haritada ara :   km  
1696 Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 17
sırala 
Acar mahalle - Hınıs - Erzurum
1554t 1916h 📖 📖: Şeyxpir [ Türkçe "şeyh dede" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 23' 55'' D, 41° 36' 57'' K
Acarkent köy - Varto - Muş
K 📖: Zaçex
1916h 📖: Zatişeyx [ Kürtçe "şeyh makamı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 25'' D, 41° 26' 17'' K
Acıdere köy - Sivas Merkez (Celalli bucağı) - Sivas
1916h 📖: Acıdere
■ Pülümür Bozağakaraderbendi köyünden 18. yy’da göçmüşlerdir. C.G.
■ Koord: 39° 35' 33'' D, 37° 22' 8'' K
Acıelma mahalle - Göksun - Kahramanmaraş
1918h 📖: Acıelma
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Osmanlı'nın sürgünler sonunda Kürt bölgelerine sürülen Türkmenlerden oluşan köy halkı 1800 - 1900 yılları arasında Sivas'tan göçüp gelmiştir. Köy halkının tamamı Alevi Türkmenlerden oluşmaktadır. Köy halkı Kürtçe de bilmektedir.
■ Kısmen Alevi(Kürt veya Zaza) yerleşimi Mehmet Ali
■ Koord: 38° 0' 24'' D, 36° 24' 47'' K
Açıkgüney köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Sergevlik
E1901 📖: Sergévil Սերկէվիլ [ Ermenice "ayva/ayvacık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy yakınında ünlü bir ziyaret yeri olan Surp Pırgiç manastırı 1870’lerde tepeden tırnağa onarılmıştı. SN
■ Koord: 39° 15' 48'' D, 40° 13' 11'' K
Adaklı ilçe - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Azakpert
E1300~ E1901 📖 📖: Asdğapert Աստղաբերդ [ Ermenice "Astğik kalesi" ]
Y553 📖: Artalésôn? (kale) [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Asdğik veya Astarte (`yıldız, özellikle Venüs, ülker`) antik bir tanrıça adı olup tarihte bu adı taşıyan birkaç kraliçe bulunur. Eprigyan’a göre 20. yy başında 300 hane nüfusun yarısı Ermeni idi; köy yakınında Surp Kevork manastırı vardı. Muş yakınında bir başka Asdğapert kalesi bulunur. ■ Daha önce Kiğı’ya bağlı olan Adaklı bucağı 1987’de ilçe oldu. SN
■ Koord: 39° 13' 47'' D, 40° 29' 1'' K
Adaköy köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Adaköy
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Arslan aşireti yerleşimi 62Ali
■ Koord: 39° 20' 32'' D, 39° 6' 43'' K
Adatepe köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖: Adatepe (başka yer)
E1884 📖: Pénga + Rabat [ Ermenice/Türkçe rabat "varoş, Ermeni mahallesi" ]
1530t 📖: Pingân [ Ermenice pénga? "Penig (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurmeşan) yerleşimi
■ Eski Adatepe (Pingan) köyü terk edilmiş, yerleşim merkezi eski Türk mahallesi olan Rabat mahallesine taşınmıştır. Romantik dönem Ermeni şairlerinden Misak Medzarents (1886-1908) Pinganlıdır. SN
■ 20. yy başlarına kadar büyükçe bir yerleşim olduğu haritalardan anlaşılmaktadır. 20.yy başlarında Ermenilerce meskun Pingân (Pingen) ve Türklerce meskun Rabat adında iki yerleşim içiçeydi. 1915'te görgü tanıklarının ifadelerine göre jandarma bir sabah köyün etrafını sarıp Ermenileri alıp götürmüştür. Bu tarihten sonra köy bir süre Rabat olarak anılsa da sonra ismi Pingân olarak değiştirilmiş ancak daha sonra Adatepe yapılmıştır. Aslında "Adatepe", Zımara (Altıntaş) köyü yakınlarında bir tepedir. Köydeki tren istasyonunun adı "Pingen" olarak kalmıştır. 1915 sonrası yoğun Zaza göçü almıştır. Gelen Zazaların bir kısmı "Mescitli" olarak anılır. 1. Dünya Savaşı sonrası az sayıda Ermeninin köye geri döndüğü bilinir. Bu Ermeni nüfus erken bir dönemde köyü tamamen terk edip İstanbul'a yerleşmişlerdir. 1950'lerde Bulgaristan muhacirleri köye iskan edilmiş ve köyün üst tarafında bugün de aynı adla anılan Göçmen Mahallesi kurulmuştur. Daha sonra muhacirler Adana tarafındaki akrabalarının yanına gitmişler ve köy ile bağları kalmamıştır. Günümüzde köyde ağırlıklı olarak Alevi Zaza ve az sayıda Sünni Türk nüfusu meskundur. Ünlü Ermeni şairi Misak Medzarents’in Pingenli olduğu ve bu köyde doğduğu anlatılmaktadır. Yavuz Öztürk
■ Kurmeşanlar Kurmanci konuşur. C.G.
