haritada ara :   km  
225 Karapapak/Terekeme yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
Acıyurt köy - Ulaş - Sivas
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1877-78 Rus Harbinde Kafkasya’da Karapapakların lideri ve daha sonra Türkiye’ye göçün öncüsü olan Mihrali Bey (öl. 1906) bu köye yerleşmiştir. SN
■ Koord: 39° 16' 58'' D, 37° 1' 25'' K
Ahmetabat köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Xirbê Sorik [ Kürtçe "kızılcaören" ]
1928 📖: Ahmedabad
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kısmen terk edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 24' 7'' D, 42° 43' 19'' K
Akbaba köy - Kars Merkez - Kars
1918h 📖: Ardos + Akbaba Dağı
1854h 📖: Ardost [ Ermenice ardots "ekinlik" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 28' 22'' D, 43° 0' 1'' K
Akbulak köy - Akyaka - Kars
E1880 1928 📖 📖: Akbulak [ Türkçe ]
Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köy halkı Azeriler ile Terekemelerden oluşmaktadır. Köydeki Azeriler ve Terekemeler Ermenistan'ın Şirak vilayetinden gelmişlerdir. Cemil
■ Koord: 40° 49' 36'' D, 43° 39' 21'' K
Akçakale köy - Çıldır (Doğruyol bucağı) - Ardahan
E1918 📖: Pertaşen [ Ermenice "kaleköy" ]
1910h 📖: Akçakale [ Türkçe ]
1854h 📖: Çıldır [ Gürcüce çırdilo "kuzey" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Çıldır gölüne ve ilçesine adını veren Çıldır kalesi burasıdır. İlçe merkezi daha sonra Zurzuna kasabasına taşındı. SN
■ Belki Gürcüce Bertaşeni (ბერთაშენი) - "keşişköy". Ayrıca Gürcüce Tetritsikhe (თეთრიციხე) "akça kale" kullanılır. GEO
■ Koord: 41° 4' 51'' D, 43° 17' 45'' K
Akçalar köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Akçalar
E1918 📖: Xoroşoye [ Rusça "güzelköy" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Akçalar köyü Arpaçay ve civarında Keçebörk adıyla bilinir. Keçebörk esasen Yerlilerin yaşadığı bir köydür. Fakat sonraları hem Ermenistan'ın Şirak vilayetinden gleen Terekemeler hem de Erivan'dan gelen Kürtler köye yerleşmiştir. Günümüzde Yerli, Kürt ve Terekeme yerleşimidir. Cemil
■ Koord: 40° 46' 28'' D, 43° 17' 56'' K
Akçıl köy - Çıldır (Kurtkale bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖: Çolet/Colit [ Gürcüce coleti "çilekli" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Coli/Joli (ჟოლი), Gürcüce ahududu demektir. meriç
■ Koord: 41° 18' 15'' D, 43° 10' 12'' K
Akyaka ilçe - Akyaka - Kars
1930h: Şüregel (idari bölge)
E1880 1928 📖 📖: Kızılçaxçax/Kızılçakçak [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Azeri yerleşimi
■ Daha önce Çetindurak (Baş Şüregel) kasabasında olan Şüregel kaza merkezi Cumhuriyetten sonra şimdiki yeri olan Kızılçakçak köyüne taşındı. İlçe nüfusunun tamamına yakını 1920 ertesinde bugünkü Ermenistan topraklarından göçen Şii Azeriler ile Sünni Terekemelerden oluşur. SN
■ Akyaka ilçesinde Kürt veya "Yerli" zümreden Türk yoktur. Türkiyedeki 60-61 bin Akyaka'lının üçte ikisi Karapapak, üçte biri Şii Azeridir. metonio
■ Ülkemizde Akyaka kütüğüne kayıtlı vatandaşların sayısı 2021 adnk'a göre 62.409 kişidir.. Bu nüfusun %50'si Azerilerden, %45 oranında Terekemelerden kalan %5 ise yerli denilen grup ile Kürtlerden oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 40° 44' 25'' D, 43° 37' 26'' K
Akyele köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Molla Şemdin [ Kürtçe mile Şemdîn "Şemsettin kolu" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 40'' D, 42° 43' 36'' K
Alıkören köy - Şarkışla - Sivas
1928 📖: Alıkviran
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 39° 26' 16'' D, 36° 27' 54'' K
Arakonak köy - Bulanık - Muş
1928 📖: Odunçur
