haritada ara :   km  
182 Tatar veya Nogay yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
Ağılbaşı mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Mandıra [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi.
■ 1860'larda Nogay göçmenlerce kurulmuştur. Halen Nogay kimliğini koruyan birkaç hane vardır. SN
■ Koord: 39° 8' 55'' D, 32° 59' 13'' K
Ahırlıkuyu mahalle - Haymana - Ankara
1928 📖: Ahırlıkuyu
Eski adı: Bünyad-ı Hamidi [ Türkçe "Abdülhamit yapımı" ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Köy halkının ataları 1860'larda Kerç bölgesinden Dobruca'ya, 1877'den sonra Dobruca'dan Anadolu'ya göçen Kırım Tatarlarıdır. SN
■ Koord: 39° 27' 21'' D, 32° 24' 3'' K
Ahiboz mahalle - Gölbaşı - Ankara
1583t 📖: Yakacık | Axiboz
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Mithridates savaşları bağlamında Cicero, Appian ve Dio Cassius’un andığı Gorbeus, 334 yılına ait Itinerarium Burdigalense’de Ankara-Aksaray yolunda üçüncü menzil olarak gösterilir. Türkçe anlamı olmayan Ahıboz adı muhtemelen *Xırboz > *Axırboz yoluyla antik addan türemiş olabilir. ■ 19. yy'da az sayıda Ermeninin bulunduğu yerleşime 1860'ta Nogay muhacirler yerleştirilmiştir. SN
■ Koord: 39° 36' 18'' D, 32° 51' 0'' K
Ahievren mahalle - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1519t 📖: Axıevren
■ 20. yy başında Türk/Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Koord: 40° 52' 59'' D, 27° 4' 0'' K
Ahmediye mahalle - Büyükçekmece - İstanbul
1901h 📖: Papazburgaz
1499t 📖: Papasburgazı
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Daha önce Bulgar nüfusu olan Papazburgaz köyüne 1860'lardan itibaren Kırım muhaciri Tatarlar yerleşmiştir. 1913'te (rivayete göre) Enver Paşa'nın babası Hacı Ahmet Bey'e izafeten Ahmediye adı verildi. SN
■ Köy halkı Kırım Tatarı'dır. Enver Paşa'nın babası Ahmet Enver de bu köydendir. yusuf
■ Koord: 41° 5' 26'' D, 28° 31' 0'' K
Ahmediye mahalle - Akören - Konya
1928 📖: Ahmediye
Eski adı: Yıkık
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1959'de eski köy baraj gölü altında kalmış, 1970'li yıllarda köyün eski sakinleri tarafından yeni yerleşim kurulmuştur. Köyde halen Kırım Tatarcası canlıdır. SN
■ Koord: 37° 29' 27'' D, 32° 33' 5'' K
Ahmetçayırı mahalle - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1928 📖: Ahmetçayırı
Eski adı: Hamid Çayırı
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1861'de bir grup Nogay muhacirin Hamid Çayırı mevkiine iskanı ile kurulmuştur. SN
■ Koord: 39° 28' 52'' D, 32° 55' 38'' K
Ahmetli köy - Şarkışla - Sivas
1928 📖: Ahmetli
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ köy 93 harbinden sonra Kırım Tatar Türkleri tarafından kurulmuş olup; ismini köye ilk yerleşen grubun lideri Ahmet Bey'den almıştır Türk22
■ Koord: 39° 24' 5'' D, 36° 37' 4'' K
Akin mahalle - Şereflikoçhisar - Ankara
1928 📖: Akin
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1860 dolayında Nogay muhacirlerin iskanıyla kurulan köye daha sonra Kırım Tatarları da yerleşmiştir. Nogay kültürü halen canlıdır. SN
■ Koord: 39° 7' 31'' D, 33° 15' 17'' K
Akpınar köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖: Akpınar
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 93 Harbi sonrasında Kırım'dan Şarkışla'nın Ahmetli köyüne gelen bazı Kırım Tatarları'nın bir bölümü Akpınar Köyü'nü kurmuşlardır. Daha sonra birkaç Karapapak aile yerleşmiştir. Türk22
■ Koord: 39° 6' 47'' D, 37° 7' 53'' K
Aksaklı mahalle - Seyitgazi - Eskişehir
1928 📖: Aksaklı
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Şimdiki köy 1862'de Kırım'dan göçen Tatarlarca kurulmuştur. Tatar kültürü canlıdır. SN
■ Koord: 39° 36' 46'' D, 30° 44' 38'' K
Aktepe mahalle - Alpu - Eskişehir
1893y 1928 📖: Rıfkiye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1878'de Romanya'ya katılan Dobruca'nın çeşitli köylerinden Ömer Rıfkı Ef. önderliğinde göçen Nogaylar yerleşiktir. Tosbağa Pınarı mevkiinde kurulan köye Sultan Abdülhamit'in 1893 tarihli iradesiyle Rıfkiye adı verildi. SN
■ Koord: 39° 42' 37'' D, 30° 58' 59'' K
Akyurt mahalle - Mahmudiye - Eskişehir
1928 📖: Lütfiye [ Türkçe "ihsan, lütuf" ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1880'lerde Dobruca'dan gelen Kırım Tatarlarınca kurulmuştur. SN
■ Koord: 39° 37' 31'' D, 30° 53' 15'' K
Altıkara mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Altıkara
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay/Kafkas göçmeni (Nogay) yerleşimi. Tatar veya Nogay/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy'da Nogay ve Adıge muhaciri yerleşimi olarak kurulmuştur. Günümüzde büyük ölçüde terk edilmiş ve birkaç hane Kürt yerleşmiştir. Yakında bulunan Korukeli adlı Çerkes köyü terk edilmiştir. SN
■ Yerlisi Nogay Tatarıdır. Geç dönemlerde Siirtli Kürtler de yerleşmiştir. Hâlen çoğunluk Tatardır. metonio
■ Koord: 37° 0' 6'' D, 35° 42' 46'' K
Angelovo ölü yerleşim - Tutrakan - Silistra BG
1910öh 📖: Siyahlar [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ 1860 dolayında Kırım muhaciri Tatarların yerleştiği köy, 1930'larda köy halkının peyderpey Türkiye'ye göçmesiyle boşalmıştır. SN
■ Koord: 43° 57' 39'' D, 26° 32' 38'' K
Arıklar mahalle - Andırın - Kahramanmaraş
1928 📖: Arıklar
1917h 📖: Kaleuşağı
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Koord: 37° 32' 43'' D, 36° 24' 9'' K
Aşağıkılıçlı mahalle - Süleymanpaşa (Barbaros bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Kılıçlı aş.
