kürtçe "hafızlar" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 56'' D, 40° 20' 16'' K
Arabük mahalle - Çermik - Diyarbakır
Zaza-Sünni/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 57' 2'' D, 39° 30' 43'' K
Arakonak belediye - Solhan - Bingöl
1916h 📖: Gırvas / Kırvaz
E680 📖: Gvark akk. Gvars Կուառս [ Ermenice ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ 10. yy’da eski Ermenistan’ın (yaklaşık olarak Solhan ilçesine tekabül eden) Palunik ilinin merkez hisarı idi. (Adontz 18). SN
■ Koord: 38° 58' 21'' D, 41° 7' 51'' K
Ardıçdalı köy - Baykan - Siirt
1928 📖: Xalikân [ Kürtçe ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 12' 23'' D, 41° 42' 35'' K
Ardıçtepe köy - Bingöl Merkez - Bingöl
1928 📖: Kemalan aş. + yk. [ Zazaca "Kemaller" ]
Zaza-Sünni (Kejan) yerleşimi
■ Koord: 38° 48' 49'' D, 40° 30' 38'' K
Arıcak ilçe - Arıcak - Elazığ
Z 📖: Myerru
1915h 📖: Mîrvan [ Kürtçe "beyler" ]
1869s 📖: Karabegan (idari bölge) [ Kürtçe/Türkçe "karabeyler (aş.)" ]
■ Kısmen Zaza-Sünni yerleşimi
■ İlçe nüfusunun tamamına yakını Zaza kökenlidir. SN
■ Koord: 38° 33' 51'' D, 40° 8' 2'' K
Arındık köy - Palu - Elazığ
1915h 📖: Lekic
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 43' 31'' D, 40° 10' 39'' K
Arkbaşı mahalle - Kocaköy - Diyarbakır
1915h 📖: Mehmediyan [ Kürtçe "müslümanlar" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Geçen yüzyılda Ermeni-Hıristiyan nüfusun fazla olduğu bölgeler, Müslüman köylerinin bulunduğu yerleri bu isimle anmıştır. Ahmed Karazî
■ Koord: 38° 16' 8'' D, 40° 34' 3'' K
Armağantaşı mahalle - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖: Ağırmat/Ağarmat
Zaza-Sünni (Hasénen) yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 13'' D, 39° 9' 20'' K
Armutlu mahalle - Çermik - Diyarbakır
1928 📖: Zergüz [ Kürtçe "sarıceviz" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 46'' D, 39° 19' 30'' K
Arpacık mezra (Kaşyazı bağ) - Gerger - Adıyaman
1917h 1977rh 📖 📖: Döşnük
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 57'' D, 39° 6' 37'' K
Arslantaşı köy - Maden - Elazığ
1928 📖: Pûtiyan [ Kürtçe "besi davarları" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 54'' D, 39° 42' 29'' K
Asmakaya köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1928 📖: Perxu
E680 E1902 📖 📖: Parex gen. Parxu [ Ermenice barex, prxu "dik kaya" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni (Tawz) yerleşimi
■ Koord: 38° 46' 55'' D, 41° 5' 47'' K
Asmalı mahalle - Çermik - Diyarbakır
1917h 1928 📖 📖: Poksor / Poxsor [ Ermenice pokr-tsor "küçükdere" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 11' 13'' D, 39° 30' 56'' K
AşağıAkpınar köy - Bingöl Merkez - Bingöl
Z 📖: Wuiswu [ Zazaca "Yusuf" ]
1928 📖: Akpınar aş.