1916h 📖: Yotnçur [ Ermenice "yedisu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912’de 1254 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Köyün üç mezrası var; Goma İbrahim, Zozanê Hêşîn ve Goma Heci Doğan. Goma İbrahim'de Kürtler (Nezoyi), Goma Heci Doğan'da Çerkezler yaşar. Köyün kendisinde ise Kürtler (Redkan) ve bir-iki ev Terekeme yaşar. Qazi
■ Odunçorda Çerkes yok. metonio
■ Koord: 39° 6' 19'' D, 42° 9' 16'' K
Arpaçay ilçe - Arpaçay - Kars
E1902 📖: Grenaderskoye [ Rusça "elbombacılar (askeri birlik adı)" ]
1704z 1930h 📖: Zaruşad (idari bölge)
E390 📖: Zarişad [ Ermenice Zarehaşad "Zareh (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Ğevond Alişan’a göre 2. yy’da kral Ardaşes’in kuzey illeri yöneticisi olan oğlu Zareh’in adını taşıyan Zarehaşad kenti olmalıdır. Erciş yöresindeki Zarişad kenti ayrıdır. • Kars’a bağlı Arpaçay ile Ardahan’a bağlı Çıldır ilçeleri Terekeme veya Karapapak topluluğun yurdudur. Çoğu 1828 harbinden sonra Rus egemenliğine giren Gürcistan'dan göçmüştür. Kültürleri Azerilere yakın fakat mezhepleri Sünnidir. SN
■ © 12.09.1704 Kars eyaletinin Zaruşad Sancağı şimdiki mutasarrıf Mehmed'in ceddi Mehmed tarafından haricten beşyüz kadar aşiret getirilerek şenlendirilmiş olmasına mükafaten kendine ihsan olunmuş.. deyar heyran
■ Gürcüce: Tzinubani (წინუბანი) - Ön Mahalle. ''Sula Zariştiani'' (სულა ზარიშტიანი) adı da kullanılırdı. GEO
■ Nüfusu Karapapaklar (Terekemeler), Şii Azeriler, Kars çevresinden Yerliler ile daha sonra Erivan(Revan)'dan Kürtler oluşturur.
■ Kütüğe göre Türkiyedeki 120-121 bin Arpaçaylı %89 oranında Türk, oranında Kürt topluluklarından müteşekkildir. Alt kimliklere bölünecek olursa %56 Karapapak, %26 Yerli ve Ahıska göçmeni, Kürt ve %7 Azerbaycanlıdır. metonio
■ Koord: 40° 50' 52'' D, 43° 19' 42'' K
Arslanoğlu köy - Arpaçay - Kars
1928 📖: Kürdo
E1880 📖: Kürdi
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ III. Murat dönemine ait tahrir defterinde Kürd İmamkulu adıyla geçen yer olmalıdır. SN
■ Koord: 40° 50' 24'' D, 43° 31' 5'' K
Aşağıcambaz köy - Çıldır - Ardahan
R1889 📖: Cambaz-i Süfla [ Türkçe ]
1854h 📖: Cambaz
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 41° 7' 29'' D, 43° 16' 8'' K
AşağıDamlapınar köy - Selim - Kars
1920hb 📖: Çapik aş.
Y1900~ 📖: Çapikya [ Yunanca "Çapikler" ]
1877hk 📖: Kızılkilise
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köyün Kürtçe ismi Çapka Jêrê'dir. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 18' 43'' D, 42° 49' 50'' K
Aşağıkülecik köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Tetkan
1912h 📖: Dadikân [ Kürtçe "dadılar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 39° 32' 58'' D, 42° 42' 51'' K
Aşağıküpkıran mezra (Yukarıküpkıran bağ) - Ağrı Merkez - Ağrı
K2009 📖: Kopqıranê Eceman
1928 📖: Küpkıran aş.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Evvelce Karapapak yerleşimi iken şimdi Kürt nüfus çoğunluktadır. SN
■ Kürt nüfus, mahalle olan yeni kısımda yaşar. Köy kısmı Karapapaktır. metonio
■ Koord: 39° 42' 10'' D, 43° 15' 37'' K
Aşağıtoklu köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 📖: Gundeperi aş. [ Kürtçe "? köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Memani) yerleşimi
■ Yaklaşık üçte ikisi Karapapak, üçte biri Kürtlerden oluşuyor. metonio
■ Koord: 39° 40' 12'' D, 43° 24' 44'' K
Aşıkşenlik mahalle (Çıldır bağ) - Çıldır - Ardahan
1960 📖: Yakınsu
1854h R1889 📖 📖: Suxara/Sosxara [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Yakın tarihte belediye statüsü kazanmasıyla, mezarı burada bulunan ünlü Terekeme (Karapapak) saz şairi Aşık Şenlik’in (1850-1913) adı verildi. İlginç bir şekilde, Ermeni saz şairlerinin en ünlülerinden Aşık Civani (1846-1908) doğum yeri ve mezarının bulunduğu Aktaş Gölü’nün karşı kıyısındaki Kartsakh köyünde anılır. SN
