haritada ara :   km  
413 boş yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
? ölü yerleşim - Thessaloníki (Selanik) - Thessaloníki_m GR
1910öh 📖: Kasaplı
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 40° 27' 33'' D, 23° 3' 18'' K
? ölü yerleşim - Dráma - Dráma GR
1910öh 📖: Koncin
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Pomak olan halkı nüfus mübadelesinde Keşan’ın Pırnar köyüne iskan edilmiştir. SN
■ Koord: 41° 15' 57'' D, 24° 1' 25'' K
? ölü yerleşim - Dráma - Dráma GR
1910öh 📖: Yeşil mah.
Eski adı: Şubilova
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Pomak göçmenler Kırklareli'nin Yenice kasabasına iskan edilmiştir. SN
■ Koord: 41° 27' 45'' D, 24° 27' 32'' K
? ölü yerleşim - Dobriçka - Dobriç BG
1910öh 📖: Hısımdere
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
boş yerleşimi
■ Koord: 43° 36' 23'' D, 27° 36' 19'' K
? ölü yerleşim (Horozdere bağ) - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1977rh 📖: Çemi Keri [ Kürtçe "Keri gözesi" ]
1928 📖: Xarabe Pazar?
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
boş yerleşimi
■ Koord: 38° 11' 59'' D, 42° 28' 17'' K
Abalı mahalle - Lice - Diyarbakır
1928 📖: Körxa
boş yerleşimi
■ 1975 depreminde ortadan kalkan yerleşimlerden biridir. SN
■ Koord: 38° 30' 57'' D, 40° 33' 38'' K
Abbas ölü yerleşim (Yücekapı bağ) - Eleşkirt - Ağrı
E1902 📖: Abbas/Apas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 39° 43' 57'' D, 42° 43' 10'' K
Abdalan ölü yerleşim (Alikırı bağ) - Hınıs (Halilçavuş bucağı) - Erzurum
1928 📖: Abdalan
E1902 📖: Abdalkomu/Avdalikom
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza (Abdalan) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Şadiyan adı verilen bölgenin başlıca köyü idi. Şimdi terk edilmiş harabedir. SN
■ Koord: 39° 16' 12'' D, 41° 36' 0'' K
Acibegovo Аџибегово köy - Lozovo - MK
1910öh 📖: Hacıbeğli [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 45' 37'' D, 21° 59' 7'' K
Ağırbaşak ölü yerleşim (Yüceldi bağ) - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 📖: Çölkireg [ Ermenice çorakrag? "kuru çiftlik" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza (Rutan) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Rutan aşiretinden Kürtler ve Sarı Saltıklı Türkler'in birlikte yaşadığı Alevi inançlı bir köydür. 62Ali
■ Koord: 39° 12' 35'' D, 39° 16' 46'' K
Akbez mahalle - Hassa - Hatay
2000 📖: Yolçatı
1911hk 📖: Akbez / Ekbez (başka yer)
■ 20. yy başında boş yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Evvelce Salmanuşağı köyünde olan Akbez nahiyesi Cumhuriyetten sonra Yolçatı mevkiine taşındı. Bölgedeki yer adlarında görülen Banısı sözcüğü Mebani (`yerleşim, mahalle`) sözcüğünden bozulmuştur. SN
■ Günümüzde yoğun olarak Suriyeli mülteciler bulunmaktadır.
