haritada ara :   km  
86 Rum dilli Müslüman yerleşimi bulundu.
sırala 
Akdoğan mahalle - Çaykara - Trabzon
1928 📖: Xopşera yk.
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Demirciler (Makoronos), Kovacık (Haranikas), Dağbaşı (Kabila), Cami ve Handar adlı mahalleleri vardır. C.G.
■ Koord: 40° 45' 30'' D, 40° 14' 8'' K
Alataş mahalle - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Mandranoy
Y1390~ 📖: Mandrakení [ Yunanca "mandıracılar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Beşköyden gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. C.G.
■ Koord: 40° 49' 10'' D, 39° 41' 22'' K
Arıkaya mahalle (Atasu bağ) - Maçka - Trabzon
Y1895 📖: Veréneia [ Yunanca ]
1876s 📖: Valena
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Çaykara/Beşköy'den gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. C.G.
■ Koord: 40° 47' 14'' D, 39° 40' 3'' K
Asmalı mahalle (Büyükdoğanlı bağ) - Köprübaşı - Trabzon
hl 📖: Aspalo [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 45' 22'' D, 40° 7' 10'' K
Aşağıkumlu mahalle - Çaykara - Trabzon
1928 📖: Mimiloz aş. [ Yunanca mímilo "ibik" ]
1902hk 📖: Mímilos
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 42' 24'' D, 40° 14' 34'' K
Aşağıovalı mahalle - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1876s 📖: Vizera aş. [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Bu köyün Köprübaşı’daki Rumca anadilli Müslümanlarla akrabalığı vardır. Anatolian
■ Köy halkının asıl nüfusu 18.yy sonundan 20.yy başlarına kadar Rum dilli Müslüman nüfustan oluşmaktaydı fakat daha sonra Araklı ve çevresinden gelen ve Çepni kökenli oldukları söylenen Çebi Sülalesinin bu köye yerleşmesi sonucu Rum dilli Müslüman nüfus azınlık durumuna düşmüştür.Ayrıca 1929 yılında yaşanan büyük sel afetinden sonra, arazi yetersizliğinden dolayı geçim sıkıntısı yaşamaya başlayan Aşağıovalı köyünden 13 haneden 60 kişi 1935 yılında Erzincan’ın Tercan kasabasına yerleşmek zorunda kalmıştır. manahozçepardi
■ Koord: 40° 50' 0'' D, 40° 4' 43'' K
Atasu mahalle - Maçka (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
1960 📖: Şahinkaya
Y1895 📖: Galiéni Γαλιαίνη [ Yunanca ]
1522t 📖: Galyana
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Galyan, aynı isimli derenin her iki yakasında bulunan 19 köyün bulunduğu vadinin adıdır. Eski merkezi Atasu’ya bağlı Çamkonak (Galyan Mesahor) mahallesi idi. SN
■ Köy mübadeleden sonra büyük nisbette metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Çaykara/Beşköyden gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. C.G.
■ 20. yy başında Galyana'nın 6 köyünün Hristiyan olduğu tahmin edilmektedir Makedonya bölgesinde Kozani Protochori (Portoraz) köyü ve etrafında, bir kısmı da Kavala'da iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 48' 39'' D, 39° 40' 32'' K
Balıklı köy - Çayırlı - Erzincan
E1902 📖: Pulk Փուլք
1522t 📖: Pürk [ Ermenice purk "kule" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Ermeni tehcirinden sonra Çaykara Uzungöl bölgesinden Rumca konuşan Müslüman nüfus iskan edilmişitr. Çevrede “Laz” olarak tanınırlar. SN
■ 1591 tarihli Tercan avârız defterinde 3 Müslüman hane ve 131 Gayrimüslim hane bulunmaktadır ve adı Pürk olarak geçmektedir. 1642 yılında ise 8 Müslüman hane, 25 Gayrimüslim hane ve bir askeri görevli bulunuyor. 1929 yılındaki sel felâketinden sona Çaykara'dan 177 kişi yerleştirildi. metonio
■ Rum Dilli Müslümanlar ve Boşnak göçmenler bulunmaktadır. BsFiliz
■ Koord: 39° 50' 26'' D, 40° 0' 24'' K
Baltacılı mahalle - Çaykara - Trabzon
1515t 📖: Baltacılı
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Cumhuriyet devrine kadar Holayisa köyünün bir mahallesidir. C.G.