Zaza-Sünni (Az) yerleşimi
■ Koord: 38° 51' 34'' D, 40° 28' 28'' K
Aşağıçatak mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1917h 📖: Çatak
Zaza-Sünni (Kırvar) yerleşimi
■ Koord: 37° 37' 1'' D, 39° 3' 53'' K
Aşağıdemirci köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖: Gevlay Süfla
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 49'' D, 40° 8' 26'' K
Aşağıkanatlı köy - Kovancılar (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖: Nasran Süfla [ Kürtçe/Türkçe Nasran "Hıristiyanlar" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 49'' D, 40° 5' 43'' K
Aşağıköy köy - Bingöl Merkez - Bingöl
Z 📖: Dewa Cerên [ Zazaca "aşağıköy" ]
1928 📖: Aşağıköy
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Aşağıköy-Şaban-Ortaköy-Yelesen köylerinin olduğu bölgenin adı yerel dilde Poeğ’dir. Poeğ (Poğ) Ermenice `boğaz` anlamına gelir. SN
■ Koord: 38° 51' 23'' D, 40° 22' 34'' K
Aşağımirahmet köy - Kovancılar - Elazığ
1928 📖: Mirahmed Süfla
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 47' 5'' D, 40° 3' 27'' K
AşağıOvacık köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖: Kürikan aş. [ Kürtçe "sülale, aşiret" ]
Zaza-Sünni (Kasıman) yerleşimi
■ Koord: 38° 52' 16'' D, 39° 59' 35'' K
Aşağışeyhler mahalle - Çermik - Diyarbakır
1928 📖: Şeyxler aş.
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 11' 25'' D, 39° 29' 34'' K
Aşağıtaşmalı mahalle - Çermik - Diyarbakır
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 13'' D, 39° 38' 39'' K
Aşağıyalankoz mahalle - Siverek (Çaylarbaşı bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Bucak Yalankoz
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 30'' D, 39° 4' 4'' K
Atalar mahalle - Çüngüş - Diyarbakır
cit 📖: Pîran [ Kürtçe "dedeler, şeyhler" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ © 05.09.1893 Maden sancağına tabi Çermik kazası Piran-ı Ulya karyesi halkının üç saat mesafedeki Medye [Oyuklu] karyesindeki zirai mahsul ve hayvanat için anbar ve ahır inşası talebi. deyar heyran
■ Koord: 38° 15' 35'' D, 39° 22' 11'' K
Atikköy köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
Z 📖: Hatek
1928 📖: Atik [ Türkçe "eski" ]
1915h 📖: Lir?
Zaza-Sünni (Haciyan) yerleşimi
■ HDP lideri Selahaddin Demirtaş’ın köyüdür. SN
■ Koord: 38° 47' 38'' D, 40° 17' 9'' K
Aydınlı mahalle - Çüngüş - Diyarbakır
1928 📖: Norla
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 13' 13'' D, 39° 24' 35'' K
Ayfer mezra - Dicle - Diyarbakır
1977rh 📖: Rumiyan [ Kürtçe "Türkler, Türkiyeliler" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 34'' D, 40° 13' 53'' K
Aynalı mahalle - Çermik - Diyarbakır
1928 📖: Bistin
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 2'' D, 39° 27' 13'' K
Az köy - Bingöl Merkez - Bingöl
1968 📖: Üçyaka
1928 📖: Az
Zaza-Sünni (Az) yerleşimi
■ Az aşiretinin merkez köyüdür. Az adının Ermenice ots օձ `yılan` ile ilgili olduğu önerilmiştir. SN
■ Köy ismini üzerinde kurulu bulunduğu bölgeden almaktadır. Az kelimesinin kökeniyle ilgili farklı görüşler olmasına rağmen üzerinde ittifak kurulan bir anlamı yoktur. Az ismi tarih öncesine aittir, Az aşiretinin merkez köyü konumundadır. xesar
■ Az ismi 2016’da iade edildi. C.G.