■ Suhara, Osmanlı nüfus defteri 1835'te de aynı adladır. 1806 tarihinde caminin tamiri ile ilgili fermanda da aynı adladır ve 1806'da da Terekeme-Karapapak yerleşimidir. Nejdet
■ Koord: 41° 8' 30'' D, 43° 12' 51'' K
Aşkale köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Aşkale [ Türkçe ağaç kale? ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1940 yılı: 716 Karapapak metonio
■ Koord: 39° 47' 43'' D, 43° 2' 7'' K
Ataköy köy - Tutak - Ağrı
1968 📖: Tuluklu
1928 📖: Mûsik [ Kürtçe "Musa'cık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermenilerin gidişinden sonra Karapapak iskan edilmiş, ancak yakın yıllarda satış yoluyla Kürt nüfus çoğalmıştır. SN
■ Koord: 39° 27' 9'' D, 42° 47' 46'' K
Ataköy köy - Kars Merkez - Kars
E1918 📖: Ayrivan [ Ermenice "mağara köyü" ]
R1889 1968 📖 📖: Mağaracık
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. Qazi
■ Koord: 40° 31' 14'' D, 43° 9' 18'' K
Atayurt köy - Kars Merkez - Kars
R1889 📖: Söğüdlüabad
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1886 yılında 121 Ermeni nüfusu vardı. Ermenilerin köyü terk etmesiyle köye ilk Karapapaklar yerleşmiştir. Kürtler daha geç dönemlerde çevre köylerden gelmiştir. 1935 yılı nüfusu: 235 metonio
■ Koord: 40° 37' 13'' D, 42° 53' 0'' K
Ayakgedikler köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1913rh 📖: AşağıGedikler
E1880 📖: Gedik sdorin [ Ermenice/Türkçe "aşağı gedik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 37' 57'' D, 43° 33' 5'' K
Aydınalan köy - Kars Merkez - Kars
R1889 📖: İslamsor [ Ermenice islamtsor "islamdere" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kars'ta iki İslamsor köyü bulunuyor. Bunlardan birisi Sarıkamış'a bağlı Taşlıgüney köyü olup eski yerlisi Avar, şimdiki yerlisi Türk ve Kürttür. Bu köy ise eski Rum köyü olup sonrasında Karapapaklar yerleşmiştir. Çeçen nüfus yoktur. 1935 yılı nüfusu: 284 metonio
■ Koord: 40° 33' 9'' D, 42° 53' 5'' K
Aydıngün köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
E1918 📖: Garmirveran [ Ermenice "kızılviran" ]
R1889 1928 📖 📖: Kızılviran
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 41° 0' 20'' D, 43° 19' 53'' K
Azap mahalle - Horasan - Erzurum
1928 📖: Azab
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köyün Ermeni nüfusunun büyük bölümü 1829 göçünde Rusya'ya gitmiştir. Kalan Ermeni halkın 1878'de Rus komutanı General I. D. Lazaref onuruna düzenlediği kutlama zamanın gazetelerine yansımıştı. SN
■ Koord: 40° 4' 9'' D, 42° 5' 25'' K
Azat köy - Kars Merkez - Kars
1595t 1854h 📖 📖: Azad
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Eprigyan’a göre (1902) köyün yakınında harap halde Aziz Tadeos manastırı bulunmaktaydı. Rus yönetimi döneminde Rum ve Gürcü nüfus iskan edildi. SN
■ Ünlü Kürt (Êzdi) yazar Erep Şemo bu köyde doğmuştur. Buradan Ermenistan'a göç ederler. Jiyana Bextewar ve Şıvanê Kurmanca isimli kitaplarında bu köyden bahseder. Burada Hurum (Yunan) ve Kürtlerin beraber yaşadığını belirtir. Mar(d)astan
■ Yezidilerin ve Rumların Rusya topraklarına göçünden sonra köye Karapapaklar yerleşmiştir. Günümüzde köyde Karapapaklar çoğunluk olup başka ilçelerden ve köylerden yerleşmiş Erivan orijinli Kürtler de bulunmaktadır. metonio
■ 1886 yılında Azat köyünde herhangi bir Kürt nüfus olmayıp köyün tamamı 58 hane Rumdan oluşmaktadır. 20. yüzyıl başında köyde Kürt yoktur, bugün bile azınlıktadırlar. MCB
■ Koord: 40° 31' 57'' D, 43° 6' 29'' K
Ballıbostan köy - Ağrı Merkez (Murat bucağı) - Ağrı
1928 📖: Qazer
E1918 📖: Ğazaraküğ
