haritada ara :   km  
16 Girit göçmeni yerleşimi bulundu.
sırala 
Adatepe köy - Ayvacık (Küçükkuyu bucağı) - Çanakkale
1912h 📖: Adatepe
■ 20. yy başında Türk/Rum Ortodoks yerleşimi. Girit göçmeni/Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1905’te 600 Rum nüfusu ve Kimisis tou Theotokou kilisesi vardı. SN
■ Osmanlı döneminde kıyıdan içeride kurulmuş ve bölgede Rumların yaşadığı köylerden birisiydi. Nüfus mübadelesi ile Rumlar Yunanistan'a gönderilirken, onların yerine de Girit ve Midilli adalarından Muhacirler getirtilmiş. Mustafa
■ Koord: 39° 34' 13'' D, 26° 37' 12'' K
Alibey ada (Ayvalık bağ) - Ayvalık - Balıkesir
1928 📖: Alibey
1911h 📖: Cunda | Moskonisi
1902hk 📖: Mosxónisi [ Yunanca "misk adası" ]
1525 1915hb 📖 📖: Yund Adaları [ Türkçe yunt "yabani at" ]
Y-454 Y150 📖 📖: Pordoselênê/Pordoselênê
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Yunanistan göçmeni/Girit göçmeni yerleşimi
■ Piri Reis Kitab-ı Bahriye’de ada grubunun bütünü için ’Yund Adaları’ adını kullanır. Cunda, Türkçe adın Rum telaffuzuna uydurulmuş biçimi olmalıdır. Halen bu isim sadece en büyük ada olan Moskonisi adasının adı olarak kullanılmaktadır. 1922’den sonra adaya Kuvayı Milliye reislerinden Ali Çetinkaya onuruna Alibey adı verilmiştir. SN
■ Koord: 39° 20' 44'' D, 26° 39' 25'' K
Aydınpınar mahalle - Mudanya - Bursa
Y1922a 📖: Mysiópolis
1911h 📖: Misebolu [ Yunanca ? ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Girit göçmeni/Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Mübadele öncesinde Rumlar dışında yalnızca üç hane Tatar vardı. Mübadeleden sonra Giritli Müslüman Rumlar; Selânik, Serez ve Yanya'lı Türkler ile İşkodra'lı Arnavutlar da yerleşmiştir. Günümüzde nispi çoğunluğu Giritliler oluşturmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 19' 43'' D, 28° 54' 50'' K
Ayvalık ilçe - Ayvalık - Balıkesir
1915hb 📖: Ayvalık | Kidonies [ Yunanca kydónies "ayvalar" ]
1845 📖: Ayvalık (idari bölge) [ Yunanca Aióliko "Eolya (bölge adı)" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Girit göçmeni/Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Daha önce önemsiz bir yer iken 18. yy sonlarında Rum kasabası olarak iskân edilmiş ve 1821 tarihine dek geniş ayrıcalıklara sahip Rum yönetimine sahip olmuştur. Ayvalık adı en inandırıcı olasılıkla Eolya (Kuzey Ege) ruhani yönetim birimi merkezi anlamında Eóliko sıfatından bozmadır. 19. yy sonlarına doğru beliren Rumca Kidónies adı Türkçe Ayvalı sözcüğünden çeviridir. SN
■ Koord: 39° 18' 48'' D, 26° 42' 17'' K
Balıklı mahalle (Paşalimanı bağ) - Erdek - Balıkesir
1928 📖: Uskopya
1795h 📖: Skopia [ Yunanca "karakol" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Boşnak/Girit göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 27' 44'' D, 27° 37' 33'' K
Bodrum ilçe - Bodrum - Muğla
1525 📖: Bodrum
Y1462 📖: Petrónion (kale) [ Yunanca "taşlık?" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Girit göçmeni yerleşimi
■ MÖ 4. yy'da önem kazanan kent, 'tarihçiliğin babası' olarak anılan Herodotos'un vatanıdır. ■ 15. yy’da Rodos Şövalyelerince inşa edilen Bodrum kalesine neden Petronion adı verildiği tartışmalıdır. Tr ve Yunanistan’da en az dört yerde antik ören yerlerine verilen Bodrum/Petrion adı, bir olasılıkla `taşlık` (`spolia kaynağı`) anlamındadır. Karş. Efes, Bodrumkale. SN
■ Giritlilerin bir kısmı Rumların olduğu evlere yerleştirildi. Kasaba halkı ise büyük oranda yerel Türklerden oluşuyor. metonio
■ Koord: 37° 2' 17'' D, 27° 25' 45'' K
Çınarlı mahalle - İskenderun - Hatay
F1935 📖: Muhacirin [ Türkçe "Muhacirler" ]
■ 20. yy başında Girit göçmeni yerleşimi. Şimdi Girit göçmeni yerleşimi
■ 1912 yılında İskenderun’a gelen Girit muhacirleri, Akçay ve Pirinçlik Köylerine iskân edildi. Bu iskânla, Akçay Köyüne bağlı Muhacir Mahallesi kuruldu ve 1937 yılında adı Muhacirköy iken 1940 yılında Çınarlı olarak değişti. 1960 yılında Akçay’dan ayrılarak Çınarlı Köyü muhtarlığı kuruldu. Halen Giritli yerleşim yeridir. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 37' 40'' D, 36° 13' 8'' K
Erdek ilçe - Erdek - Balıkesir
1530t 📖: Ardak / Erdek
Y-454 📖: Artákê [ Yunanca "çörekçe, tümsecik" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Girit göçmeni/Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 6. yy’da Theophanes ve Prokopios’un eserlerinde zikredilen kasaba, komşu Kyzikos’un gerilemesi üzerine geç Bizans döneminde ön plana çıkmıştır. (Ramsay 162). Adı muhtemelen Yun «ártos» `yuvarlak ekmek, çörek` sözcüğünden gelir. SN
■ Erdekteki Pomakları Bandırmaya bırakan gemide 7 çevre köyü berâber yolculuk etti (Ref: Kavala Kokolalı Pomak Ayşe) Manav
■ Halkın tamamına yakını Mübadele zamanında gelen Selanik ve Girit göçmenlere dayanır. Erdek merkezin nüfus yapısı;Yerli Manavlar, Selanik-Karacaovalı Pomaklar, Giritliler, Tikveşli Pomaklar, Romanlar, sonradan gelen Karadenizliler.