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Tatar veya Nogay/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 56' 24'' D, 27° 21' 38'' K
Ataköy köy - Turhal - Tokat
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Kumık/Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1880'lerde Dağıstan'ın Hasavyurt bölgesinden gelen Nogaylarca iskan edilmiş, 1904'te onlara yine aynı bölgedeki komşu göylerden gelen Kumıkmuhacir grubu katılmıştır. 1977'ye dek Kuşoturağı köyünün mahallesi olan yerleşim daha sonra ayrı köy statüsü kazandı. SN
■ Koord: 40° 17' 55'' D, 36° 5' 53'' K
Ayrancı ilçe - Ayrancı - Karaman
1928 📖: Osmaniye
1926h 📖: Ayrancı (idari bölge)
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ 1903’te Kırım muhacirleri iskânı için kurulmuş olan Osmaniye köyüdür. Cumhuriyetin ilk yıllarında Ayrancı adıyla nahiye ve daha sonra ilçe olmuştur. SN
■ Koord: 37° 21' 41'' D, 33° 41' 23'' K
Azaklı mahalle (Kubuzcu bağ) - Kandıra - Kocaeli
1928 📖: Azaklı
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 19. yy ortalarında Kırım'dan göçen Azaklıoğlu sülalesi tarafından kurulmuştur. SN
■ Koord: 41° 1' 35'' D, 29° 58' 26'' K
Bahçesaray mahalle (Aksaray bağ) - Aksaray Merkez - Aksaray
1898y <2009 📖: Alaca (bld)
Eski adı: Hamidiye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Daha önce konargöçer Yörüklerin kışlık obası olan Alaca mevkiine 1903 yılından itibaren Kırım muhacirleri iskan edildi; 1904 yılında irade ile Hamidiye adı verildi. Cumhuriyet döneminde kurulan Alaca belediyesi 2009'da lağvedilerek Bahçesaray ve Kırımlı adlı iki mahalle halinde Aksaray'a bağlandı. SN
■ Koord: 38° 17' 26'' D, 33° 58' 57'' K
Bahşayiş mahalle - Çatalca - İstanbul
1530t 📖: Bosna-i Bahşayiş [ Türkçe "ihsan" ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 19. yy sonlarına dek emlak-ı hümayundan Bahşayiş Çiftliği vardı. Bahşayis adı Farsça olup `ihsan, karşılıksız bağış` anlamındadır. 1861-63'te Kırım muhacirlerinin iskanıyla Bahşayiş köyü kuruldu. SN
■ Koord: 41° 6' 39'' D, 28° 32' 31'' K
Balabankoru köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖: Tatarköyü
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 6 Ağustos 1938’de Erzincan Kılıçkaya Köyü Zini (ya da Zeyni) Gediği’nde 95 köylünün kurşuna dizilerek öldürülmesinden sonra köy halkı bu köye sürgün edilmiştir. SN
■ Osmanlı zamanında komşu Balabanköy'ün koru arazisidir. Kırım'ı Rusların ele geçirmesi sonrası Osmanlı topraklarına sığınan Kırım Tatarlarının yerleşmesi ile kurulmuştur. Köyde doğudaki isyanlar sonucunda 1930lar sonrasında buraya sürgün edilmiş birkaç Kürt ailelesi de yaşamaktadır. Bazı eski haritalarda Tatarköy olarak da geçer (20. YY başı) Atakan Sevgi
■ Koord: 41° 6' 35'' D, 26° 30' 48'' K
Balkaya mahalle (Dedefakılı bağ) - Saraykent (Karamağara bucağı) - Yozgat
1926h 📖: Kürtlü
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 1890'larda bir grup Kırım Tatarı muhacir tarafından Yeniköy (Caŋıköy) adıyla kurulmuş, hemen ardından buraya yerleşen Hınıslı bir sülale dolayısıyla Kürtlü adını almıştır. SN
■ Köy statüsü kaldırılıp Dedefakılı belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır. ishak levent
■ Koord: 39° 44' 25'' D, 35° 27' 15'' K
Ballıkpınar mahalle - Gölbaşı - Ankara
1928 📖: Ballıkpınar
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Dobruca'dan göçen Tatar muhacirlerin iskanıyla 1904-1905'te kurulmuştur. Şimdiki nüfusu karışıktır. SN
■ Koord: 39° 44' 4'' D, 32° 42' 48'' K
Başköy köy - Kurucaşile - Bartın
1928 📖: Başköy
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Koord: 41° 46' 17'' D, 32° 41' 58'' K
Başkurt mahalle - Çifteler - Eskişehir
1928 📖: Başkurt [ Türkçe Başkırd "bir Tatar kavmi" ]
1925h 📖: Burhaniye | Başkurd
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Koord: 39° 17' 8'' D, 31° 6' 53'' K
Batkın mahalle - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1928 📖: Batkın
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Sultan Abdülaziz'e ait Yörücek çiftliği arazisinde 1860'larda Nogay muhacirlerin iskanıyla kurulan köye daha sonra Lofça Pomakları ve diğer Bulgaristan muhacirleri yerleşmiştir. SN
■ Koord: 40° 58' 0'' D, 26° 53' 59'' K
Beserek köy - Yerköy (Salmanlı bucağı) - Yozgat
1928 📖: Beserek [ Türkçe "mera" ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1861’de Kırım’dan göçen Tatarlar tarafından kurulmuştur. Tatar dili halen yaygın olarak konuşulur. SN
■ Koord: 39° 55' 36'' D, 34° 22' 51'' K
Beypınarı mahalle - Yenişehir - Bursa
1900~ 📖: Tatarköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ 1860'larda Kırım'dan göçen Tatarlarca kurulan köye 1878'den sonra Rumeli muhacirleri yerleştirilmiştir. SN
■ Koord: 40° 20' 31'' D, 29° 38' 27'' K
Bezirci mahalle - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1720y 1928 📖: Bezirci
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ 1880'lerin başında burada bulunan Mehmed Bey Çiftliği'ni Bulgaristan muhaciri bir grup Türk satın almış, hemen akabinde yakındaki hazine arazisine Dobruca muhaciri Tatarlar iskan edilmiştir. SN
■ Koord: 40° 17' 4'' D, 27° 49' 24'' K
Boğazören mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Köstengil
cit 📖: Köstendil [ Yunanca "konstantin?" ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 13.03.1904 Köstendil köyünden Müslim'in arzuhali... * 27.10.1919 Konya'nın Sa'idili kazası Yeniceoba nahiyesine tabi Köstengel karyesini basıp * 29.08.1940 Konya'nın Cihanbeyli kazasına bağlı Köstengil köyünün Ankara'nın Haymana kazasına bağlanması. deyar heyran
■ Köy 1850–60’lı yıllarda Rusya’dan göçeden Nogay Türkleri tarafından kurulmuştur. Köye ilk yerleşen ve kuran Temirbek Ata ve obasıdır. Fırat
■ Koord: 39° 8' 2'' D, 32° 55' 15'' K
Bostancı mahalle - Gönen - Balıkesir
1487t 1902hk 📖: Yortan [ Türkçe "koşucu, yörük, aşiret adı" ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Nüfusu Kırım Tatarı, Bulgaristan muhaciri Türk, Üsküplü Arnavut ve Lozan mübadili ailelerden oluşur. SN
■ Manav yerleşimi üstüne Yörük, Çerkes ve Arnavut âileler eklenmiştir. Manav
■ Koord: 40° 12' 51'' D, 27° 41' 26'' K
Boyacıoğlu mahalle - Tepebaşı - Eskişehir
1928 📖: Boyacıoğlu Çf.