■ Koord: 40° 45' 11'' D, 40° 16' 18'' K
Beşköy mahalle - Köprübaşı - Trabzon
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 1993’te beş köyün birleşmesiyle kuruldu. 1998’de belde merkezi selde yok oldu. Şimdi belde kâğıt üzerinde kalmıştır. SN
■ Belde halkı 18. yüzyıl başlarında günümüz Dernekpazarı ilçesine bağlı eski adı Holo olan dağınık yerleşimlerden dört sülale olarak buraya yerleşmiştir. Anadilleri Romeykadır. Ek bilgi: Arpalı köyü Beşköy beldesine dahil değildir, beldeden bağımsız bir köydür. metonio
■ Holo'dan gelen halk 4 adet köy kurdu Aspalo, Holomezire, Kalist, Okşoho bu köylerin içindeki yerleşim birimlerinin büyümesi ile sayı zamanla altıya çıktı 1938'e kadar Of'a bağlı olan bu köyler Sürmene'ye bağlandı Okşoho(PINARBAŞI-Dağardı) köyü tekrar Of'a bağlandı 1948'de Çaykara(Kadahor)'un ilçe olması ile Çaykara sınırlarında kalan Okşoho 1958'de tekrar Sürmene'ye bağlanan Okşoho 1990'da Dernekpazarına bağlanmış çok kısa bir süre sonra diğer Beşköy Köyleri gibi Sürmene'den ayrılan Köprübaşı ilçesine bağlandı. Ahmet
■ Bazı köylerin kendi aralarında kavga olmasına rağmen, Köneşeralılara (Köprübaşı) ve Sürmenelilere karşı birbirlerini tutarlardı. Sürmeneliler tarafından Of-Çaykara kökenli oldukları için Küçük Oflular olarak tanımlanmışlardır. Sürmene ve Köprübaşılılara göre daha dindar ve tutucu bir yapıya sahiptirler. Ahmet
■ Koord: 40° 46' 58'' D, 40° 7' 43'' K
Bölümlü mahalle - Of - Trabzon
1515t 1906hk 📖: Zisinó [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Rum dilli Müslüman yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Ayrıca köyde 93 Harbi'nden önce Batum'dan buraya gelip yerleşen birkaç aile yaşamaktadır. manahozçepardi
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Rum dilli Müslüman yerleşimi. Michael Deffner (1848-1934) bu köydeki Hristiyanların şivelerini derlemiştir. C.G.
■ Koord: 40° 49' 13'' D, 40° 16' 44'' K
Büyükdoğanlı mahalle (Beşköy bağ) - Köprübaşı - Trabzon
1928 📖: By. Arxancilo [ Yunanca arxángelos "başmelek (kilisesi)" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Çakaloğulları (Narmanlı, Çakal, Çakaloğlu) köyde eskiden beri büyük bir siyasi otoriteye sahiptirler.1834 nufus defterinde Mahalle muhtarı Çakaloğullarındandır. Ahmet
■ Arhançilo daha çok Küçükdoğanlı mahallesi için kullanılmaktadır. C.G.
■ Koord: 40° 44' 37'' D, 40° 7' 1'' K
Cumapazarı mahalle - Of - Trabzon
1960 📖: Araköy
1902hk 📖: Kç. Xol
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ YouTube’da yayınlanan ve bu köyde çekilen bir Kalandar gecesi belgeselinde köylülerden hâlâ Romeyka bilenler olduğu müşahede edilmiştir. C.G.
■ Koord: 40° 50' 14'' D, 40° 15' 44'' K
Çalışanlar mahalle - Dernekpazarı - Trabzon
1834a 1928 📖: Kalanas [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Holo/Xolo veya Büyük Holo adı verilen bölgenin eski merkez köyüdür. Bu bölge Dernekpazarı ilçesinin güneybatı yarısı ile Çaykara'nın bir bölümünü kapsar. SN
■ Koord: 40° 46' 45'' D, 40° 12' 51'' K
Çambaşı mahalle - Çaykara - Trabzon
1928 📖: Anaso
1902hk 📖: Anothó [ Yunanca "yukarı Aso" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 41' 45'' D, 40° 14' 47'' K
Çamlıbel mahalle - Çaykara - Trabzon
<1960 📖: Şinek yk.
1902hk 📖: Xarxóş
1876s 📖: Şinek Xarxeş
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 40' 55'' D, 40° 13' 37'' K
Çataldere mahalle - Of - Trabzon
1902hk 📖: Çifteburun
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Rum dilli Müslüman yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 1959 yılında Zisino köyünden ayrılmıştır. C.G.
■ Koord: 40° 49' 21'' D, 40° 17' 36'' K
Çayırbaşı mahalle - Dernekpazarı - Trabzon
<1968 📖: Fotregan/Fotragan [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 45' 33'' D, 40° 12' 10'' K
Çayırlar mahalle - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Livadya Λειβάδια [ Yunanca "çayır" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Beşköyden gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. C.G.