■ Köyün ismi Qezer'dir. Burada Memani, Başımi, Redki aşiretleri yaşar. Derler ki Qezer ile Qazi iki kardeşmiş. Murat nehrinin iki yakasına, iki köy kurmuşlar. Büyüklerimiz anlatır, yedi tane peri gelip Murat nehrinde yıkanırmış. Köyün ağası, papazdan büyü yapıp, bir periyi alıkoyar. Sonrasında perinin arkadaşları gelip onu kurtarır. Eskiden o perileri gördüm diyen bir çok yaşlı varmış. Qazi
■ Köyün esas yerlisi olan Polat ve Aslan aileleri Karapapak kökenli olup köy nüfusunun neredeyse yarısını oluşturmaktadır. metonio
■ Koord: 39° 40' 31'' D, 43° 11' 13'' K
Başçimağıl köy - Bayburt Merkez (Maden bucağı) - Bayburt
1835a 📖: Çimağıl Ulya
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köyün adı, Gürcüce olması muhtemeldir. Çimğa (ჭიმღა) Gürcü dilinde dere kenarında ki köye denilmektedir. Çimğavili de çoğul yapım eki almış halidir. meriç
■ Aslen Kars/Merkez/Çakmak köyünden gelmiştirler. metonio
■ Koord: 40° 6' 24'' D, 40° 33' 42'' K
Başköy köy - Çıldır - Ardahan
R1889 📖: Başköy
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 41° 8' 36'' D, 43° 19' 37'' K
Başören köy - Şarkışla - Sivas
1928 📖: Başviran
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 55'' D, 36° 26' 31'' K
Baştoklu köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928 📖 📖: Yk. Tikan/Dikan [ Gürcüce tikani თიკანი "oğlak" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 41° 13' 1'' D, 42° 47' 29'' K
Bayburt köy - Selim - Kars
1665 R1889 📖 📖: Bayburt
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 31' 2'' D, 42° 48' 18'' K
Bayındır köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Bayındır [ Türkçe "aş." ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 39° 29' 30'' D, 42° 43' 15'' K
Baykara köy - Selim - Kars
R1889 📖: Baykara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eskigazi köyünden buraya yerleşen bir kaç hane Kürt (Redkan aşireti) var. Qazi
■ 20. yy başında Ermeni ve Türklerin karışık yaşadığı bir köydü. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 34' 37'' D, 42° 46' 26'' K
Bayraktar köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 📖: Bayraktar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 40° 37' 43'' D, 43° 34' 32'' K
Bekler köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖: Mevrek
R1889 📖: Acem Mevrek
E1880 📖: Mavrig
Y630 📖: Mavrikiopolis [ Yunanca "Maurikios (imparator) kenti" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ İmp. Maurikios (h 582-602) çağında 590 yılı dolayında İran sınırında kurulan veya onarılan Maurikopolis adlı kent olması muhtemeldir. SN
■ Koord: 40° 37' 48'' D, 43° 36' 59'' K
Benliahmet köy - Selim - Kars
R1889 1928 📖 📖: Beğliahmet
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda daima Bengli Ahmed olarak yazılır. Beng (`esrar, marijuana`) sözcüğüyle ilgili olabilir. SN
■ Köyün yerel ismi Begliahmet olup, buradaki Kürtler Redkan aşiretindendir. Mar(d)astan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 29' 15'' D, 42° 54' 7'' K
Beyyurdu köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Beyyurdu
■ Koord: 39° 8' 47'' D, 37° 5' 45'' K
Boğatepe köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖: By. Zavod [ Rusça zavod "işletme" ]
R1889 📖: Rodionovka [ Rusça ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Kura/Kür Nehrinin ana kaynağı bu köy yakınındadır.Rus kaynaklarında görülen Rodionovka adı muhtemelen bir Dukhobor (savaş ve askerlik karşıtı bir Ortodoks mezhebi) yerleşimine işaret eder, ancak Dukhobor köy listelerinde bu yerleşime rastlayamadık. SN
■ Koord: 40° 48' 21'' D, 42° 53' 24'' K
Boğazköy köy - Kars Merkez - Kars
R1889 📖: Proxladnoye [ Rusça "serinyer, ayazlı" ]
E1880 📖: Melik Köyü
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 42' 7'' D, 43° 6' 47'' K
Borluk köy - Kars Merkez - Kars
1920hb 📖: Borluk
■ Koord: 40° 30' 12'' D, 43° 15' 46'' K