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 58'' D, 30° 24' 26'' K
Bozhüyük mahalle - Elmalı - Antalya
1928 📖: Semahöyük
1530t 📖: Semaöyüğü
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Antalya ilinin tek Kırım Tatarı yerleşimidir. SN
■ Koord: 36° 45' 26'' D, 30° 0' 28'' K
BüyükBurhaniye mahalle - Ceyhan - Adana
1968 📖: Yeşilhöyük
1928 📖: By. Burhaniye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kısmen Yörük yerleşimi
■ 1903 yılında Kırımlı Tatar muhacirler tarafından kurulmuş, daha sonra Kayseri tarafından bazı Yörük aileler yerleşmiştir. Sultan Abdülhamit'in oğlu şehzade Burhaneddin Ef. adı verilmiştir. SN
■ Kayserili Yörükler ve Kırım Tatarları yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 37° 3' 11'' D, 35° 41' 19'' K
Büyükincesu köy - Sungurlu - Çorum
1928 📖: By. İncesu
■ 20. yy başında Kürt-Sünni/Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ 'Türkmen' sayılan Çorum Kürdü yerleşimi olan köye 19. yy sonlarında Dobruca muhaciri Tatarlar yerleştirilmiş, ancak günümüzde Tatar nüfus çok azalmıştır. SN
■ 1831 Nüfus Tahrir kayıtlarına göre ; İncesu nüfus 172, Çorum Kürdü aşiretinden 135, Mamalı aşiretinden 3 1960
■ Koord: 40° 7' 53'' D, 34° 27' 29'' K
Büyükmangıt mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: By. Mangıt [ Nogayca Mangıt "aş." ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Rumeli göçmeni/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1860 yılında Kuzey Kafkasya muhaciri Nogaylar iskan edilmiştir. Mangıt, Nogay ulusunun nüvesini oluşturan aşiret konfederasyonunun adıdır. 'Nogay' sözcüğü ile eş anlamlı kullanılır. ■ Fransız işgali döneminde yakılarak terk edilen köye daha sonra Rumeli muhacirleri ve çeşitli başka gruplar yerleşti. SN
■ Köyü kuranlar Nogaylardır. Muhacirler ve Yörükler daha sonra yerleşmiştir. Bugün ayrıca yüzde otuza yakın bir Doğulu Kürt nüfus da bulunuyor. metonio
■ Koord: 37° 2' 25'' D, 35° 46' 9'' K
Büyüktuğluk köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Halkının Kürt kökenli olduğu söylenir. SN
■ Köy 19. yüzyılda kurulmuş, 1945 veya 1946 senelerinde muhtarlık alarak köy olmuştur. Köy halkının bir kısmı Aşağıpiribeyli'den gelen Türkmenler'den, diğer kısmı Doğu Anadolu'dan gelen Türkmenler'den oluşur. Alparslan Kartal
■ Koord: 39° 0' 19'' D, 31° 33' 58'' K
Büyükyoncalı mahalle - Saray - Tekirdağ
1928 📖: By. Manika
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Tatar veya Nogay/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Manika buradaki derenin adıdır. 1862'de Kırım muhacirlerince kurulan köye önceleri Aziziye adı verilmiş fakat bu isim kalıcı olmamıştır. 1924'e kadar nüfusu Tatarlardan oluşan köye bu tarihten sonra Selanik göçmenleri ve daha sonra Bulgaristan göçmenleri yerleşmiştir. SN
■ Koord: 41° 22' 42'' D, 27° 55' 39'' K
Cingirli mahalle - Haymana - Ankara
1928 📖: Çingirli/Çıngırlı [ Türkçe cengerli? "çingeneli" ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ 1901 dolayında önce Boşnaklar, onlar köyü terk edince Nogay muhacirler iskan edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 26' 27'' D, 32° 37' 59'' K
Çakaldere mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Çakaldere
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1860'larda Kuban Nogayları tarafından kurulan köye daha sonra Dobruca muhaciri Kırım Tatarları iskan edilmiştir. Halen Tatar kültürü egemendir. SN
■ Köy halkı Kuzey Karadeniz kökenli Nogay ve Kırım Tatarlarından oluşmaktadır. metonio
■ Koord: 36° 59' 30'' D, 35° 41' 0'' K
Çardakbaşı mahalle - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Çardakbaşı
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 24'' D, 31° 6' 19'' K