■ Akbez beldesi 15. yüzyılda Orta Anadolu'dan gelen Nuh, Salman, Ali, Kara Ahmet ve Durak isminde beş Türkmen kardeş tarafından kurulduğu yöre halkınca anlatılmaktadır. Yusuf Erbey
■ Koord: 36° 51' 4'' D, 36° 33' 16'' K
Akçasoku ölü yerleşim - Alaca - Çorum
1928 📖: Ağcasoku
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Terk edilmiş harabedir. SN
■ Koord: 40° 16' 35'' D, 34° 55' 3'' K
Aksu köy - Silopi - Şırnak
1916hb 1928 📖 📖: Harbol / Herbol
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Yakın döneme kadar Süryani köyü iken 1970’lerde terkedilmiş ve tüzel kişiliği kalkmıştır. SN
■ Koord: 37° 20' 12'' D, 42° 37' 8'' K
Akyıldız ölü yerleşim (Eskigedik bağ) - Ovacık - Tunceli
Eski adı: Kort
1925h 📖: Nazikuşağı [ Türkçe/Zazaca "aş." ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Bir kısmı merkeze yerleşmiştir. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 23' 47'' D, 39° 34' 42'' K
Alakintse Алакинце ölü yerleşim - Sveti Nikole - MK
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 56' 40'' D, 21° 52' 53'' K
Aldintsi Алдинци köy - Studeniçani - MK
■ 20. yy başında Arnavut yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 48' 7'' D, 21° 25' 44'' K
Ali Lobasi Али Лобаси ölü yerleşim - Radoviş - MK
1910öh 📖: Halil Obası [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 41' 48'' D, 22° 28' 46'' K
Altınhüseyin ölü yerleşim - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
E1902 📖: Altunhüseyin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ 1915 öncesi Pülümür’ün başlıca Ermeni yerleşimi idi. Köye bağlı bir başka mahallede Alevi Çarekan aşireti yerleşikti. Halen terkedilmiştir. SN
■ Koord: 39° 20' 5'' D, 40° 6' 29'' K
Altıntaş ölü yerleşim - Aşkale - Erzurum
1522t 📖: Altuntaş
boş yerleşimi
■ Köyün kendi yeri eskiden Alevi/Sünni karışık bir yerleşim yeri iken köy tamamen boşalmıştır. Şimdilerde yazlık kalma maksadı ile yeniden evler yapılmaktadır. Muhtarlığı ise köye bağlı halen aktif bir yerleşim olan Dumanoğlu mezraına verilmiştir. zdm
■ Koord: 39° 57' 22'' D, 40° 23' 24'' K
Amzali ölü yerleşim - Bogdantsi - MK
1910öh 📖: Hamzalı [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 12' 54'' D, 22° 38' 55'' K
Angelovo ölü yerleşim - Tutrakan - Silistra BG
1910öh 📖: Siyahlar [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ 1860 dolayında Kırım muhaciri Tatarların yerleştiği köy, 1930'larda köy halkının peyderpey Türkiye'ye göçmesiyle boşalmıştır. SN
■ Koord: 43° 57' 39'' D, 26° 32' 38'' K
Apuşta ölü yerleşim (Bütükarmutlu bağ) - İliç (Armutlu bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Apuşda
boş yerleşimi
■ Terk edilmiş harabedir. SN
■ Koord: 39° 34' 9'' D, 38° 23' 10'' K
Arakli ölü yerleşim - Radoviş - MK
1910öh 📖: Araklı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 36' 27'' D, 22° 34' 44'' K
Arazli Аразли ölü yerleşim - Valandovo - MK
1910öh 📖: Arazlı Menekli [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 22' 17'' D, 22° 27' 9'' K
Arbasantsi Арбасанци ölü yerleşim - Sveti Nikole - MK
boş yerleşimi
■ Koord: 41° 53' 20'' D, 22° 5' 4'' K
Ardıçyayla ölü yerleşim - Aşkale - Erzurum
hl 📖: Bekolar
1522t 1928 📖 📖: Dıngik [ Ermenice dngig "fidancık" ]
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Terk edilmiştir. C.G.
■ Koord: 39° 56' 47'' D, 40° 19' 30'' K
Arpi Արփի göl - Amasia - Şirak AM
E1880 1913rh 📖 📖: Arpa Göl [ Türkçe ]
■ 1988'den önce boş yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Axuryan/Arpaçayı ırmağının ana kaynağı olan göldür. 19. yy'da Gürcistan'dan gelen Karapapak Türklerinin yerleştiği Ağbaba/Akbaba bölgesinin odağı idi. Çevre köylerin tümü 1988-1991'e dek Türklerce meskundu. SN
■ Koord: 41° 4' 8'' D, 43° 37' 45'' K
Asanli ölü yerleşim - Doyran - MK
1910öh 📖: Hasanlı
■ 20. yy başında Türk/Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 15' 10'' D, 22° 42' 8'' K
Aseli ölü yerleşim - Radoviş - MK
1910öh 📖: Aselli
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 36' 35'' D, 22° 35' 15'' K
Aşağıaktaş köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖: Aktaş aş.