■ Koord: 40° 45' 53'' D, 39° 40' 57'' K
Çaykara ilçe - Çaykara - Trabzon
1515t 1928 📖 📖: Katoxor [ Yunanca katoxôra "aşağıköy" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 1948'e kadar Of'a bağlı bir yerleşim birimiydi Ahmet
■ Büyük çoğunluğu Rum dilli "Kuman" yerleşimi. Ali
■ Koord: 40° 44' 51'' D, 40° 14' 29'' K
Dağlıca mahalle - Beşikdüzü - Trabzon
1914h 📖: Mesoiliya [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Trabzon kent merkezinin batısında kalan, etrafı Türkmen köyleri ile çevirili olan bir Müslüman Rum yerleşimidir. M. Hakan
■ Köy Rumca’nın konuşulmaya devam ettiği Sayraç vadisine dahildir. C.G.
■ Koord: 40° 58' 7'' D, 39° 13' 52'' K
Demirli mahalle - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
Eski adı: Kotli / Kodando [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 37' 57'' D, 40° 16' 3'' K
Derindere mahalle - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1928 📖: Aso Foliza [ Yunanca folitsa "yuvacık" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 38' 5'' D, 40° 20' 52'' K
Dernekpazarı ilçe - Dernekpazarı - Trabzon
■ Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Kondu köyünde bulunan ilçe merkezi şimdi dere yatağına (Kondualtı mevkii) taşınmıştır. SN
■ Kökeni Adana ve Bayburt gibi bazı yerlere dayanan Türk sülaleler haricinde ilçenin çoğunluğu Müslüman Karadeniz Rumudur. Örneğin Şahismailoğlu ailesi Bayburt'un Karlıca köyünden gelip yerleşmiştir. Fettahoğulları ise Çukurova kökenli olup bir kısım mensupları Doğu Karadeniz'e toplu sürgün yemiştir. metonio
■ Büyük oranda "Rum" dilli "Kuman" yerleşimi. Ali
■ Koord: 40° 47' 58'' D, 40° 14' 49'' K
Eğridere mahalle - Çaykara - Trabzon
1902hk 1928 📖 📖: Gorgorá/Ğorğoras [ Yunanca górgoras "çağlayan" ]
1515t 📖: Paçan Ğorğora
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Ğorğoras, eskiden birkaç büyük ve dağınık mahalleyi içeren “Paçan” adıyla Tahrir Defterlerine kaydolan köyün bir mahallesi durumundaydı. Ancak yine de, 1486 yılına ait Tahrir Defterlerinde adı ayrı olarak geçmektedir.Bu köyün ilk sakinleri, Çaykara ilçesinin diğer köylerinde de olduğu gibi, Hristiyan Rumlardan oluşmaktaydı. Daha sonra bölgede bulunan diğer köylerle birlikte, aynı zaman dilimi içerisinde zorla Müslümanlaştırıldıkları, hem Osmanlı hemde Yunan kaynaklarından anlaşılmaktadır. manahozçepardi
■ Koord: 40° 44' 7'' D, 40° 15' 19'' K
Emek mahalle - Özalp - Van
1916hb 📖: Turarek
Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Halkı Trabzon göçmenidir. SN
■ Koord: 38° 34' 57'' D, 43° 58' 33'' K
Emirgan mahalle (Pınarbaşı bağ) - Köprübaşı - Trabzon
hl 📖: Petridan [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 2015 yılında Pınarbaşı mahallesine bağlandı. Daha evvel Okşoho'nun mahallelerinden biriydi. C.G.
■ Koord: 40° 45' 25'' D, 40° 7' 45'' K
Erenköy mahalle - Of - Trabzon
1968 📖: Dağeteği
1928 📖: Çoruk
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ ’Pontos Kültürü’ yazarı Ömer Asan’ın doğum yeridir. Eser Çoruk köyünün kültürü ve lehçesine ilişkin ayrıntılı bilgiler verir. SN
■ Koord: 40° 50' 21'' D, 40° 14' 3'' K
Ergin mahalle - Maçka - Trabzon
Y1895 📖: Arméni
1876s 📖: Armenos [ Yunanca "Ermeni" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Çaykara/Beşköyden gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. C.G.