Çarıkköy mahalle - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Çarıkköy
■ 20. yy başında kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Koord: 40° 15' 56'' D, 27° 49' 58'' K
Çayraz mahalle - Haymana - Ankara
1928 📖: Çayraz
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün halen üçte biri Nogaylardan oluşuyor. Kürtler buraya Erzurum/Tekman'dan geldiler. metonio
■ Koord: 39° 28' 25'' D, 32° 32' 48'' K
Çiftlikler mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Çiftlikât [ Türkçe "çiftlikler" ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Tatar veya Nogay/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1960'larda Kuban bölgesinden gelen Nogaylar tarafından kurulmuştur. Günümüzde nüfus çoğunluğu Cizre ve Siirt kökenli Kürttür. SN
■ Köyün kurucusu Nogaylardır. Kırım Tatarları ve Doğulu Kürtler de yaşıyor. metonio
■ Koord: 36° 59' 6'' D, 35° 52' 41'' K
Çukurağıl mahalle - Seyitgazi - Eskişehir
1928 📖: Çukurağıl
■ 20. yy başında kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ 1860'lara dek bir miktar Hıristiyan nüfusu bulunan köye daha donra Dobruca göçmeni Tatarlar yerleştirilmiştir. Günümüzde nüfusu karışıktır. SN
■ Koord: 39° 30' 1'' D, 30° 46' 5'' K
Çukurhisar mahalle - Alpu - Eskişehir
1468 📖: Çukurhisar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Tatar veya Nogay yerleşimi. Kafkas göçmeni/Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Abhaz, Adıge, Çeçen ve Tatar muhacirlerin yerleştiği köy Çerkes Çukurhisar olarak da adlandırılır. SN
■ Çoğu Çerkes (Abaza ve Kabardey), bir kısmı Kırım Tatarıdır. metonio
■ Koord: 39° 50' 58'' D, 30° 59' 13'' K
Darıözü köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Darıözü
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1860'larda Nogay muhacirler tarafından kurulan köye daha sonra Kırım Tatarları da yerleşmiştir. Tatarca yakın döneme dek canlıydı. SN
■ İzmid Kandıra'da bulunan Nogay muhacirlerinden, Canboyluk Kabilesi'nden İslam Mirza takınının Kırşehir'de bulunan akrabaları yanında iskanı. H-08-11-1277 Manav
■ Koord: 39° 27' 43'' D, 33° 45' 29'' K
Değirmenözü köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Değirmenözü
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Köydeki çoğu ailenin kökeni 1856-1861 döneminde Kırım'ın Bahçesaray ve Baydar Vadisi yöresinden göçen Tatarlara dayanır. SN
■ Kandıra'dan Kırşehir'e gidecek olan Nogay muhacirlerinin birikmiş yevmiyelerinin ödenmesi ve Kırşehir'de iskan edilmeleri. H-09-11-1277 Kandıra'da iskan edilen Nogay muhacirlerinin, Konya ve Kırşehir'de bulunan akrabalarının yanına sevkolunmaları talebi. H-14-10-1277 Manav
■ Koord: 39° 27' 0'' D, 33° 43' 44'' K
Değişören mahalle - Seyitgazi - Eskişehir
1928 📖: Değişviran
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köyde çeşitli grupların yanısıra Mısır kökenli olduğu söylenen Bulgaristan göçmeni bir topluluk bulunur. SN
■ 19. yy.da Nogaylar tarafından kurulmuştur. Nogaylar, Mısırlılar ve Yunanistan göçmenleri yerleşmiştir. cosmopolitan
■ Koord: 39° 33' 32'' D, 30° 40' 26'' K
Deregündüzlü mahalle - Çorlu - Tekirdağ
1928 📖: Deregündüzlü
■ 20. yy başında kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi. Kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 19. yy ortalarında birkaç hane yerli Türk (Gacal) nüfusu olan köye daha sonra Dobruca Tatarları ve Bulgaristan göçmenleri yerleşmiştir. SN
■ Koord: 41° 6' 0'' D, 27° 38' 59'' K
Doğankaya mahalle - Şereflikoçhisar - Ankara
1928 📖: Abdülgediği