Bostankaya köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Bostankaya
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 39° 30' 42'' D, 37° 0' 55'' K
Boyuntaş köy - Akyaka - Kars
1928 📖: Dalavar / Dalavir
E1880 R1910 📖: Dalaver
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Karapapak/Kürd/Türkmen (Alevi) yerleşimi. Mar(d)astan
■ Köyün Delevere adıyla bilinir. Köyün tamamı Terekemedir. Köy halkı oldukça mikro milliyetçi bir yapıya sahip olup Türküz bile demezler. Sadece Terekeme olduklarını ifade ederler. Cemil
■ Koord: 40° 51' 11'' D, 43° 38' 45'' K
Bozkale köy - Kars Merkez - Kars
1920hb 📖: Bozkale
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 35' 17'' D, 42° 58' 41'' K
Bölükbaş köy - Selim - Kars
1920hb 📖: Bölükbaşı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 29' 14'' D, 42° 40' 44'' K
Bulanık köy - Kars Merkez - Kars
1665 E1880 📖 📖: Bulanık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 33' 33'' D, 43° 21' 46'' K
Bulanık ilçe - Bulanık - Muş
1928 📖: Kop
1869s 📖: Bulanık (idari bölge)
E E: Gop Կոփ [ Ermenice "çukur/oyuk? taş ocağı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eski Ermenistan’ın Hark ilinin merkezi olan Gop/Kop kasabası 347 yılında vefat eden Suriyeli Aziz Daniel türbesi münasebetiyle anılır. ■ Önceden ilçe nüfusunun büyük bölümünü oluşturan Ermenilerin bir bölümü 1829 büyük göçünde Rusya tarafına göçmüş, 1895 olaylarında birçoğu topluca Müslümanlığı benimsemişti. 20. yy başlarında birçok köyde Kürtçe konuşan Hıristiyan ve Müslüman aileler bir arada yaşamış görünür. O dönemde boşalan 16 dolayında köye Kafkasya muhaciri Karapapak, Ahıskalı ve Osetler iskan edilmiştir. SN
■ © 15.07.1856 Malazgirt ve Bulanıklar civarındaki köylere Sebki Aşireti'nin iskanından dolayı memnun olunduğu. deyar heyran
■ Bulanık Müslüman mezarlığının altında Ermeni Mezarlığı bulunmaktadır. Etrafı surlarlar ile çevrilmiş olup kısmen tahrip olmuştur. Merkez jandarma karakolunun ana girişleri,eski kilisenin taş sutunlardır.Halen Kado Deresi mevkiinde Eski Ermeni Mezarlıkları, define avcılaarı tarafından tahrip edilmiştir. Serhat Ronî
■ 1935 yılında kasaba merkezinde 76 Kurmanci anadilli Kürt dışında 1.480 kişilik Türkçe anadilli Karapapak nüfus bulunuyordu. 40'lı yılların sonunda Ahıska, Şavşat ve Gümüşhane'den gelen Türklerle daha kozmopolit ve modern bir yapıya kavuşmuş olup 90'lı yıllarda büyük çoğunlukla köyleriyle beraber nüfusu boşalmış ve her yıl çoğu açıdan geriye gitmektedir. Kütük nüfusunda Türk ve Kürt oranı birbirine yakınken ilçe nüfusunun yüzde doksandan fazlası Kürttür. metonio
■ Koord: 39° 5' 32'' D, 42° 15' 59'' K
Burçalı köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖: Burcalı
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme/Türk yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 54' 24'' D, 43° 14' 50'' K
BüyükAküzüm köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 📖: İslam Aküzüm
E1880 📖: Axüzüm
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 39' 21'' D, 43° 40' 1'' K
Büyüksütlüce köy - Ardahan Merkez - Ardahan
1928 📖: By. Xarziyan
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 59' 3'' D, 42° 45' 52'' K
Camuşlu köy - Akyaka - Kars
E1880 📖: Camuşlu [ Türkçe ]
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Camuşlu Köyü 1927'ye kadar yerleşim yeri değildir. Şahnalar köyü arazisidir. Köyden geçen Kars çayının Çamuşboğan mevkiinden adını alır. Eski tapu kayıtlarında adı yoktur. Karapapak Deli Ali kardeşi İdris ve İlyas'ın çocukları oturur.1940 da mezra daha sonra köy statüsü almıştır. Köyde herhangi bir eski bina yoktur. Hala Karapapak köyüdür. Şahnalar Azeri Köyüdür. (Mehmet Gıyas notu).