■ Erdekli Ortodoks Rumlar 1903'te Faneromeni manastırı gelirleri üzerinde Peramalılarla (günümüz Karşıyaka) anlaşmazlık yaşadıkları süreçte tepki olarak Protestanlığa geçmişlerdir. (Ozil, 2006: 74) Abdullah
■ Yerleşim, 1530 yılına tarihlenen 166 Numaralı Tahrir Defterinde Erdek adı altında ve çok mahalleli bir köy olarak geçmektedir. Deftere göre çoğunluk Rumlar (122 Hane) olup Müslümanlar (11 Hane) da vardı. Mahallelerinin isimleri "Medrepolid" mahallesi dışında hep Papa- olarak kayıt edilmiştir. Utku Oziz
■ Koord: 40° 23' 58'' D, 27° 47' 33'' K
Güzelyalı mahalle - Mudanya - Bursa
Eski adı: Eski Burgaz
1795h 📖: Burgaz [ Yunanca pírgos "kule" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Girit göçmeni/Gürcü yerleşimi
■ Yunanca kaynaklarda Neoxoráki (`Yeniköycük`) adı görülür. SN
■ Mübadeleye kadar Rumlarla birlikte yalnızca 15 hane Türk-Manav yaşıyordu. Mübadelede köyü terk eden Rumların yerine Girit göçmenleri ve Batumlu Gürcüler de yerleşmiştir. Günümüzde başka bölgelerden gelen insanlarla birlikte daha kozmopolit hâle bürünmüş ve kendisinden üç mahalle ayrılmıştır. metonio
■ Koord: 40° 21' 19'' D, 28° 55' 27'' K
İlhan mahalle - Erdek - Balıkesir
1928 📖: Herek
1795h 📖: Xaraki [ Yunanca "kazıklı çit" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Girit göçmeni/Pomak yerleşimi
■ 1905’te 1320 Rum nüfusu ve iki kilisesi vardı. Mübadelede Pomaklar ve Girit muhacirleri iskan edildi. SN
■ Mübâdele ile Vodina'daki Prebadište (Sosandra) köyünden Pomaklar iskân edildi. Kısmen Giritli yerleşimi. İlhanlar olarak da zikredilir. Manav
■ Koord: 40° 30' 20'' D, 27° 41' 46'' K
Kiçevo Кичево köy - Aksakovo - Varna BG
1910öh 📖: Caferli [ Türkçe ]
Girit göçmeni yerleşimi
■ Koord: 43° 16' 34'' D, 27° 57' 44'' K
Narlı mahalle - Erdek - Balıkesir
1795h 📖: Rodya [ Yunanca rhódia "narlı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Yunanistan göçmeni/Girit göçmeni yerleşimi
■ 1905’te 450 Rum nüfusu ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
■ 1924'te mübâdele ile Makedonyanın Tresino (Orma) ve Prebadište (Sosandra) köylerinden Pomaklar ile ayrıca Çingene ve Giritliler iskân edildi. Rodalılar ise Halkidikinin Nea Roda köyünde iskân edilmişlerdir. Manav
■ Koord: 40° 28' 26'' D, 27° 41' 26'' K
Oreşak Орешак "kozluca" köy - Aksakovo - Varna BG
1910öh 📖: Cevizli [ Türkçe ]
Girit göçmeni yerleşimi
■ Koord: 43° 18' 9'' D, 27° 54' 42'' K
Ömerler mahalle - Karpuzlu - Aydın
1928 📖: Ömerler
Girit göçmeni yerleşimi
■ Koord: 37° 34' 3'' D, 27° 53' 0'' K
Turunçlu mahalle - Erzin (Yeşilkent bucağı) - Hatay
1928 📖: İmraniye
1917h 📖: Turunçlu
■ 20. yy başında Girit göçmeni yerleşimi. Şimdi Girit göçmeni yerleşimi
■ Dörtyol ilçesi Yeşilkent bucağına bağlı İmraniye köyünün adının Turunçlu olarak değiştirilmesi.21.07.1977 RG ishak levent
■ Koord: 36° 57' 37'' D, 36° 1' 44'' K
Ulukonak mahalle - Karpuzlu - Aydın
1946 📖: Aleyhan
1928 📖: Alihan?
Girit göçmeni yerleşimi
■ Hacıhanlı adı da kullanılır. SN
■ Koord: 37° 35' 49'' D, 27° 49' 51'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.