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Halkının tamamını Nogaylar oluşturmaktadır. Doğankaya köyündeki Nogay aileleri şu soyadlarını taşımaktadırlar: Açıkel, Adaş, Akay, Akıcı, Akın, Atılgan, Aytar, Başaran, Çetin, Eryiğit, Eyetem, Günay, Güven, Kılıç, Kutlu, Özkan, Polat, Sondoğan, Uyar, Yeltekin ve Yılmaz. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 12' 24'' D, 33° 11' 38'' K
Doğanpınar mahalle - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Çürüden
1530t 📖: Çürüden İlyas mz.
■ 20. yy başında Manav/Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Koord: 40° 17' 50'' D, 27° 53' 36'' K
Dokuz mahalle - Selçuklu (Aşağı Pınarbaşı bucağı) - Konya
1926h 📖: Dokuz | Şadiye
1912hk 📖: Dokuzhan
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Dobruca muhaciri Tatar ve Nogaylar tarafından 20. yy'ın ilk yıllarında kurulmuş ve Sultan Abdülhamit'in kızlarından Şadiye Sultana izafeten adlandırılmıştır. SN
■ Koord: 38° 3' 27'' D, 32° 30' 51'' K
Durumtay mahalle - Mustafakemalpaşa - Bursa
Eski adı: Durumbey
Eski adı: İhsaniye
1890hk 📖: Dorumtay [ Türkçe "atmaca" ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 4' 44'' D, 28° 14' 32'' K
Edige mahalle - Elmadağ - Ankara
1530t 📖: Edigi/Edige
■ 20. yy başında kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Edige Türkçe bir kişi adı olabilir. Köyün eski yerleşim alanına verilen 'Kilise' adı, eskiden Hıristiyan olan nüfusun bilinmeyen bir süreçte değişmiş olduğunu düşündürür. Şimdiki köy 1878 sonrasında Tatar ve Çerkes muhacirlerce kurulmuştur. SN
■ Koord: 39° 52' 52'' D, 33° 16' 49'' K
Efendiköprüsü köy - Çavdarhisar - Kütahya
1928 📖: Efendiköprüsü
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Koord: 39° 7' 45'' D, 29° 32' 27'' K
Emiryakup mahalle - Hayrabolu (Susuzmüsellim bucağı) - Tekirdağ
1530 1530: Miryağup
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Koord: 41° 4' 0'' D, 27° 10' 59'' K
Eraslan köy - Suluova - Amasya
1928 📖: İlarslan
1926h 📖: Erarslan
1381 📖: Arguma Simresi
■ 20. yy başında kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Son Selçuklu hükümdarı II. Mesud’un torunu olup 1381 yılında emirlik iddiasıyla ortaya çıkan İlarslan (veya Alparslan) Bey’in çiftliği burada idi. (Amasya Tarihi I.339). SN
■ Koord: 40° 42' 55'' D, 35° 36' 54'' K
Erdoğdu mahalle - Tuzlukçu - Konya
1923h 📖: Erdoğdu
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Bulgaristan göçmeni/Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Kırım Tatarları ve Nogaylar tarafından kurulmuş, daha sonra BG/Osmanpazarı'dan göçen Türkler de yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 38° 23' 49'' D, 31° 38' 47'' K
Esence mahalle - Alpu - Eskişehir
hl 📖: Yellice
1928 📖: Şefkatiye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Nogay ve Kırım Tatarı karışıktır. metonio
■ Koord: 39° 42' 51'' D, 31° 1' 54'' K
Eskibalıklı köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖: KocaBaluklu
■ 20. yy başında Yörük/Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Konargöçer Yörüklere ait bir oba iken 1877-78 harbi erkesinde Bulgaristan'dan göçen Kırım Tatarlarının yerleşmesiyle köy niteliği kazanmıştır. Tatar Balıklı veya Balıklı Atik adları da kullanılır. SN
■ Koord: 40° 20' 48'' D, 27° 6' 11'' K
Eskipolatlı mahalle - Polatlı - Ankara
cit 📖: Eski Polatlı
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Halkı Dobruca muhaciri Tatardır. Köy 1902-1903'te kurulmuştur. SN
■ © 16.05.1906 Sivrihisar kazasına bağlı Höyük, Abdülkerim, Poladlı, Eski Poladlı, Basri ve Karahamzalı karyelerinin Haymana kazasına; Haymana kazasına tabi Göktepe karyesinin de Sivrihisar kazasına bağlandıkları. deyar heyran
■ Koord: 39° 32' 20'' D, 32° 11' 8'' K
Fahriye mahalle - Mahmudiye - Eskişehir
1928 📖: Fahriye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Koord: 39° 37' 5'' D, 30° 56' 33'' K
Fethiye mahalle - Çumra - Konya