■ Koord: 38° 51' 14'' D, 40° 26' 18'' K
Azıklı mahalle - Siverek (Çaylarbaşı bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Nisîbin / Nuseybin
1835f 📖: Nisêbîn
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Mardin'deki ünlü Nusaybin kentiyle aynı adı taşır küçük bir Ermeni köyüdür. SN
■ Koord: 37° 44' 56'' D, 38° 58' 13'' K
Bademlik mahalle - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖: Hasno [ Kürtçe hasino "demirci" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 28'' D, 39° 23' 30'' K
Bağarası köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Marmand/Marmant
■ 20. yy başında Zaza-Sünni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Eski bir Emeni köyü iken 19. yy sonunda Sünnü Zaza veya Kürt idi. 1678 yılında bu köylü olan Parseğ piskopos Eçmiadzin'de gatoğigos seçilmişti. SN
■ Sünni-Şafii Zaza yerleşimi metonio
■ Koord: 38° 21' 12'' D, 41° 44' 40'' K
Bağış mezra (Doğanca bağ) - Genç - Bingöl
1915h 1928 📖 📖: Dahlek/Daalek
Zaza-Sünni (Yaxkik) yerleşimi
■ Bu Köyün Yerlileri KASIM MUSTAFA Ailesidir. Yahkik Aşiretinin Asıl Yerli Ağaları Bunlardır. Bunların Soyu Ulya Köyü ile Birleşiyor. Soyadları Alev-Dölden-Yanık AHMET ŞEYHAN
■ Koord: 38° 41' 54'' D, 40° 34' 54'' K
Bağlarbaşı mezra - Dicle - Diyarbakır
1946 📖: Serdahil [ Kürtçe ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 43'' D, 40° 12' 39'' K
Bağlık mahalle (Kapıkaya bağ) - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Şanlıurfa
1835f 1928 📖 📖: Baxser [ Kürtçe "kızılbağ (veya bağbaşı)" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 56' 9'' D, 39° 17' 34'' K
Bahçe mahalle - Siverek (Bucak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Bağçe + Suriyan [ Kürtçe sûriyan "süryaniler" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 55' 49'' D, 39° 5' 2'' K
Bahçe mahalle - Çermik - Diyarbakır
Z 📖: Hasuz
1917h 📖: Hasud [ Ermenice "verimli" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 7' 19'' D, 39° 23' 30'' K
Bahçebaşı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1841 1928 📖 📖: Zımak/Zımag [ Zazaca "kuzyer, kuzey" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 18'' D, 40° 19' 45'' K
Bahçecik köy - Karakoçan - Elazığ
1916h 📖: Bahçecik [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Zaza-Sünni/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 54' 1'' D, 40° 5' 8'' K
Bahçecik mahalle - Hilvan - Şanlıurfa
1835f 📖: Bağçecik [ Türkçe ]
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 38' 45'' D, 38° 55' 59'' K
Bahçedere köy - Maden (Hazar bucağı) - Elazığ
1928 📖: Malato [ Süryanice ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 56'' D, 39° 29' 37'' K
Bahçeli köy - Bingöl Merkez (Yamaç bucağı) - Bingöl
hl 📖: Mirye
1928 📖: Miril
Zaza-Sünni (Haciyan) yerleşimi
■ İlk İslam fetihleri esnasında Palu-Diyarbakır güzergahı üzerinde adı anılan Merel kenti burası olabilir. SN
■ Koord: 38° 44' 38'' D, 40° 23' 25'' K
Baki mahalle - Siverek (Bucak bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Takoran [ Kürtçe "aş." ]
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Takoran veya Takuran aşireti Şikaki Kürtlerinin kollarından biridir. SN
■ Koord: 37° 55' 30'' D, 39° 3' 20'' K
Balcılar mahalle - Çüngüş - Diyarbakır
1925h 📖: Zemolar/Zemo Haneleri
Erg 📖: Norşén
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 13' 24'' D, 39° 26' 29'' K
Balgöze köy - Genç (Söğütlü bucağı) - Bingöl
hl 📖: Şin
1550t 1928 📖 📖: Aşgesor/Aşkasor [ Ermenice "göze dere" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 44' 10'' D, 40° 43' 51'' K
Balıksırtı mahalle - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖: Mahmûr
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 31'' D, 39° 26' 6'' K