■ Koord: 40° 47' 43'' D, 39° 41' 6'' K
Gülen mahalle - Dernekpazarı - Trabzon
1902hk 📖: Visir [ Yunanca ]
1515t 📖: Oxlara | Visir
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Yenicami (İfteriyon), Bozdağ (Gazeno), Yeşilalan (Rimandoz), Kalkınma (Büyük Cami), Sehiller, Kirazlık (Zahameya) adlı mahallelerden oluşur. SN
■ Koord: 40° 49' 1'' D, 40° 14' 18'' K
Günebakan mahalle - Dernekpazarı - Trabzon
1834a 1928 📖: Zenozena [ Lazca "aşağı düz" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 47' 3'' D, 40° 11' 58'' K
Gürpınar mahalle - Of - Trabzon
1515t 1928 📖 📖: Mapsinó [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Rum dilli Müslüman yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 16. yy sonlarına dek tümüyle Hıristiyan (Rum) nüfusu olan köyün daha sonra tedricen Müslümanlaştığı, ancak 1924'e dek köyde Hıristiyan hanelerin bulunduğu görülür. SN
■ Gürpınar/Mapsino köyünün en eski sülalesi İstalafaroğulları iken, köye XIX. ve XX. yüzyıllar içinde göçler gerçekleşmiştir. Mesela İsmailoğulları Hopa, Kıroğulları Bayburt, Alemdaroğulları ise Rize kökenlidir. Ayrıca köyde 2008 itibarıyla 8 haneden ibaret bulunan Kırımlıoğulları da vardır. Köyde Kırımlıoğullarına dair en eski doğum tarihi 1840'ların ortalarına tekabül etmektedir, muhemelen XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde göçmüşlerdir. İş dünyasının tanınmış isimlerinden Mehmet Hanefi Kırımlı, bu köydendir. Denizcan Dede
■ Koord: 40° 50' 2'' D, 40° 17' 39'' K
İskenderli mahalle - Tonya - Trabzon
1914h 📖: İskenderli
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Şalpazarı kökenli Çepni sülaleler de bulunmakta metonio
■ Rum dilli Müslümanlar ve Arnavutlar bulunmaktadır. BsFiliz
■ Koord: 40° 55' 46'' D, 39° 14' 26'' K
Kabataş mahalle - Çaykara - Trabzon
hl 📖: Fatinos
1681 📖: Fotinos [ Yunanca fotinós "aydınlık" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 45' 49'' D, 40° 15' 41'' K
Karaçam mahalle - Çaykara - Trabzon
1553t 1910h 📖 📖: Ogene ulya
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 35' 32'' D, 40° 13' 6'' K
Kayran mahalle - Çaykara - Trabzon
1928 📖: Limli [ Yunanca limnía "göllü" ]
1515t 📖: Limno
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 44' 30'' D, 40° 16' 13'' K
Kırantaş mahalle - Maçka - Trabzon
Y1895 📖: Kútula [ Yunanca "tosköy? kafaköy?" ]
1876s 📖: Kudula
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 1874 ve 1902 kilise kayıtlarına göre 82 hanede 450 Rum nüfus vardı. SN
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Çaykara'dan gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. C.G.
■ Koord: 40° 45' 4'' D, 39° 35' 49'' K
Kiremitli mahalle - Maçka - Trabzon
1928 📖: Sersa
Y1250~ 📖: Aithérisa / Thérsa Θέρσα [ Yunanca "havadar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 1929 yılındaki sel felaketinden sonra Çaykara'dan gelen insanlar tekrar iskân etmiştir. C.G.
■ Koord: 40° 45' 14'' D, 39° 33' 57'' K
Koldere mahalle - Çaykara - Trabzon
1928 📖: Vaxdanç
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 43' 26'' D, 40° 14' 7'' K
Konaklar mahalle (Atasu bağ) - Maçka - Trabzon
1960 📖: Çamkonak
1928 📖: Galyan Mesaxor [ Yunanca mesoxôra "ortaköy" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 1920’de 650 Rum nüfusu vardı. SN
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Çaykara/Beşköyden gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. C.G.
■ Koord: 40° 48' 47'' D, 39° 40' 14'' K
Kondu mahalle (Dernekpazarı bağ) - Dernekpazarı - Trabzon
1515t 1928 📖 📖: Kondú [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Dernekpazarı kasabasının eski merkezidir. SN
■ Koord: 40° 48' 6'' D, 40° 13' 49'' K
Konuklu mahalle (Beşköy bağ) - Köprübaşı - Trabzon
1928 📖: Kalist [ Yunanca kalisti "en güzel" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Holo'dan gelen halkın kurduğu köyden biridir İlk olarak Kalis,Holomezire, Aspalo ve Okşoho kurulmuştur diğer birimler sonraları büyüyüp köy statüsü kazanmıştır,1970 li yıllardan 2000 li yıllara kadar Holomezire ile büyük kavgaları olduğu bilinmektedir. Ahmet
■ Şu anki Ticaret Bakanı ve AK Parti eski grup başkanı Mehmet Muş buralıdır. C.G.