■ Koord: 39° 24' 15'' D, 38° 22' 49'' K
Ağaçaltı köy - Varto - Muş
1928 📖: Xalefan [ Kürtçe xelefan "halifeler, halefler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 32'' D, 41° 25' 14'' K
Ağaçardı köy - Mazgirt - Tunceli
E1878 📖: Şordam / Şordan
1522t 1925h 📖 📖: Şorda
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1894 Mamuretülaziz Salnamesi’ne göre köyün nüfusu, 120 Ermeni ve 39 Müslümandan oluşmaktaydı. SN
■ Koord: 38° 58' 44'' D, 39° 40' 32'' K
Ağaçkorur köy - Varto - Muş
E1902 1916h 📖 📖: Sevrek/Seferek [ Ermenice sev averag "kara ören" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 42'' D, 41° 34' 59'' K
Ağaçöven köy - Kiğı - Bingöl
1928 📖: Hoğas Komları [ Ermenice hoğats "topraklar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 42'' D, 40° 16' 35'' K
Ağaçpınar köy - Ovacık - Tunceli
1925h 📖: Xaçkirek / Haçkireg [ Ermenice "haçlı çiftlik" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Eski köy 1993'te yerle bir edilmiş, yakın tarihte daha doğuda yeni yerleşim alanı açılmıştır. +kireg eki için Hozat Karaçavuş (Zankireg) köyüne bakınız. SN
■ Koord: 39° 20' 57'' D, 39° 27' 15'' K
Ağaşenliği köy - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
1916h 📖: Mustafabey Konağı
1902hb 📖: Ağaşenliği
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1860’larda Balaban isyanına karşı savaşan Şah Hüseyin Ağa’nın karargahı idi. Halen boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ 2008’den sonra ufak çaplı dönüşler olmuştur. 1993’de boşaltılıp tahrip edilmişti. C.G.
■ Koord: 39° 22' 37'' D, 40° 6' 3'' K
Ağcaşar mahalle - Afşin - Kahramanmaraş
1523t 📖: Ağcaşar [ Türkçe "akçaşehir" ]
■ 19. yy sonlarında Dersim-Pertek Karaveliyan köyünden gelen Molla Veli, daha önce Ermeni yerleşimi olan köyü satın almış veya elde etmiştir. Köy halkının bir kısmı Pilvenk, diğeri Şadili aşiretine mensup olup tümü Kürt-Alevidir. SN
■ Koord: 38° 12' 33'' D, 36° 46' 17'' K
Ağcaşar mahalle - Nurhak - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Ağcaşehir
■ Köy Kürt-Türk karışık bir Alevi köydür, üç Türk-Alevi aile Elbistan ilçe merkezinden gelmiştir. Kürt-Aleviler ise Sinemilli konfederasyonundan ve Şemsikan aşiretindendir. metonio
■ Koord: 38° 4' 42'' D, 37° 20' 57'' K
Ağılköy köy - Kemaliye - Erzincan
E1902 📖: Agnig [ Ermenice "küçük Eğin, pınarcık" ]
1522t 📖: Ağıl
■ Koord: 39° 14' 46'' D, 38° 22' 35'' K
Ağılözü köy - Erzincan Merkez (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928 📖: Kırmana
■ Koord: 39° 53' 18'' D, 39° 18' 46'' K
Ağikan köy - Adıyaman Merkez (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
2000 📖: Karakoyun
1928 📖: Ağikan [ Kürtçe "ağacıklar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 37° 51' 45'' D, 38° 18' 57'' K
Ağlıkçay köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Ağılçay
Alevi-Kürt veya Zaza (Gıni) yerleşimi
■ Koord: 39° 32' 8'' D, 37° 45' 48'' K
Ağören köy - Tercan - Erzincan
1928 📖: Ağviran aş. + yk.