1901hb 📖: Aktaş/Ağdaş
■ 20. yy başında Azeri yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ 1910 Rus yıllığı Eski Ağdaş (Azeri), Yeni Ağdaş (Azeri) ve Kürt Ağdaş olmak üzere üç yerleşim kaydeder. Üçüncüsü şimdi boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 40° 4' 37'' D, 43° 31' 27'' K
Aşağıdere ölü yerleşim - Cizre - Şırnak
1929h: Dêra Xare [ Kürtçe "aşağı kilise" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Boşaltılarak ve tahrip edilen köyde Mor Efrem Manastırı harabesi bulunur. SN
■ Koord: 37° 23' 53'' D, 42° 8' 4'' K
Avramov ölü yerleşim - Kotel - Sliven BG
<1880: Köpekli [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Bulgar/Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ 1880 yılında 242 yerli Bulgar, 117 yerli Türk ve Kofçaz ve Kırklareli göçmeni 93 Bulgardan oluşan toplam 452 nüfus bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 42° 45' 2'' D, 26° 37' 59'' K
Ayranli Ајранли ölü yerleşim - Valandovo - MK
1910öh 📖: Ahriyanlı [ Türkçe "Pomaklı" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 20' 45'' D, 22° 31' 49'' K
Badelen Баделен ölü yerleşim - Novo Selo - MK
B1900 📖: Badelen/Badile
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 26' 35'' D, 22° 57' 11'' K
Bakacık ölü yerleşim - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1914hk 📖: Kinik
S1900~ 📖: Knanekê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 37° 8' 38'' D, 41° 35' 57'' K
Balpayam ölü yerleşim (Bozağakaraderbendi bağ) - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
Z 📖: Deste
1928 📖: Deşt [ Ermenice/Kürtçe taşd/deşt "çayır" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza (Şavalan) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ 1995 yılında güvenlik güçlerince boşaltılmıştır. C.G.
■ Koord: 39° 25' 12'' D, 40° 3' 47'' K
Barakli Баракли ölü yerleşim - Valandovo - MK
1910öh 📖: Baraklı [ Türkçe "bayraklı?" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 23' 38'' D, 22° 28' 10'' K
Barbaras Барбарас ölü yerleşim - Makedonski Brod - MK
1910öh 📖: Barbarets
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 30' 29'' D, 21° 16' 27'' K
Barovo Барово ölü yerleşim - Demir Kapiya - MK
■ 20. yy başında Bulgar Müslüman (Torbeş)/Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 20' 38'' D, 22° 8' 26'' K
Başali Башали ölü yerleşim - Valandovo - MK
1910öh 📖: Bahçeli Çeşme [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 23' 42'' D, 22° 28' 44'' K
Batanye Батање ölü yerleşim - Karbintsi - MK
B1900 📖: Beteli
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 49' 19'' D, 22° 10' 40'' K
Baykovo Бајково ölü yerleşim - Novo Selo - MK
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 25' 5'' D, 22° 55' 38'' K
Bayram ölü yerleşim (Kalecik bağ) - Hozat - Tunceli
1922h: Xardişar
E1884 📖: Xadişar/Xatişar
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ 1915’te Çemişgezek katliamlarından canını kurtaran Ermenilerin sığınağı olan köy, 1984’te dört Devrimci Sol militanının askerle girdiği çatışma nedeniyle gündeme gelmiştir. Halen boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 5' 8'' D, 39° 2' 51'' K
Bayrambos Бајрамбос ölü yerleşim - Valandovo - MK
1910öh 📖: Bayram Obası [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 18' 33'' D, 22° 42' 17'' K
Beğendik ölü yerleşim (Mezraa bağ) - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖: Kohtaru [ Zazaca kootari? "karanlık dağ" ]
1518b: Köhteran
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 39° 21' 55'' D, 39° 51' 54'' K