cit 📖: Fethiye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1901 yılında Dobruca (Romanya) muhaciri Nogay ve Tatarlar tarafından kurulmuştur. Halen Kırım Tatarcası yaygın olarak konuşulur. SN
■ © Tarih: 27/S /1317 (Miladi 1901) Rumeli muhacirlerinden olup Konya'ya gönderilenlerden Sahra nahiyesinde Yakupviran Mezraası bitişiğindeki Pir Esad Vakfı arazine yerleştirilerek teşkil edilen, karyeye Fethiye adının verildiği. deyar heyran
■ Koord: 37° 37' 19'' D, 32° 45' 2'' K
Fevziye mahalle - Alpu - Eskişehir
1928 📖: Fevziye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Kırım göçmenlerinin iskan edildiği köye Eskişehir Muhacirin Komisyonu azalarından Kırımlı Fevzi Bey'in (Altuğ, 1878-1934) adı verilmiştir. SN
■ Koord: 39° 43' 44'' D, 30° 54' 56'' K
Filipovo Филипово köy - Topolovgrad - Haskovo BG
1909hr 📖: Tatarköy | Hamidiye [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ 1880 yılında 151 Kırım göçmeni Tatar ve tamamı Batı Trakya göçmeni 84 Bulgardan oluşan toplam 235 nüfus bulunmaktadır. Göçmen Bulgar mahallesi daha sonra Radovets adıyla ayrı bir köy haline getirilmiştir. metonio
■ Koord: 41° 54' 49'' D, 26° 31' 0'' K
Gökeşme köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Gökeşme
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Kırımlı muhacirler tarafından kurulan köyün şimdiki sakinleri daha çok Gümüşhane göçmenidir. SN
■ Köy halkının ataları Kırım'ın Ruslar tarafından ilhak edilmesinden sonra Kırım'dan yola çıkıp Bulgaristan ile Romanya arasındaki Dobruca bölgesine yerleşiyorlar. Dobruca'da geçinemeyince Romanya'nın Köstence kentine göç ediyorlar. Köstence'den ise İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'dan ise Kırşehir'e sevk ediliyorlar. Kırşehir'de dönemin Türkmen beyleri yer göstererek Tatarların lideri konumundaki Appaz Aqay ve Sadci Memet Aqay Kırşehir'e yerleşme kararı alıyorlar. Yine 1951 yılında Bulgaristan'ın Niğbolu kentinden mecburen göç eden Kırım Tatarları da Gökeşme'ye yerleştiler. Günümüzde 22 hane/130 kişinin yaşadığı köyde 17 hane Kırım Tatar Türkü olup diğer 5 hane ise Gümüşhane'den gelenlerdir. Cemil
■ Koord: 39° 28' 33'' D, 33° 40' 54'' K
Göktöme mahalle - Ereğli - Konya
1926h 📖: İmariye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Koord: 37° 35' 4'' D, 34° 5' 27'' K
Gölpınarlar köy - Boğazkale - Çorum
1968 📖: Gölpınarlar
1928 📖: Gölpınar Kıbti + Müslim [ Türkçe kıbtî "çingene" ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay/Alevi (Abdal) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Eskiden Büyükgölpınar (Gölpınar Kıpti) ve Küçükgölpınar (Gölpınar Müslim) adlı iki köy iken, Abdal köyü olan Büyük Gölpınar terk edilmiş, Kırım Tatarlarının yaşadığı Küçük Gölpınar yaşamını sürdürmüştür. SN
■ Koord: 40° 6' 48'' D, 34° 39' 38'' K
Güleçoba mahalle - Kayapınar (Pirinçlik bucağı) - Diyarbakır
hl 📖: Kazancık
1917h 📖: Tataran [ Kürtçe "Tatarlar" ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Cemaldini) yerleşimi
■ Volga Tataristan'ının başkenti olan Kazan kentinin adı verilmiştir. SN
■ Koord: 37° 59' 5'' D, 39° 56' 48'' K
Güllüce mahalle - Mahmudiye - Eskişehir
1928 📖: Hayriye [ Türkçe "hayırköyü" ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Günümüzde büyük ölçüde terk edilmiştir. SN
■ 1891-1893 arası bir târihte buradaki arazi-i hâliyede iskân edilen Bulgaristandan gelen Kırımlı Tatarlar olmalı. Rumeli muhâcirleri tâbir edilmiş olabilirler. Manav
■ Koord: 39° 36' 6'' D, 30° 47' 25'' K
Günalan mahalle - Gölbaşı - Ankara
1946 📖: Holoz
1590y 1928 📖: Xolos/Xoloz
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Bala ilçesine bağlıydı, 1959'da Gölbaşı ilçesine bağlandı (Resmi Gazete, 29 Nisan 1959). Taner A.