1522t 📖: Ağviran/Akviran [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 36' 25'' D, 40° 21' 7'' K
Ahmethoca köy - Adıyaman Merkez (Koçali bucağı) - Adıyaman
hl 📖: Malibava [ Kürtçe malabavê "babaevi" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 37° 49' 35'' D, 38° 12' 15'' K
Ahmetli köy - Erzincan Merkez (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Ahmediye [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 52' 26'' D, 39° 19' 51'' K
Ahmetören mahalle (İncirlipınar bağ) - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
■ Koord: 39° 26' 44'' D, 37° 44' 40'' K
Akarbaşı köy - Karakoçan - Elazığ
1928 📖: Çakan
1902hb 📖: Çixan [ Kürtçe cîkan? ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Kurmanci konuşurlar. Şadi Çaki
■ Koord: 39° 5' 1'' D, 39° 58' 19'' K
Akbaba köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 📖: Akbaba
Alevi-Kürt veya Zaza (Gıni) yerleşimi
■ Divriğinin tek Zaza-Alevi köyüdür. Divriği yerine yakınlarındaki Kangal ve Zara'ya bağlı olan Zaza-Alevi köyleriyle etkileşim halindedirler. metonio
■ Koord: 39° 25' 52'' D, 37° 38' 6'' K
Akbağ köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Gezge
■ Koord: 39° 48' 24'' D, 38° 44' 7'' K
Akbayır mezra (Yeniköy bağ) - Pertek - Tunceli
1925h 📖: Akbayır [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 22'' D, 39° 24' 57'' K
Akbinek köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Ağbinik
E1912 📖: Aboğnak
1550t 📖: Ağb(n)ik [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ 1815 tarihli yazıtı olan Surp Hagop kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 14' 41'' D, 40° 26' 40'' K
Akboyun mahalle (Bozhöyük bağ) - Göksun - Kahramanmaraş
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 7' 42'' D, 36° 31' 16'' K
Akçakale köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 📖: Ağcakale
■ Koord: 39° 45' 32'' D, 38° 8' 45'' K
Akçakoyun köy - Yenice (Kalkım bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Akçakoyun
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kalkım ile Akçakoyun çevresinde belirli belirsiz Manav yerleşimleri olduğu târif edilir. Manav
■ Galoğlu sülalesi Tunceli'den sürgün ile buraya gelmiştir. Veli Günaydın
■ Koord: 39° 48' 57'' D, 27° 9' 39'' K
Akçal mahalle - Tufanbeyli - Adana
1928 📖: Akçal
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Refahiye kökenli Şadıllı aşiretinden 4 Kürt-Alevi aile tarafından kurulmuş bir köydür. metonio
■ Koord: 38° 12' 26'' D, 36° 19' 23'' K
Akçalar mahalle - Pazarcık - Kahramanmaraş
K1996: Oxcon [ Kürtçe/Türkçe "ağcalar" ]
1928 📖: Ağcalar
Alevi-Kürt veya Zaza (Atman) yerleşimi
■ Koord: 37° 31' 57'' D, 37° 26' 36'' K
Akçalı köy - Adıyaman Merkez (Koçali bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Akçeli [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Ben Adıyaman Axçeli (Akçali) koyundenim. Koyün ismi yıllardır resmi olarak Akçali olsada bizler hiç bir zaman bu ismi kullanmayıp Kürtçe ismini kullanmaktayız. Yaptıgım araştırmalarda koyün ismi Axçeli yani Kürtçe'de (Ax=Toprak, çel/çil=kırk yani 40 rakamı (Türkcesi Kırktoprak) aynı zamanda Axçe olarakta geçmekte. Buda bir altın birimini anlatan isim. Roni
■ Koord: 37° 50' 59'' D, 38° 11' 43'' K
Akçapınar köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖: Vaskovan
E1776 📖: Vasılgavan [ Ermenice "Vasilcik (öz.) kenti" ]