■ Ermenistan'ın Şirak vilayetinden gelen Terekemelerin yerleştiği bir köydür. Cemil
■ Koord: 40° 44' 47'' D, 43° 33' 1'' K
Cebeci köy - Akyaka - Kars
E1880 📖: Cevants
1928 📖: Cebeci
■ Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köy halkı Ermenistan'ın Şirak vilayetinden gelen Terekemelerdir. Cemil
■ Koord: 40° 51' 40'' D, 43° 37' 12'' K
Cumhuriyet köy - Kars Merkez - Kars
2000 📖: Yolaçan
1920hb 📖: Aleksandrovka [ Rusça "Aleksandr kenti" ]
1854h 📖: Komatsor [ Ermenice "ağıldere" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eprigyan 19. yy sonunda Komatsor köyünün terkedilmiş olduğunu ve yakınında Rusların Aleksandrovka köyünü inşa ettiklerini anlatır. Epr I.521. SN
■ Koord: 40° 32' 58'' D, 43° 2' 33'' K
Çağlayan köy - Kars Merkez - Kars
R1889 1928 📖 📖: Xınzırik [ Ermenice xntsorig? "elmacık" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Belki Erm «xandzrig `küçük göynük, yanıkça` veya `odun kömürü ocağı`. SN
■ Terekeme yerleşimi. emjan
■ Koord: 40° 33' 1'' D, 42° 56' 8'' K
Çakmak köy - Kars Merkez - Kars
R1889 📖: Blagodarnoye [ Rusça "şükürlü" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski Çakmak köyü yakınında Rus yönetimi altında çok daha büyük ve düzenli bir yerleşim olan Blagodarnoe Molokan köyü kurulmuş, daha sonra burası Çakmak köyü ile birleştirilerek Karapapak Türkleri iskan edilmiştir. Halen nüfus çoğunlukla Kürttür. SN
■ Çakmak köyünde yaşayan Kürtler, Redkan aşiretindendir. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 38' 41'' D, 43° 2' 59'' K
Çamçavuş köy - Susuz - Kars
R1889 📖: Vorontsovka [ Rusça "(öz.)" ]
E1880 📖: Çamçavuş
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Rusça adı 1905-1915 Kafkasya genel valisi olan İlarion İvanoviç Vorontsov-Daşkov adından. SN
■ Koord: 40° 44' 2'' D, 43° 9' 14'' K
Çamurlu köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖: Çamurlu
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1886 Rusya nüfusa sayımında: Çamurlı = Karapapak (Azeri) 146 (91,8%) - Kürt 13 (8,2%) Tashw
■ Koord: 40° 42' 20'' D, 43° 1' 19'' K
Çetindurak köy - Akyaka - Kars
R1889 1928 📖 📖: Baş Şüregel
1514 📖: Şüregel (idari bölge) [ Türkçe "Şirak eli?" ]
E892y E1902 📖 📖: Şirakavan Շիրակավան [ Ermenice "Şirak (ili) şehri" ]
E653 📖: Yerazkavors Երազգավորս [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Ani kentinin inşasından önce, 890-928 yıllarında Şirak ilinin ve Pakraduni/Bagratlı hanedanının başkenti olan Şirakavan (daha eski adı Yerazgavors) kentidir. Ünlü matematikçi ve doğa bilimci Anania Şirakatsi’nin burada doğduğu sanılır. 892’de inşa edilen Amenapırgiç katedrali 1950’lere dek metruk fakat ayakta iken şimdi tek duvarı kalmıştır. Sınırın karşı yanındaki iki köye 1921’den sonra Şirakavan ve Yerazkavors adları verilmiştir. ■ Osmanlı devrinde Şüregel nahiyesi merkezi idi. Arpaçay-Akyaka-Ani ve Gümrü bölgelerini kapsayan Şirak ili Ermeni tarihçilerince 4. yy’dan itibaren anılır. SN
■ Köy halkı Ermenistan'ın Şirak vilayetinden gelen Azeriler ile Terekemelerden oluşmaktadır. Cemil
■ Koord: 40° 41' 34'' D, 43° 44' 8'' K
Çıplaklı köy - Selim - Kars
1920hb 📖: Çıvlaklı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 28' 22'' D, 42° 37' 31'' K
Çırpılı köy - Tutak - Ağrı
E1902 📖: Bırco Komu [ Kürtçe birco "burç" ]
■ Koord: 39° 38' 20'' D, 42° 43' 38'' K
Çiçekpınarı köy - Zile (Boztepe bucağı) - Tokat
1928 📖: Çiçekpınar
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 8' 28'' D, 35° 49' 49'' K
Çimenli mahalle - Narman - Erzurum
1928 📖: Pırtanos
E1902 📖: Pırdanots [ Ermenice բրտանոց "çömlekçilli" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Narman'ın tek Karapapak köyüdür. metonio
■ Koord: 40° 10' 24'' D, 41° 54' 10'' K
Çobanoba köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Gomik
1928 📖: Xato Komu [ Kürtçe goma xato "Hatem çiftliği" ]
■ Koord: 39° 31' 52'' D, 42° 50' 56'' K
Çukurçayır köy - Ağrı Merkez - Ağrı
1912h 📖: Yekmal [ Kürtçe "tek hane" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 39° 42' 27'' D, 42° 59' 11'' K
Çullu köy - Göle - Ardahan
1928 📖: Çullu
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 46' 46'' D, 42° 49' 10'' K
Dağköyü köy - Arpaçay - Kars
1920hb 📖: Dağköy [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 54' 48'' D, 43° 10' 18'' K