■ Koord: 39° 37' 15'' D, 32° 52' 52'' K
Güngörmez mahalle - Karacabey - Bursa
1928 📖: Güngörmez
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Bulgaristan'ın Şumnu ilinin Erikli (Slivak) köyünden göçen Kırım Tatarları tarafından 1878 harbi sonrasında kurulmuştur. Köy nüfusunun tümü Tatar kökenli olup Tatar dili 1970'lere dek canlıydı. SN
■ Koord: 40° 18' 47'' D, 28° 21' 0'' K
Güroluk mahalle - Alpu - Eskişehir
1933 📖: Kızılsuvat
1928 📖: Refahiye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Doğrudan Kırım'dan gelen Tatar muhacirler tarafından kurulan köye 1901 tarihli irade ile Refahiye adı verilmiştir. Halk arasında Kızılsuvat kullanılır. SN
■ Koord: 39° 41' 14'' D, 31° 6' 26'' K
Gürsu mahalle - Alaşehir - Manisa
Eski adı: Karakoğa
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Koord: 38° 25' 6'' D, 28° 25' 33'' K
Halkapınar mahalle - Karesi (Şamlı bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Halkapınar
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ 1861'de Nogay muhacirler tarafından kurulmuş, daha sonra Bulgaristan muhaciri Türkler yerleşmiştir. SN
■ Koord: 39° 48' 26'' D, 27° 54' 23'' K
Hamidiye mahalle - Mahmudiye - Eskişehir
1890hk 📖: Hamidiye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Koord: 39° 34' 10'' D, 30° 55' 11'' K
Hamitbey mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Hamitbey
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi.
■ Nogaylar tarafından kurulup sonradan Avşarlar da yerleşmiştir. Günümüzde bir kaç Siirtli Kürt aile de var. metonio
■ Koord: 37° 7' 24'' D, 35° 49' 43'' K
Hayriye mahalle - Çifteler - Eskişehir
1925h 📖: Hayriye
1933 hl 📖 📖: Cıngıllıhöyük
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Sultan Abdülhamit'in 1903 tarihli iradesiyle Hayriye adı verilen köy halk arasında çoğu zaman Cıngıllıhöyük olarak anılır. SN
■ Eskişehirdeki iki Hayriye köyünden birine Razgrad ve Silistre muhâcirleri 1891-1893 arası bir târihte iskân edildi. Manav
■ Koord: 39° 23' 18'' D, 30° 55' 47'' K
Hilmiye mahalle - Havza - Samsun
1928 📖: Hilmiye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Koord: 40° 55' 9'' D, 35° 41' 45'' K
Ilıcabaşı mahalle - Çifteler - Eskişehir
1928 📖: İhsaniye
1925h 📖: Ilıcabaşı
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 44'' D, 30° 57' 55'' K
Işıkören mahalle - Alpu - Eskişehir
hl 📖: Arapkuyusu
1925h 📖: Aziziye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay/Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi
■ Nogay ve Gacal muhacirlerin iskan edildiği köye 1890'da Aziziye adı verilmiştir. Ancak halk arasında genellikle Arapkuyusu adı kullanılır. Nogay dili yakın döneme dek canlı idi. SN
■ Koord: 39° 39' 37'' D, 30° 56' 39'' K
İhsaniye mahalle - Gölcük - Kocaeli
1910h 📖: İhsaniye | Tatarköy
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ 1860'lı yıllarda Kırım göçmenleri tarafından kurulmuştur. SN
■ Kazıklı ve Tatar İhsaniye köylerine çiftçilik ve bibercilik yapan birkaç Vodinalı mübâdil ile Sarışaban’dan gelen bir kısım mübadil iskân edilmiştir. Batumlu Gürcüler ve 30'larda Trabzonlu Helenler geldi. BCA, 19/8/1930, Fon 30..11.1.0, Sayı 5484, Yer 57.23..6 (Kocaeli İli İhsaniye, Karadere, Adapazarı kazasında, Taşağıl, Kazımpaşa isimleriyle birer nahiye kurulması.) BCA, 19/7/1936, Fon 30..11.1.0, Sayı 12325, Yer 105.22..19 (Balıkesir’in Manyas, Denizli’nin Erle, İstanbul’un Eyüp, Kastamonu’nun Kargı, Ordu’nun Gölköy ve Kocaeli’nin İhsaniye nahiyelerinin kaldırılması.) Manav
■ Koord: 40° 41' 24'' D, 29° 49' 59'' K
İkipınar mahalle - Beylikova (Beylikahır bucağı) - Eskişehir
1928 📖: İkipınar