Beliçitsa Беличица köy - Mavrovo i Rostuşa - MK
■ 20. yy başında Hıristiyan Arnavut yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 41' 38'' D, 20° 41' 25'' K
Besvitsa Бесвица ölü yerleşim - Demir Kapiya - MK
■ 20. yy başında Bulgar Müslüman (Torbeş) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 23' 3'' D, 22° 10' 55'' K
Beyce ölü yerleşim (Gökçekonak bağ) - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1518b 1928 📖: Piri
boş yerleşimi
■ Koord: 39° 25' 29'' D, 39° 51' 28'' K
Bezikovo Безиково ölü yerleşim - Koçani - MK
1910öh 📖: Bezikovo|Poleşi
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 58' 20'' D, 22° 31' 40'' K
Bıyıkören ölü yerleşim (Darıtepe bağ) - Tercan - Erzincan
1928 📖: Bıyıkviran
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 49'' D, 40° 30' 9'' K
Bilgeç ölü yerleşim - Ovacık - Tunceli
1925h 📖: Bilgeç (tepe) [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza (Şamlu) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 16' 45'' D, 39° 10' 51'' K
Birino Бирино ölü yerleşim - Kruşevo - MK
boş yerleşimi
■ Koord: 41° 18' 43'' D, 21° 16' 12'' K
Bislim ölü yerleşim - Kumanovo - MK
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Köyden iz kalmamıştır; ancak Bislim Kanyonu halen tanınan bir turistik mevki adıdır. SN
■ Koord: 42° 4' 57'' D, 21° 46' 30'' K
Bizovo mevki - Kavadartsi - MK
Eski adı: Bizov Çf.|Karasu
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 26' 14'' D, 21° 55' 16'' K
Blizantsi Близанци ölü yerleşim - Kratovo - MK
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 42° 3' 9'' D, 22° 13' 0'' K
Bogdevo Богдево köy - Mavrovo i Rostuşa - MK
■ 20. yy başında Hıristiyan Arnavut/Arnavut yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 44' 37'' D, 20° 42' 0'' K
Bogoslovets Богословец ölü yerleşim - Sveti Nikole - MK
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 46' 22'' D, 22° 1' 18'' K
Boişte Боиште ölü yerleşim - Demir Hisar - MK
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 11' 48'' D, 21° 6' 5'' K
Boletin Болетин ölü yerleşim - Mavrovo i Rostuşa - MK
■ 20. yy başında Bulgar Müslüman (Torbeş) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 39' 27'' D, 20° 36' 3'' K
Bolovan ölü yerleşim - Bogdantsi - MK
1910öh 📖: Volovan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Dimitar Gacanov'a göre 1916 yılında 458 Türk yaşıyordu. Muhtemelen 1961 yılına kadar köyü tamamen terk ettiler. metonio
■ Koord: 41° 13' 17'' D, 22° 37' 29'' K
Bomovo Бомово ölü yerleşim - Debar - MK
1910öh 📖: Bonovo
■ 20. yy başında Arnavut yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 30' 17'' D, 20° 28' 47'' K
Brezno Брезно ölü yerleşim - Teartse - MK
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 42° 5' 12'' D, 21° 2' 19'' K
Brodets Бродец ölü yerleşim - Çuçer-Sandevo - MK
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 42° 8' 22'' D, 21° 26' 32'' K
Brusnik Брусник ölü yerleşim - Negotino - MK
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ 1900 yılında 160 Türk ve 5 Roman'ın yaşadığı bir köydür. metonio
■ Koord: 41° 30' 41'' D, 22° 12' 21'' K
Bruşani Брушани ölü yerleşim - Kavadartsi - MK
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 24' 2'' D, 21° 57' 17'' K
Bukovets ölü yerleşim - Çeşinovo-Obleşevo - MK
Eski adı: Bukovets
■ 20. yy başında Türk/Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ 20. yy başında 50 Türk ve 20 Çerkes nüfus görünen köyden iz kalmamıştır. SN
■ Koord: 41° 50' 55'' D, 22° 20' 0'' K
Buluntuli Булунтули ölü yerleşim - Valandovo - MK