Dağpınar belediye - Digor - Kars
1920hb 📖: Pazarcık [ Türkçe ]
■ Kars iline bağlı tek beldedir. emjan
■ Koord: 40° 27' 54'' D, 43° 19' 27'' K
Dalbaşı mahalle - Horasan - Erzurum
E1902 📖: Dzars [ Ermenice "ağaçlar" ]
1854h 1928 📖 📖: Zars
■ Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köyün bir kaç Kürt aile hariç tamamı Karapapaktır. Karapapak/Kürd karışık yerleşim metonio
■ Koord: 40° 3' 25'' D, 42° 7' 25'' K
Daldalık köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Şeyx Zîlan [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 39° 29' 48'' D, 42° 45' 47'' K
Damlıca köy - Çıldır - Ardahan
1928 📖: Kodamıx/Kodamık
R1889 📖: Katamux
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 41° 8' 37'' D, 43° 17' 30'' K
Darboğaz köy - Selim - Kars
R1886 📖: Zellice
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1886 Rus nüfus sayımında 67 hanede 518 Rum Ortodoks, 1 hanede 6 İranlı (Sünni) nüfus kayd edilmiştir. Rus nüfus sayımlarında İranın Kuzeyinden gelerek Güney Kafkasyaya (Azerbaycan, Kars, Gürcistan) yerleşen Azeri nüfus Şii/Sünni fark etmeksizin İranlı olarak kayıt altına alınmıştır. Bunlar 19 yy. başında Rusyanın bölgeyi ilhakından sonra İran şahının telkiniyle Borçalı bölgesinden göç ederek Sulduza yerleşen Karapapak/Terekemelerin geri dönenleridir. Necmettin Kabirli
■ Koord: 40° 34' 46'' D, 42° 42' 17'' K
Davulköy köy - Kars Merkez - Kars
1928 📖: Davulköy
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 44' 7'' D, 42° 55' 16'' K
Demirkent köy - Akyaka - Kars
1946 📖: Yeni Ergine
1928 📖: Rus Ergine [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Rus (Dukhobor) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Tarihi Ergine köyü yakınına 19. yy sonlarında kurulmuş Rus yerleşimi idi. SN
■ Köy halkı Yerliler ile Terekemelerden oluşmaktadır. Ayrıca başka köylerden gelen çok az bir Kürt nüfusu da bulunmaktadır. Cemil
■ Koord: 40° 43' 19'' D, 43° 38' 30'' K
Dereköy mahalle - Dulkadiroğlu - Kahramanmaraş
1917h 📖: Dereköy
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 37° 35' 26'' D, 37° 1' 35'' K
Dikme köy - Kars Merkez - Kars
R1889 📖: Novo Mihailovka [ Rusça "yeni Mihailkenti" ]
■ 20. yy başında Rus (Molokan) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 30' 27'' D, 42° 58' 50'' K
Doğangün köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Xalîdiye [ Kürtçe xalidiye "Halitli (öz.)" ]
1912h 📖: Derik aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Karapapak nüfusu büyük ölçüde terk etmiştir. SN
■ Koord: 39° 22' 35'' D, 42° 45' 4'' K
Doğruyol köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
R1889 1928 📖 📖: Cala
1854h 📖: Calisköy [ Gürcüce çala ჭალა "koru, meşelik" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 41° 3' 41'' D, 43° 19' 59'' K
Dolutaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Mardo [ Ermenice "Med'li (Kürt)?" ]
■ Van-Çatak-Konalga maddesine bakınız. SN
■ 3-5 Karapapak hanesi mevcuttur. seyyah
■ Koord: 39° 44' 49'' D, 42° 40' 27'' K
Duraklı köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 1928 📖 📖: Paldırvan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Azeri yerleşimi
■ Nüfusu Karapapak Türkleri, Azeri ve Kürdlerden oluşmaktadır. [Emre]
■ Köy halkı Terekemelerden oluşmaktadır. Fakat çok az miktarda Azeri ve Kürt nüfusu da bulunmaktadır. Cemil
■ Koord: 40° 43' 47'' D, 43° 30' 34'' K
Durançam mahalle (Köprülü bağ) - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖: Xemiskar [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 54' 50'' D, 42° 26' 26'' K
Düzyurt mahalle - Aşkale (Kandilli bucağı) - Erzurum
1928 📖: Düzyurt
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 39° 50' 15'' D, 40° 49' 44'' K
Ekincek köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Sevik
E1902 📖: Sevk [ Ermenice "karalar" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1820’lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Karapapak muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 37' 23'' D, 42° 48' 59'' K
Erenler mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Abidiye
1900~ 📖: Papak [ Türkçe (kara)papak "kavim adı" ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Karapapak muhacirler tarafından 19. yy sonlarında iskân edilmiş, daha sonra II. Abdülhamit’in 1905’te doğan en küçük oğlu Abid Ef. onuruna Abidiye adı verilmiştir. SN