■ Koord: 40° 47' 5'' D, 40° 8' 2'' K
Kozağaç mahalle - Maçka - Trabzon
1928 📖: Xortokop aş.
Y1250~ 📖: Xortokópion [ Yunanca "otlak" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 1920’de 200 Rum, 435 Müslüman nüfusu vardı. Aşağı Hortokop köyünün adı Agiá/Aya olarak da geçer. SN
■ Köy mübadeleden sonra, 1929'daki sel felaketinden sonra Çaykara'dan yoğun göç almıştır. C.G.
■ Koord: 40° 48' 11'' D, 39° 36' 33'' K
Kozluca mahalle - Tonya - Trabzon
1928 📖: Kozluca
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 56' 47'' D, 39° 13' 49'' K
Köknar mahalle - Çaykara - Trabzon
hl 📖: Oçena
1553t 1928 📖 📖: Okene/Ogene
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 16. yy ortalarında Of'tan baskılar nedeniyle dağa göçen Hıristiyan Rumlar tarafından kurulduğu anlaşılan köy, Çaykara Rumları arasında İslamı en son benimseyen köy olarak anılır. SN
■ 3 nesil evvelki dede isimlerinde Yorgo tespit edilmiştir. Manav
■ Yunan televizyonunda yayınlanan bir programda köylüler 1923’e kadar Ortodoksların da yaşadığını ve bunların mübadele ile gittiğini bildirmektedirler. C.G.
■ Koord: 40° 36' 39'' D, 40° 12' 36'' K
Köprüyanı mahalle - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Saxanoy
Y1223 📖: Saxnoê [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Ünlü Vazelon manastırı (Agiou Iôánnou Bazelônas) manastırı bu köyün yakınındadır. SN
■ 1929 yılında Çaykaralılar tarafından yeniden iskân edilmiştir. C.G.
■ Koord: 40° 46' 1'' D, 39° 33' 6'' K
Köseli mahalle - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1928 📖: Köseli
Y1900~ 📖: Klisúra [ Yunanca kleisoúra "derbent" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Tıpkı Osmanlıca Derbent gibi, Yun Kleisoúra a) dağ geçidi, b) geçidi korumakla yükümlü özel statülü müstahkem yer anlamına gelir. Yerel dilde halen kullanılan bu adın yazılı kaynağını bulamadım. SN
■ Koord: 40° 39' 6'' D, 40° 15' 39'' K
Küçükdoğanlı mahalle (Beşköy bağ) - Köprübaşı - Trabzon
hl 📖: Arhancelo
1928 📖: Kç. Arxancilo [ Yunanca arxángelos "başmelek (kilisesi)" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 46' 9'' D, 40° 6' 56'' K
Küçükkalanas mahalle (Yenice bağ) - Dernekpazarı - Trabzon
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 47' 29'' D, 40° 12' 21'' K
Maraşlı mahalle - Çaykara - Trabzon
1515t 1928 📖 📖: Paçan
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Trabzon’un fethinden sonra Solaklı vadisinin İslamlaştırılması amacıyla bölgeye gelen kişilerden Maraşlı Saçaklızade Osman Efendi’nin mezarı, Maraşlı Camiindedir. Köye bu zata duyulan saygı nedeniyle “Maraşlı” adı verilmiştir. Ancak Müslümanlığı bölgeye yaydığı iddia edilen zatlardan birisi olan Saçaklızade Osman Efendi adlı kişi ile ilgili verilen bilgiler de oldukça kısıtlı ve birçok muammayı da barındırmaktadır. Örneğin, Maraş İl Yıllığına göre bu zat 1484’te doğmuş, 1541 yılında ise ölmüştür. Yani henüz ölmüş olduğu yıllarda, Müslümanlaşma daha çok yeni başlamış olduğu görülmekle birlikte, bu zatın Kahramanmaraş’tan gelmiş olduğu da kesin değildir. Bazılarına göre, Of’tan Kahramanmaraş’a göç etmiş bir ailenin ferdi olarak, tekrar memleketine geri dönmüş ve burada İslâm’ı yaymaya çalışmıştır. Ancak Hasan Umur’a göre, Müslümanlığı bölgeye yayanın bu zat olmadığı, bu işi yapanların, Hristiyanlıktan Müslümanlığa dönen ve isim değiştirerek Süleyman, Murat ve İskender adını alan üç Paçanlı kişilerdir. manahozçepardi
■ Koord: 40° 43' 43'' D, 40° 14' 47'' K
Ormancık mahalle - Dernekpazarı - Trabzon
1834a 1928 📖: Makidanoz [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 46' 18'' D, 40° 13' 17'' K
Ormaniçi mahalle - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Kodila [ Yunanca kotylia "çukurlar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Beşköy'den gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. C.G.