1910öh 📖: Buluntulu? [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 19' 3'' D, 22° 41' 29'' K
Bunarçe Бунарче ölü yerleşim - Kavadartsi - MK
1910öh 📖: Bunarçe [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 20' 12'' D, 22° 4' 53'' K
Burinets Буринец mahalle - Struga - MK
boş yerleşimi
■ Koord: 41° 23' 43'' D, 20° 37' 1'' K
Cami Maala ölü yerleşim - Radoviş - MK
1910öh 📖: Vasilevo
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 36' 42'' D, 22° 36' 17'' K
Cidimirtsi Џидимирци ölü yerleşim - Negotino - MK
1910öh 📖: Acimirtsi [ Türkçe Hacıemirli ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Yörükler tarafından "Hacıemirli" adıyla kurulmuştur. Şimdiki Slavca ismi Veles'teki aynı köy adına ithafen serbest çağrışım neticesinde bir yapıştırmadır. metonio
■ Koord: 41° 33' 1'' D, 22° 3' 24'' K
Coşan ölü yerleşim - Çayırlı (Karakulak bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Sıçan Kalesi [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Yıkılmış ve terk edilmiştir. SN
■ Terk edilene kadar Sünni Türk köyü idi. metonio
■ Koord: 40° 1' 0'' D, 40° 17' 33'' K
Cumabos Џумабос ölü yerleşim - Doyran - MK
1910öh 📖: Cumaobası [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 17' 42'' D, 22° 40' 54'' K
Çafa Ќафа ölü yerleşim - Kiçevo - MK
■ 20. yy başında Arnavut yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 39' 27'' D, 21° 1' 18'' K
Çağşak ölü yerleşim - Çiftlikköy - Yalova
E1900~ E1900~: Şakşak/Çağşak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 40° 39' 34'' D, 29° 22' 43'' K
Çalbaşı ölü yerleşim (Bilgeç bağ) - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Bırdo / Berdo [ Zazaca ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 15' 27'' D, 39° 7' 59'' K
Çam Çiflik Чам Чифлик ölü yerleşim - Strumitsa - MK
1910öh 📖: Çam [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 25' 15'' D, 22° 36' 33'' K
Çanakliya Чанаклија ölü yerleşim - Vasilevo - MK
1910öh 📖: Çanakçılı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 30' 52'' D, 22° 43' 54'' K
Çauşli Чаушли ölü yerleşim - Doyran - MK
1910öh 📖: Çavuşlu [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 15' 54'' D, 22° 38' 59'' K
Çepeli Чепели ölü yerleşim - Strumitsa - MK
1910öh 📖: Çepelli/Çapullu [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 22' 28'' D, 22° 32' 56'' K
Çestevo Честево ölü yerleşim - Valandovo - MK
1910öh 📖: Çestovo
■ 20. yy başında Bulgar/Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 17' 39'' D, 22° 34' 22'' K
Çeşme Maale Чешме Маале ölü yerleşim - Radoviş - MK
1910öh 📖: Çeşme Mah. [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 41' 29'' D, 22° 29' 8'' K
Çeşmeder Чешмедер ölü yerleşim - Gradsko - MK
1910öh 📖: Çeşmedere
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 39' 42'' D, 22° 0' 42'' K
Çinarli ölü yerleşim - Bogdantsi - MK
B1900 📖: Çınarlıdere [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 13' 37'' D, 22° 38' 14'' K
Çitakliya Читаклија ölü yerleşim - Negotino - MK
1910öh 📖: Çitaklı [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Çitak, Müslüman Makedonların bir bölüğüne verilen adlardandır. Torbeş veya Amuca da denir. SN
■ Çitak yalnızca Orta Makedonyadaki bazı köylerde Müslüman Bulgar/Makedonlar için kullanılır, geri kalan coğrafyalarda Bulgarlarla alakasızdır. Amucaların ise Bulgar etnisitesiyle nafile hiçbir alakası yoktur. Ayrıca bu köyde 1900 yılında 150 Türk yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 41° 38' 4'' D, 22° 3' 33'' K