Ballıca mezra (Gönen bağ) - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Güdayik
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 58'' D, 39° 6' 34'' K
Baltacı mahalle - Dicle - Diyarbakır
1915h 1928 📖 📖: Kferbere/Keferber
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 1'' D, 40° 7' 14'' K
Baltaşı köy - Palu - Elazığ
1841 1925h 📖 📖: Nacaran [ Kürtçe/Türkçe "marangozlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 35' 22'' D, 39° 47' 24'' K
Başekin mezra (Kapıkaya bağ) - Siverek (Bucak bucağı) - Şanlıurfa
1977rh 📖: Xarabreş [ Kürtçe "karaören" ]
Zaza-Sünni (Babi) yerleşimi
■ Koord: 37° 53' 39'' D, 39° 10' 54'' K
Başkaynak köy - Sivrice - Elazığ
1925h 📖: Keydan [ Kürtçe qeydan "prangalar" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 52'' D, 39° 22' 22'' K
Başyurt köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1928 📖: Laxan aş. [ Kürtçe laxan "ekin biçenler?" ]
Zaza-Sünni (Kasıman) yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 27'' D, 39° 58' 56'' K
Bayat mahalle - Çermik - Diyarbakır
1917h 📖: Füsaynî
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 24'' D, 39° 15' 29'' K
Bayırlı köy - Genç (Yenisu bucağı) - Bingöl
Z 📖: Mezrê Pil / Mezrê Bueglon [ Zazaca "büyük mezra" ]
1916h 1928 📖 📖: Mezrei Solakan/Solxan [ Türkçe/Zazaca "Solağan/Solxan (aş.) mezrası" ]
■ 20. yy başında Zaza-Sünni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni (Tawz) yerleşimi
■ Solhan ilçesine adını veren Solakan aşiretinin merkez köyüdür. Büyük Mezre ve küçük Mezre olmak üzere iki mahalledir. SN
■ Koord: 38° 46' 48'' D, 40° 52' 0'' K
Bayrak mahalle - Çermik - Diyarbakır
1902hk 📖: Til Berz [ Kürtçe "yüksek höyük" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 7'' D, 39° 22' 2'' K
Beğdeş mahalle - Siverek (Bucak bucağı) - Şanlıurfa
1968 📖: Bucak (idari bölge)
1835f 📖: Faq/Fek [ Arapça/Kürtçe "tuzak" ]
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Bucak aşiretine adını veren Bucak köyüdür. Bir dönem bucak merkezi olduğu için bu adı almıştır. SN
■ Koord: 37° 52' 18'' D, 39° 4' 21'' K
Belen mahalle - Hani - Diyarbakır
1915h 📖: Dilbi [ Kürtçe ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 14'' D, 40° 21' 10'' K
Benek mahalle - Siverek (Çaylarbaşı bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Înik
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 42' 21'' D, 38° 58' 48'' K
Beşevler mezra - Solhan - Bingöl
1916h 📖: Yekmal [ Kürtçe "tek hane" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 46'' D, 40° 56' 55'' K
Beybaba mezra (Büyükoba bağ) - Siverek (Bucak bucağı) - Şanlıurfa
hl 📖: Ermeni Köy
1928 📖: Xalokend [ Kürtçe "dedeköyü?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 47' 40'' D, 39° 0' 45'' K
Beyçeri mahalle - Siverek (Çaylarbaşı bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Beyçeri
Zaza-Sünni (Bucak) yerleşimi
■ Koord: 37° 44' 3'' D, 39° 5' 51'' K
Beydoğan köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖: Zoğpa
1915h 📖: Zuya
Zaza-Sünni (Dakun) yerleşimi
■ Koord: 38° 46' 11'' D, 40° 19' 0'' K
Beyhanı belediye - Palu - Elazığ
1840z 1915h 📖 📖: Hun/Hün [ Ermenice hun "dere geçidi" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ © 04.03.1840 Mustafa'nın, Palu kazasının Hun karyesindeki Şeyh Ömer Camii'nin mutasarrıf olduğu tevliyetine... deyar heyran
■ Burgudere Hün köyü çiftliği diye çevrildiğine göre belediyenin de isminin Hün olması yüksek ihtimal. ishak levent
■ Koord: 38° 44' 3'' D, 40° 7' 16'' K
Beyköy mahalle - Yüreğir - Adana
1917h 📖: Beyköyü
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Halen nüfusun tamamına yakını Diyarbakır Çermikli Zazadır. SN
■ Koord: 36° 44' 2'' D, 35° 18' 8'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.