■ Koord: 40° 46' 36'' D, 39° 40' 57'' K
Ortaköy mahalle - Maçka - Trabzon
1946 📖: Orta Xortokop
1928 📖: Xortokop Vasat [ Yunanca xortokópi "otlak" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Köprübaşı tarafından gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. C.G.
■ Koord: 40° 47' 39'' D, 39° 36' 17'' K
Örnekalan mahalle - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Magura [ Yunanca mangúra "değnek?" ]
Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köyde Rumca konuşan Müslüman sülaleler mevcuttur. Maçka'da "yerli köyü" olarak anılır.Kültür tipik Karadeniz kültürüdür,kemence,davul,horon ıle dugunler yapılır,eglenceler duzenlenır ayrıca yıne Kalandar kutlaması köyün vazgecılmezlerındendır ahmetonur
■ Karadeniz kültürüne,muzıgıne, kemencesı ıle yapmış olduğu katkılardan dolayı Kültür Bakanlığı'nca ödüle layık görülmüş Maçkalı Hasan Tunç bu köydendır osman pune
■ Koord: 40° 50' 17'' D, 39° 36' 48'' K
Pınarbaşı mahalle - Köprübaşı - Trabzon
1968 📖: Dağardı
1928 📖: Oxşexo/Okşoho [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 1990 yılına kadar sürekli bağlı olduğu kaza değişmiştir. Sırasıyla Of, Sürmene, Of, Çaykara Sürmene, Dernekpazarı, Köprübaşı. Ahmet
■ Orta, Düz, Çamaz, Kamela, İlako ve Kakavan mahalleleri vardır. 2015 yılında ''Pınarbaşı'' ismiyle ''Beşköy'' mahallesi muhtarlığından ayrıldı. Petridan (Emirgan) mahallesi de bu yeni mahalleye dahil edildi. C.G.
■ Koord: 40° 45' 46'' D, 40° 8' 8'' K
Sayraç mahalle - Tonya - Trabzon
1968 📖: Kumyatak
1914h 📖: Sayraç
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Yakçukur, Turali, Kozluca, İskenderli mahallelerinden oluşan alana Sayraç adı verilir. SN
■ Koord: 40° 54' 29'' D, 39° 14' 18'' K
Serindere mahalle (Cumapazarı bağ) - Of - Trabzon
1515t 1902hk 📖 📖: Yerakar [ Yunanca hierakari "keşişçik" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 49' 43'' D, 40° 15' 35'' K
Soğanlı mahalle - Çaykara - Trabzon
1928 📖: Xopşera aş.
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Yukarı (Kutsunka), Orta (Kotsiyos), Üçdirek (Zihon), Yaprakçık (Koronos) ve Narim adlı mahalleleri vardır. C.G.
■ Koord: 40° 45' 52'' D, 40° 14' 57'' K
Sukenarı mahalle - Maçka - Trabzon
1522t 📖: Xamurya
Y1390~ 📖: Xamourí Χαμουρή [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Köprübaşı'ndan gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. C.G.
■ Koord: 40° 46' 43'' D, 39° 34' 28'' K
Suludere köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a 📖: Erkinis [ Ermenice arkunis "saray" ]
■ Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köye 1929 yılındaki sel felaketinin ardından Çaykara'dan gelen aileler yerleştirilmiştir. manahozçepardi
■ 1642 yılında 4 Müslüman (Türk) hane bulunmaktaydı. Bugün bu aileler dışında kalan büyük çoğunluğu oluşturan nüfus Çaykaralı Rumca anadilli Müslümandır. metonio
■ Koord: 40° 26' 44'' D, 40° 3' 23'' K
Şahinkaya mahalle - Çaykara - Trabzon
1681 📖: Şur
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Bu köy, Osmanlı Tahrir Defterlerinde yer alan Paçan adlı köyün bir mahallesi durumundaydı. Daha sonraki yıllarda, Paçan köyünün mahallelerinden Anotho, Şinek, Harheş gibi mahallelerle birlikte, ayrı köyler olarak tahrir defterlerine kaydedildiler. Köyün ilk sakinleri,sırasıyla 1486 – 1515 –1553 –1583 yıllarına ait Osmanlı tahrir defterlerinde Hristiyanlardan oluşmaktaydı. Ancak 1681 yılına ait tahrir defterinde ise, bu köyde Hristiyan ailenin kalmadığı ve diğer bütün Çaykara köyleri gibi burasının da Müslümanlaştırıldığı anlaşılmaktadır. manahozçepardi
■ Köyün bir kısmı 1964 senesinde İmroz adasında Şahinkaya köyünde iskân edilmiştir. Manav
■ Armutlu (Hadi), Subaşı (Hadialtı), Lazkıran, Kamalı (Zoroş), Kırma (Raşi), Soğuksu (Zurduhli), Çamuralan (Zurduhli), Şahinli-Merkez (Bobayros), Pamuklu (Feğmenos), Duruca (Fosiya), Gülveren (Kaban) ve Fındıklı (Silandoz) adlı mahalleleri vardır. C.G.