Çomakovo Чомаково ölü yerleşim - Momçilgrad - Kırcali BG
<1934: Kışla [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ 1980’lere dek Türklerle meskun olan köy şimdi büyük ölçüde terk edilmiştir. SN
■ Koord: 41° 34' 43'' D, 25° 27' 38'' K
Çulovtsi Чуловци mahalle - Kavadartsi - MK
boş yerleşimi
■ Koord: 41° 9' 51'' D, 21° 56' 57'' K
Dabyani Дабјани ölü yerleşim - Dolneni - MK
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 25' 39'' D, 21° 21' 57'' K
Değirmencik ölü yerleşim - Nusaybin - Mardin
1977rh 📖: Kôlikan [ Kürtçe "çardaklar, kulübeler" ]
■ 20. yy başında Êzidi (Dasıkan) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. Ancak kuzeyde dağlık bölgedeki iki mezra 2020'den sonra yerleşime açıldı. SN
■ Koord: 37° 9' 15'' D, 41° 37' 8'' K
Delisintsi Делисинци ölü yerleşim - Sveti Nikole - MK
Eski adı: Deli Hüseyinler [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 46' 56'' D, 21° 59' 41'' K
Demirce köy - Nazımiye - Tunceli
1925h 📖: Dizik [ Zazaca "haydutçuk" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 32'' D, 39° 45' 50'' K
Demirölçek ölü yerleşim - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖: Kale-i Zerzevan [ Türkçe "Zerzevan kalesi" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Roma dönemine ait kent kalıntıları ve Mithra Tapınağı bulunur. 1967 yılına dek ören alanı içinde bulunan Kürt köyü şimdi Aşağıkonak köyünün güney mahalleine taşınmıştır. Definecilikle geçinirler. SN
■ Koord: 37° 36' 33'' D, 40° 29' 52'' K
Dereköy ölü yerleşim (Boydaş bağ) - Hozat - Tunceli
1925h 📖: Dereköy
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza (Karaballı) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Kutsal sayılan Sülbüs Dağı yakınındadır. Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 10' 3'' D, 39° 7' 21'' K
Dirsekli ölü yerleşim - Cizre - Şırnak
1946 📖: Baska/Baskiyan [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Mansuriye (Kurtuluş) köyündeki Ermenilere ait mezra iken 1978'de kadastro geçirilerek hazineye intikal etti. 1993-94'te devlet ve örgüt baskısı altında boşaltıldı. SN
■ Koord: 37° 23' 11'' D, 42° 11' 34'' K
Dobrotino Добротино ölü yerleşim - Kavadartsi - MK
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 22' 24'' D, 21° 56' 5'' K
Doğantaş köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928 📖: Deşt [ Ermenice/Kürtçe taşd/deşt "çayır, alan" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 3'' D, 39° 48' 32'' K
Doğdap ölü yerleşim - Varto - Muş
E1902 1916h 📖 📖: Doğdap
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Çeçen yerleşimi olan köy baraj gölü altında kalmıştır. Doğdap Kalesinde definecilerden arta kalan birkaç taş baraj gölünün batı ucundaki tepe üzerinde görülebilir. SN
■ Kafkasya'dan gelen Çeçenler ve İnguşlar yaşamaktaydı. Baraj yapılınca köy sular altında kaldı. Mustafa
■ Koord: 39° 6' 29'' D, 41° 28' 55'' K
Dokuzkaya mezra (Büyükyurt bağ) - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928 📖: Markasor [ Ermenice markatsor "çayırdere" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ 1992 yılında boşaltılmıştır ve tüzel kişiliği düşürülerek Büyükyurt köyüne bağlanmıştır. C.G.
■ Koord: 39° 18' 14'' D, 39° 49' 36'' K
Dolna Vraştitsa Долна Враштица ölü yerleşim - Konçe - MK
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 35' 17'' D, 22° 20' 25'' K
Dolni Promet ölü yerleşim - Negotino - MK
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Koord: 41° 32' 4'' D, 22° 17' 17'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.