E969 📖: Vasakavan [ Ermenice "Vasak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Urfalı Matteos Vekayinamesine (1136) göre imp. Nikeforos Fokas 969 yılında Ioannes Tsimiskes tarafından öldürüldükten sonra oğlu Vasil, Tsimiskes’in anayurduna yakın olan bu yerde hapsedilmişti. ■ Mezralar: Bölmebelen (Nornik/Norik/Norenik/Noring/Noronig), Koyunardı (Ağlöz/Ağloz/Ağılözü), Mengöcek, Topluca (Hastek). SN
■ Koord: 38° 56' 54'' D, 38° 56' 42'' K
Akçatepe köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Darabii Karaköy
1902hk 📖: Darabi Anér [ Kürtçe darabi "söğüt" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Anir/Aner nahiyesinin adı Karaköy olarak değiştirilmiştir. SN
■ Koord: 39° 5' 7'' D, 41° 50' 8'' K
Akdağ köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖: Hamidiye | Akdağ
1876s 📖: Akdağ
■ Cemlerini hala Kürdçe yaparlar. Kelkit ilçesinde 13 Kürt (Alevi) köyü vardır. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 53' 30'' D, 39° 26' 25'' K
Akdede köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928 📖: Cimilti
■ Koord: 39° 43' 16'' D, 37° 47' 23'' K
Akdemir mahalle - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖: Pulyanlı
■ Köy Kürt ve Alevi'dir. Sinemil aşiretine mensuptur. Kürtçe adı Pulyana Jêrîn. Köyde Zaza aile yoktur. :) Firaz
■ Koord: 37° 16' 35'' D, 37° 0' 48'' K
Akdemir köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 📖: Şevak (idari bölge)
E1878 📖: Avşakar / Havşakar [ Kürtçe avaşeker "şekersu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Şavak) yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 0'' D, 39° 8' 34'' K
Akdere mahalle (Ayvat bağ) - Tufanbeyli - Adana
1946 📖: Ağaderesi
■ Tunceli-Pertek göçmenleri yerleşmiştir. SN
■ 19. yy başlarında Dersim Pertek Kurmeş köyünden gelip Kurmeş(an) aşiretine/cemaatine bağlıdırlar. C.G.
■ Koord: 38° 21' 57'' D, 36° 14' 28'' K
Akdere mezra (Başlı bağ) - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1919h 📖: Zurnacı
■ Koord: 37° 40' 12'' D, 38° 1' 8'' K
Akdik köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
K 📖: ˁAynige [ Kürtçe "gözecik" ]
1925h 📖: Şeyxan [ Zazaca "şeyhler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Aynıge (Akdik) ve Şixe (Şeyhan) mezraları Akdik adı altında birleştirilmiştir. SN
■ Büyük kısmı metruktur. C.G.
■ Koord: 39° 23' 0'' D, 39° 47' 32'' K
Akdüven köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1925h 1928 📖 📖: Farac / Ferac
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 23'' D, 39° 51' 52'' K
Akgedik köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Beko [ Kürtçe "Bekir (öz.) " ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 23' 24'' D, 37° 36' 41'' K
Akgöze mahalle - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kanisipi [ Kürtçe "akpınar veya akkuyu" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 38'' D, 41° 39' 40'' K
Akhisar köy - Adıyaman Merkez - Adıyaman
1946 📖: Mağara [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Börgenek köyünden ayrılmıştır. SN
■ Koord: 37° 39' 34'' D, 38° 6' 55'' K
Akımlı köy - Yedisu - Bingöl
1916h 📖: Dınik/Dinik [ Ermenice dınig տնիկ "evcik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Boşaltılıp tahrip edilmiş iken yeniden canlandırılmıştır. SN
■ Koord: 39° 25' 34'' D, 40° 19' 35'' K
Akin mahalle - Seyitgazi (Kırka bucağı) - Eskişehir
1928 📖: Akin
■ Koord: 39° 20' 21'' D, 30° 31' 8'' K
Akkavak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Şilk / Şilek [ Kürtçe "sulak yer, bataklık" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 42'' D, 39° 44' 48'' K
Akkoç köy - Sivas Merkez (Celalli bucağı) - Sivas
1928 📖: Kesrik
Alevi-Kürt veya Zaza (Kırgan) yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 0'' D, 37° 22' 22'' K