■ Koord: 40° 43' 2'' D, 40° 13' 30'' K
Şalcılar köy - Aydıntepe - Bayburt
hl 📖: Habişge
1928 📖: Xapuşki
E1902 📖: Xapuşgi [ Ermenice "habeşli" ]
Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köy halkının tamamı 20.yy ortalarında Köprübaşı'na bağlı Beşköy'den gelmiştir. manahozçepardi
■ Koord: 40° 25' 38'' D, 40° 6' 18'' K
Şekersu mahalle - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1928 📖: Sakarsu
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 32' 51'' D, 40° 18' 15'' K
Şimşirli mahalle - Maçka - Trabzon
1928 📖: Kuştul
1876s 📖: Kostura
Y1450~ 📖: Kostoulantôn [ Yunanca "küçük Kosta'lar (öz.)" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Peristera (`güvercinlik`) manastırı harabesi bu köy yakınındadır. SN
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Beşköyden gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. C.G.
■ Koord: 40° 47' 18'' D, 39° 43' 14'' K
Taşalan mahalle (Atasu bağ) - Maçka - Trabzon
<1960 📖: Mesailli
Y1895 📖: Misailandôn [ Yunanca Misaêl "öz." ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Çaykara/Beşköyden gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. C.G.
■ Koord: 40° 48' 40'' D, 39° 40' 58'' K
Taşçılar mahalle - Dernekpazarı - Trabzon
1928 📖: Fotgene [ Yunanca ]
1834a: Fot [ Yunanca "aydınlık" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Kirazlık (Limnanos), Orta (Anomaraş), Merkez, Yığımlı (Zamano) adlı mahalleleri vardır. SN
■ Ayrıca Çanaklı (Sinaysa) ve Mesoraş mahalleleri de buraya bağlıdır. C.G.
■ Koord: 40° 46' 18'' D, 40° 12' 39'' K
Taşkıran mahalle - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1928 📖: Çoroş [ Yunanca ]
1902hk 📖: Tsoróş
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 40' 7'' D, 40° 15' 27'' K
Taşlıgedik mahalle - Çaykara - Trabzon
1928 📖: Mezrai Paçan
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 41' 13'' D, 40° 15' 9'' K
Taşören mahalle - Çaykara - Trabzon
1681 📖: Zeleka
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 44' 36'' D, 40° 15' 42'' K
Turalı mahalle (İskenderli bağ) - Tonya - Trabzon
1914h 📖: Turalı
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Köyün bir kısmı Şalpazarı ilçesindeki Turalıuşağı köyündeki bazı sülalelerle akrabadır. metonio
■ Koord: 40° 55' 0'' D, 39° 13' 59'' K
Tüfekçi mahalle - Dernekpazarı - Trabzon
1834a 1928 📖: Arşela [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Elmalı (İhtinoz), Kaşıkçı (Ahbadon), Voşkenar, Ortasokak ve Cami mahalleleri vardır. C.G.
■ Koord: 40° 46' 52'' D, 40° 13' 20'' K
Uzungöl mahalle - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1910h 📖: Şerah
1902hk 📖: Saraxo [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 37' 19'' D, 40° 17' 18'' K
Uzuntarla mahalle - Çaykara - Trabzon
1910h 📖: Alisinos
1902hk 📖: Alithinó [ Yunanca "taşsız" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 35' 28'' D, 40° 10' 45'' K
Yakçukur mahalle - Tonya - Trabzon
1914h 📖: Yakçukur
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 54' 45'' D, 39° 14' 53'' K
Yamaç mahalle (Büyükdoğanlı bağ) - Köprübaşı - Trabzon
hl 📖: Futsaniyos [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 44' 39'' D, 40° 7' 1'' K
Yaylaönü mahalle - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1902hk 📖: Xarós [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 35' 18'' D, 40° 17' 48'' K
Yazlık mahalle - Maçka - Trabzon
1928 📖: Livera
Y1450~ 📖: Liverá [ Yunanca "ağılcıklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Rum nüfusun bakırcılıkla geçindiği ve birçoğunun İstanbul’a göçerek orada bu mesleği icra ettiği belirtilir. SN
■ Köy mübadeleden sonra metruk iken, 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Çaykara'dan gelen insanlar yeniden iskân etmiştir. C.G.