■ 20. yy başında kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi. Kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Evvelce Yörüklere ait olan köye 19. yy sonlarında Kazan (Volga) Tatarları yerleşmiştir. Türkiye'de Volga Tatarı yerleşimine tanık olan ender yerlerdendir. SN
■ Koord: 39° 36' 59'' D, 31° 10' 50'' K
İzzettin mahalle - Çatalca - İstanbul
1665 📖: İzzeddin
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Koord: 41° 10' 38'' D, 28° 30' 13'' K
Kalecikkaya köy - Alaca - Çorum
1530t 📖: Kalecikkaya
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 19. yy'da Turabyan adlı Ermeninin çiftliği iken daha sonra Rumeli göçmeni Tatarlar iskan edilmiştir. Tatar kültürü halen canlıdır. SN
■ Koord: 40° 6' 50'' D, 34° 40' 56'' K
Kalkanlı mahalle - Odunpazarı - Eskişehir
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 10'' D, 30° 45' 10'' K
Karaağaç mahalle - Kapaklı - Tekirdağ
1928 📖: Karaağaç
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Tatar veya Nogay/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 17' 51'' D, 27° 56' 35'' K
Karaçay mahalle - Odunpazarı - Eskişehir
1928 📖: Karaçay
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1880'lerde kurulmuş Dobruca Tatarı köyüdür. Film oyuncusu Cüneyt Arkın (1937-2022) bu köylü idi. Asıl soyadı olan Cüreklibatır Kırım Tatarca `yürekli bahadır` anlamındadır. SN
■ Koord: 39° 46' 15'' D, 30° 50' 32'' K
Karaçobanpınarı mahalle - Tepebaşı - Eskişehir
hl 📖: Tilkipınarı
1928 📖: Karaçobanpınarı
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 33'' D, 30° 24' 14'' K
Karakaya mahalle - Polatlı - Ankara
1928 📖: Karakaya
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1877-78 savaşında Dobruca'dan göçen Tatar muhacirlerce kurulmuştur. Tatar dili yaşlı kuşakta halen canlıdır. SN
■ Koord: 39° 30' 48'' D, 32° 21' 54'' K
Karakaya mahalle - Altıeylül (Yeniköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Karakaya
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Kuban Nogayları ile Tırnova muhaciri Tatarlardan oluşur. SN
■ Koord: 39° 44' 13'' D, 28° 1' 31'' K
Karakaya mahalle - Sivrihisar (Kaymaz bucağı) - Eskişehir
1919hb 📖: Karakaya Derbend
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Frig dönemine ait kaya mezarları bulunur. SN
■ Koord: 39° 30' 47'' D, 31° 14' 41'' K
Karakuyu mahalle - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 📖: Karakuyu
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Koord: 39° 27' 3'' D, 32° 13' 21'' K
Karapınar mahalle - Polatlı - Ankara
1928 📖: Karapınar
■ 20. yy başında kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1960'lara dek Dobruca kökenli Tatarlardan oluşan köye bu tarihten sonra Erzurum ve Ağrı kökenli Kürtler yerleşmiştir. SN
■ Köy eski tarihte bölgeye iskan edilen sünni Kürtlerden ve 100 yil önce bölgeye yerleştirilen Kırım Tatarlarından oluşmaktadır. yalcin
■ Koord: 39° 37' 24'' D, 32° 10' 32'' K
Karayavşan mahalle - Polatlı - Ankara
1925h 📖: Karayavşan
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Tatar dili ve kültürü halen canlıdır. SN
■ Koord: 39° 29' 18'' D, 32° 20' 43'' K
Kardam Кардам köy - General Toşevo - Dobriç BG
1910öh 📖: Harmankuyusu
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Koord: 43° 45' 16'' D, 28° 6' 27'' K
Kavakköy belediye - Gelibolu (Bolayır bucağı) - Çanakkale
Y1922 📖: Lefki [ Yunanca "kavaklar" ]
1665 1901h 📖 📖: Kavak
Eski adı: Seyyid Kavağı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Evvelce bir Rum ve dört Müslüman hanenin yaşadığı köye 1878 ertesinde Bulgaristan'dan göçen 53 hane Kırım Tatarı ve 15 hane Türk iskan edilmiştir. SN
■ Koord: 40° 36' 22'' D, 26° 53' 3'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.