Akkuş köy - Karakoçan - Elazığ
1922t: Paş [ Kürtçe "sırt, arka" ]
■ Koord: 39° 5' 36'' D, 39° 54' 55'' K
Akmezra mezra - Hozat - Tunceli
1922h: Kalankoz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 27'' D, 39° 11' 36'' K
Akpazar belediye - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Peri | Çarsancak (idari bölge) [ Türkçe çar sancak "dört sancak" ]
E1878 📖: Perri [ Ermenice "bereketli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi-Kürt veya Zaza/Sünni Türk yerleşimi
■ Perri kasabanın ve buradan akan nehrin, Çarsancak ise idari bölgenin adıdır. Çarsancak (Dört sancak: Çemişgezek, Petek, Sağman ve Mazgird), sırasıyla Diyarbakır eyaletine bağlı sancak (16.yy), Harput`a bağlı kaza (1855), Pertek`e bağlı nahiye (1927) olmuştur. 1894 Mamuretülaziz Salnamesine göre nüfusu 2.114 Ermeni ve 564 Müslüman’dan ibaretti. ■ Kevork Yerevanyan'ın 'Çarsancak Ermenileri Tarihi' adlı Ermenice eseri 1956'da Beyrut'ta yayımlanmıştır. SN
■ Koord: 38° 51' 2'' D, 39° 40' 41'' K
Akpınar köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk 📖: Akpınar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Alevi Kürt ve Sünni Türk karışık yerleşim. Köyün ilk yerleşenleri Türkmen ve Sünnidir. Köye daha sonra çalışmak için gelen rençberler Kürt ve Alevidir. Köyü kuran aile Malkoç ailesidir ve bunlar Sünni Türk'tur. Mert Çakmak
■ Halkı ekseriyetle Ulaş-Karagöl köyünden, bir kısmı Afşin Oğlakkaya köyünden gelmiştir. C.G.
■ Koord: 38° 41' 33'' D, 36° 52' 42'' K
Akpınar köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1902hb 📖: Akpınar | Kanispi [ Kürtçe kanisipî "akpınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 4' 30'' D, 40° 6' 29'' K
Akpınar köy - Alaca - Çorum
1928 📖: Akpınar
Alevi-Kürt veya Zaza (Kavli) yerleşimi
■ Hüseyinabad kazası, Kavilli aşiretinin Akpınar karyesi ahalisinin emlak, arazi ve temettuatlarını mübeyyin defter. (Gm.n:13742) deyar heyran
■ Köyde Güvenç Abdal ocaklıları da mevcuttur Güvençli
■ Koord: 40° 15' 8'' D, 34° 59' 6'' K
Akpınar köy - Hozat - Tunceli
1922h: Akpınar
■ Çotla (Akçakaradağ) bölgesinin ana yerleşimidir. SN
■ İlk Dersim mebusu Hasan Hayri Bey'in köyüdür. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 0' 3'' D, 39° 10' 58'' K
Aksakal mahalle (Olukpınar bağ) - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖: Apuşta
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 26'' D, 39° 19' 27'' K
Aksakal mahalle - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
hl 📖: Kösolar
1914hk 📖: Köseli
Alevi-Kürt veya Zaza (Alxas) yerleşimi
■ Kürtçe Kosan (`köseler`) adı kullanılır. SN
■ Koord: 38° 19' 11'' D, 37° 25' 1'' K
Akseki mezra (Sarısaltık bağ) - Hozat - Tunceli
Eski adı: Akseki
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 46'' D, 39° 13' 27'' K
Aksüt mahalle - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1928 📖: Tapkin / Tapkiniyan
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 17'' D, 37° 46' 18'' K
Aktarla köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Kurkurik [ Ermenice krkrig "yıkıntı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 20'' D, 39° 45' 15'' K
Aktaş köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Aktaş
1902hb 📖: Ağtaş [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 30'' D, 39° 5' 32'' K
Aktaş köy - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
1928 📖: Devêdevreş [ Zazaca dewe dewreş "derviş köyü" ]
■ 1994’te boşaltılan köy 2014 yılında yeniden yerleşime açılmıştır. C.G.