■ Yavuz Selim'in annesi Gülbahar Hatun'un Liveralı olduğu söylenir. Manav
■ Koord: 40° 47' 9'' D, 39° 37' 44'' K
Yemişli mahalle (Atasu bağ) - Maçka - Trabzon
1876s 📖: Kutala [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 1929 yılında yaşanan sel felaketi sonrası Çaykara/Beşköyden gelen insanlar da yerleştirilmiştir. C.G.
■ Koord: 40° 49' 31'' D, 39° 40' 22'' K
Yeni Dönerdere mahalle (Dönerdere bağ) - Özalp - Van
hl 📖: Horiyom [ Yunanca "köyüm(üz)" ]
Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Trabzon’dan gelen göçmenlerin iskânı için kurulmuş yeni köydür. SN
■ 1965'de Trabzon'a bagli Kadaxor (Çaykara) ile Şaraho (Uzun göl) civarinda meydana gelen heyelan sonucu 130 dönüm araziye yerlestirilmislerdir. Köy ismi Horiyom olup Pontos Rumcasi hala canlidir. Manav
■ Koord: 38° 43' 53'' D, 44° 8' 5'' K
Yenicami mahalle (Dernekpazarı bağ) - Dernekpazarı - Trabzon
Eski adı: Troğandoz [ Yunanca trygántôn "bağbozan" ]
■ Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 48' 14'' D, 40° 14' 24'' K
Yenice mahalle - Dernekpazarı - Trabzon
<1968 📖: Zaimler
1834a <1913a 📖: Mardata/Mardadas [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Orta Mahalle, Karşı (İskampo) ve Baykas olmak üzere üç mahalledir. SN
■ Gazeteci Sadık Albayrak ve Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak buralıdır. Mahalleleri: Aşağı (Fodiya), Orta, Karşı (İskambo), Küçük Kalanas, Çikoşo. Fodiya mahallesine bazen Baykas mahallesi de denir. C.G.
■ Koord: 40° 47' 24'' D, 40° 12' 37'' K
Yeşilalan mahalle - Çaykara - Trabzon
1515t 1928 📖 📖: Xolaisa [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 45' 1'' D, 40° 15' 55'' K
Yılmazlar mahalle (Beşköy bağ) - Köprübaşı - Trabzon
hl 📖: Mezire
1876s 📖: Xolo Mezrası
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Eski bakanlardan Adnan Kahveci, Diyanet İşleri Başkanı Sait Yazıcıoğlu ve vali Recep Yazıcıoğlu aslen bu köylüdür. Medresesi ünlü olan köyde halen Rumca konuşulur. SN
■ Kökeni Holodan gelen köyler şimdiki adı ile Beşköy içerisinde ilk medrese Holomezra medresesidir. Hala aktiftir. Ahmet
■ Esenler (Lumiya) ve Klerson adlı mahalleleri vardır. C.G.
■ Koord: 40° 46' 54'' D, 40° 7' 17'' K
Yukarıkumlu mahalle - Çaykara - Trabzon
1928 📖: Mimiloz yk. [ Yunanca mímilo "ibik" ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Koord: 40° 42' 39'' D, 40° 14' 31'' K
Yukarıovalı mahalle - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1876s 📖: Vizera yk. [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi. Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.Şimdi Kısmen Rum dilli Müslüman yerleşimi.Köy halkından alınan sözlü bilgilere köy camisinin bulunmuş olduğu yerde önceleri bir şapel yapısının bulunduğu daha sonra 1938 yılında bu şapel yapısına ait kalıntının bugünkü cami yapısına dönüştürüldüğü ifade edilmektedir. Ayrıca cami giriş kapsının üzerindeki kabartma vazo şeklinde olan kemer kilit taşında da Latin rakamları ile 1938 yazıldığı görülmektedir. Bu tarih yapının şapelden camiye çevrildiği tarihtir. manahozçepardi
■ Koord: 40° 49' 8'' D, 40° 4' 25'' K
Yüzüncüyıl mahalle - Maçka - Trabzon
Y1895 📖: Válena Βάλαινα [ Yunanca "palamut" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ Galyan/Galena vadisinin en yüksek köyüdür. SN
■ Koord: 40° 44' 45'' D, 39° 41' 32'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.