■ Koord: 37° 0' 20'' D, 35° 55' 33'' K
Esenkent köy - Kars Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1880 1928 📖 📖: Cala/Çala [ Gürcüce çala ჭალა "koru, meşelik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Çıldır Arpaçay’daki Cala’dan ayırdetmek için ’Şüregel Cala’sı’ adı kullanılır. SN
■ Koord: 40° 33' 11'' D, 43° 31' 55'' K
Eskigeçit köy - Selim - Kars
1920hb 📖: Bezirgângeçit [ Türkçe bezirgân "tüccar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 30' 34'' D, 42° 42' 47'' K
Esmer köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Esmer
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 39° 30' 56'' D, 42° 41' 4'' K
Fakılı köy - Şarkışla - Sivas
1907hk 📖: Fakılı
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 39° 26' 29'' D, 36° 23' 48'' K
Fatih köy - Zile - Tokat
1928 📖: Fatih
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 13' 59'' D, 35° 53' 17'' K
Geçimli köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Şemê
1912h 📖: Şemî
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Daha önce Karapapak iskan edilmişken halen Kürt köyüdür. SN
■ Koord: 39° 22' 55'' D, 42° 42' 56'' K
Geçitköy köy - Akyaka - Kars
R1889 📖: Geçit
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köy halkı Terekemedir. Fakat çok az Kürt nüfusu da bulunmaktadır. Cemil
■ Koord: 40° 46' 31'' D, 43° 31' 11'' K
Geçitveren köy - Taşlıçay - Ağrı
1912h 📖: Gulesor/Golasor
E1902 📖: Gelisor
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1829 göçünden evvel Ağrı bölgesinin en kalabalık Ermeni yerleşimlerinden biri iken 19. yy ikinci yarısında metruk ve harabe haline gelmişti. Daha sonra Karapapak muhacirler iskan edildi. 1980’li yıllardan itibaren Kürt nüfus arttı. SN
■ Köyün en fazla yüzde on beşi Kürtlerden oluşuyor. Geri kalan çoğunluk Karapapaktır. metonio
■ Koord: 39° 39' 0'' D, 43° 20' 0'' K
Geynik köy - Yıldızeli (Çırçır bucağı) - Sivas
1928 📖: Geynik
1522t 📖: Geyinlik/Geyiklik?
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 40° 8' 37'' D, 36° 45' 1'' K
Gölbelen köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928 📖 📖: Urta [ Gürcüce "çalköy" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Uro (ურო), Gürcüce bir çalı olup, -ta çoğul ekidir. Yani çalılar,çalılık anlamı taşımaktadır. meriç
■ Koord: 41° 4' 26'' D, 43° 7' 3'' K
Göldalı köy - Arpaçay (Doğruyol bucağı) - Kars
1928 📖: İrişti
E1918 📖: Hréşdag [ Ermenice "melek, feriştah" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Halk arasında 19. yy’dan beri kullanılan isim İrişti olup, sadece resmi kayıtlarda görülen İrişli adı muhtemelen bir yazım hatasından ibarettir. SN
■ Koord: 40° 58' 57'' D, 43° 19' 32'' K
Gölebakan köy - Çıldır - Ardahan
1854h 📖: Meradis / Meredis [ Gürcüce "artköy" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün adı Gürcücedir. Mere (მერე), Gürcüce sonra, ardında demektir. Mere-eti's yani sonraki yerler anlamındadır. Bu köyde gölün hemen ardında bulunduğu için bu ad takılmış olabilir. meriç
■ Koord: 41° 3' 3'' D, 43° 7' 58'' K
Güllüova mahalle (Bulanık bağ) - Bulanık - Muş
1928 📖: Şeyx Yakub
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1912’de 1400 Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Hâlen Türk çoğunlukludur. Kürtler Güllüova'nın en fazla yüzde yirmi ilâ yirmi beşini oluşturmaktadırlar. Kimse Şeyhyakup ismini kullanmaz. metonio
■ Buradaki Kürtler, Redkan aşiretindendir. Bulanık Koxak (Dokuzpınar) köyü baraj altında bırakıldıktan sonra, Taşdemir, Kuzey ve Ekici aileleri Güllüova köyünün arazilerinin çoğunu satın alıp, bu köye yerleşmişler. Köy normalde Türk köyüdür. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 3' 41'' D, 42° 18' 52'' K
Gültepe köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Gültepe
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 39° 31' 10'' D, 42° 44' 26'' K
Gülyüzü köy - Arpaçay - Kars
1928 1946 📖 📖: Beğreşîn/Pekreşin
R1889 📖: Pekraşen [ Gürcüce pekraşeni ფეიქარიშენი "terzi köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eski Gürcü kilisenin kalıntıları bulunur. SN
■ Koord: 40° 59' 25'' D, 43° 13' 20'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.