■ Koord: 39° 14' 44'' D, 39° 14' 27'' K
Aktaş köy - Adaklı - Bingöl
1928 📖: Ağtaş [ Türkçe ]
E1914B 📖: Cermagkar [ Ermenice "ak taş" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek ) yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 15'' D, 40° 37' 24'' K
Aktaş köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1928 📖: Aktaş
■ Köy halkı Pertek ilçesinin Aşağıgülbahçe köyünden gelip buraya yerleşmiştir. Mursallı
■ Koord: 39° 34' 51'' D, 37° 29' 26'' K
Aktuluk mahalle (Tunceli bağ) - Tunceli Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
E1902 📖: Troşmag [ Ermenice "mühürlü" ]
1518b 1925h 📖: Türüşmek
■ Troşmek (sonra Çiçekli) nahiyesi merkez köyü idi. SN
■ Mezralar: Çiçekli (Rubayik), Çölçayır, Dinar, Düzü, Eski Rubayik, İskele, Melekbahçe, Muş, Pindibaşı, Samanyolu (Meştun/Mehdi), Sorkun, Tütünlü (Tar). HayDar
■ Koord: 39° 2' 25'' D, 39° 30' 15'' K
Akveysi mezra (Çaytaşı bağ) - Hozat - Tunceli
Eski adı: Ağaveysi
E1895 1922h E1895: Ağvanis [ Ermenice ]
1518b: Ağis?
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Karaballı) yerleşimi
■ Koord: 39° 6' 16'' D, 39° 11' 7'' K
Akyayık köy - Ovacık - Tunceli
1925h 📖: Solasan / Solhasan [ Zazaca ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 23' 26'' D, 39° 16' 4'' K
Akyazı köy - Zara - Sivas
1968 📖: Kuzören
1916h 📖: Kuzviran
■ Koord: 39° 46' 34'' D, 37° 44' 22'' K
Akyokuş köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1841 📖: Ferxo
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ İzollu köyü kumsor
■ Koord: 38° 51' 8'' D, 39° 51' 56'' K
Akyurt köy - Tercan - Erzincan
K 📖: Goma Aşdi [ Kürtçe ]
1928 📖: Asdo Komu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köyün hemen önünde Fırat nehri üzerindeki Kötür Köprüsünde 1915’te tanık olduğu birkaç yüz kişilik Ermeni kafilesinin katliamını Kalust Sürmenyan 1946 Kahire basımı Erzincan anılarında (Yerzınga) anlatır. SN
■ Koord: 39° 44' 3'' D, 40° 14' 55'' K
Akyünlü köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Tığinkar
E1902 📖: Teğinkar
1522t 📖: Tiğinkar [ Ermenice "sarı taş" ]
■ Koord: 39° 39' 21'' D, 39° 23' 44'' K
Akyünlü köy - Mazgirt - Tunceli
1928 📖: Çantur
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 35'' D, 39° 32' 40'' K
Alabalık köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Mengel
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Koord: 39° 18' 50'' D, 41° 9' 26'' K
Alacahacı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1865 📖: Alacahacı
1522t 📖: Alahaci
■ 1865’te Alacahacı adıyla nahiye merkezi idi. SN
■ Koord: 39° 43' 50'' D, 38° 9' 41'' K
Alacahan mahalle (Kürelik bağ) - Refahiye - Erzincan
1916h 📖: Alacahan
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Koord: 39° 57' 40'' D, 38° 45' 59'' K
Alacık köy - Tunceli Merkez (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1946 📖: Taht
1928 📖: Roşnek [ Zazaca rosnage/roşnage "aydınlık" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1994’te tamamen boşaltılarak tahrip edilen bu köy yakınında TC kuvvetlerince öldürülen militanlar için yaptırılan ’PKK Mezarlığı’ bir dönem haberlere konu olmuştu. SN
■ Mezralar: Bilgili (Zagge), Bozdere, Çırtan, Evcehiz (Köhakar), Galbasan, Kanatlı (Ternesi/Tarnasi/Ternas), Köklüce (Masırban), Karagöl (Hengırban/Hıngırvar/Hıngırvank/Hengirvan), Mezra/Mezre, Ortanca (Kur), Ramazan/Ramadan, Sağlık (Köspuğ/Körpuğ), SerhatYayla, Subaşı (Küçükzel), Taht (Ziyaret), Yanık (Yanıkkom), Yapracık (Tacihan), Yazıcık/Yakacık (Kunik/Könük), Yukarı Alacık (Yukarı Rojnek). HayDar
■ Koord: 39° 13' 54'' D, 39° 43' 44'' K
Alagöz köy - Kiğı - Bingöl
1916h 📖: Alagöz
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 46'' D, 40° 19' 15'' K
Alancık köy - Hozat - Tunceli
Alevi-Kürt veya Zaza (Milan) yerleşimi
■ Koord: 39° 5' 2'' D, 39° 15' 32'' K
Alanyazı köy - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖: Xozinkix
E1902 📖: Xozınkéğ [ Ermenice "domuzköy?" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Aziz Krikor Lusavoriç’in torunu olan Gatoğigos Aziz Husig’in (ö. 347) bu köyde gömülü olduğu rivayet edilir. Aziz Husig manastırı 19. yy sonunda harabe idi. Kalıntıları köyün biraz güneyindedir. SN
■ Koord: 38° 58' 58'' D, 39° 41' 33'' K
Alayağmur köy - Karakoçan (Başyurt bucağı) - Elazığ
1925h 📖: Alağur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 17'' D, 39° 52' 12'' K
Alaylı mahalle - Develi - Kayseri
1927h 📖: Davalıburun
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 33'' D, 35° 57' 27'' K
Alçiçek mahalle (Barış bağ) - Nurhak - Kahramanmaraş
K 📖: Qopon
Eski adı: Çığrasanlı
■ Koord: 37° 58' 58'' D, 37° 22' 41'' K
Alhan köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Alhan
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 39° 2' 31'' D, 39° 46' 5'' K
Alhasuşağı mahalle - Arguvan (Yoncalı bucağı) - Malatya
1928 📖: Alhasoğlu [ Kürtçe alxasan "aş." ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Atman) yerleşimi
■ Koord: 38° 56' 18'' D, 38° 16' 21'' K
Alıçlıbucak mahalle - Göksun - Kahramanmaraş
1918h 📖: Aluclubucak
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1890-1900 lu yillarda Sivas Zara, Divriği, İmranlı çevrelerinden göç edip Alıçlıbucak köyüne yerleşmişlerdir.
■ Koord: 38° 5' 1'' D, 36° 31' 32'' K
Alıçlıseki köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1928 📖: Aluçluseki
Alevi-Kürt veya Zaza (Gıni) yerleşimi
■ Koord: 39° 35' 36'' D, 37° 42' 38'' K
Alınteri mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Kürtkozlu
E1902 📖: Kozlu [ Türkçe Kız Ali? ]
1665 📖: Kozlubaba
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Dılxêri) yerleşimi
■ Evliya Çelebi `Ermeni köyü` olduğunu bildirir ve Kozlu Baba ziyaretinden söz eder. 20. yy başında 1570 Ermeni nüfusu ve Surp Kevork kilisesi vardı. Ermenice kaynaklarda anılan Tux Manug (`esmer oğlan`) Manastırı, muhtemelen halen yerel halk tarafından ziyaret edilen Kız Ali türbesidir. SN
■ Koord: 39° 16' 25'' D, 41° 37' 55'' K
Alınyazı köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Xozovit [ Ermenice xozhovid "domuz yayla" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 16'' D, 40° 8' 54'' K
Alibeyuşağı mahalle - Dulkadiroğlu - Kahramanmaraş
K1996: Alibegon
1917h 📖: Alibeyuşağı
■ Koord: 37° 24' 59'' D, 37° 1' 18'' K
Alican mahalle - Yazıhan - Malatya
1916h 📖: Alican
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 38' 46'' D, 38° 3' 48'' K
Alikahraman mezra (Kangallı bağ) - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Eski adı: Alikaraman
Alevi-Kürt veya Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Koord: 39° 27' 7'' D, 39° 51' 6'' K
Alikırı mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Alikırı
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 17'' D, 41° 36' 22'' K
Alişanağılı köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Alişan
■ Koord: 39° 45' 15'' D, 37° 49' 27'' K
Alişar mahalle - Ekinözü - Kahramanmaraş
1914hk 📖: Alişehir
E1902 📖: Alişar
1333 📖: Maxadatul Alevî [ Arapça Ali hisarı ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 37° 55' 25'' D, 37° 2' 47'' K
Alişir köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928 📖: Meryemana
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Köydeki Meryemana manastırının şapeli CUmhuriyetten sonra uzun süre ayakta kalmış ve yerel halkça ziyaret edilmiştir. Günümüzde izi kalmamıştır. Çevresindeki ağaçlar halen durur. Rumların tasfiyesinden sonra köye Boşnak muhacirler yerleştirilmiş, ancak onlar da tutunamayıp gidince çevre köyler halkı yerleşmiştir. SN
■ Koord: 40° 7' 5'' D, 37° 47' 34'' K
Alnıaçık köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1916h 📖: Serçuk/Sarçak
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 8' 43'' D, 41° 39' 35'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.