haritada ara :   km  
99 Türkmen yerleşimi bulundu.
sırala 
Akıncılar mahalle - İnegöl - Bursa
1521t 📖: Kadimî
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Sultan Murad Hüdavendigar döneminde bölgeye iskan edilen Türkmenler köyü ilk olarak Hüseyinhisarı adıyla kurmuştur. Daha sonraları Kadimi adını alan köye Cumhuriyet devrinde Akıncılar adı verilmiştir. İnegöl'ün 10 km kuzeybatısında bulunmakta olup, ilçenin en tarihi yerleşimlerinden birisidir. Cemil
■ Koord: 40° 6' 39'' D, 29° 23' 43'' K
Akkaya mahalle - Feke - Adana
1928 📖: Akkaya
■ 20. yy başında Türkmen (Varsak) yerleşimi.
■ `Akkaya nam bir Farsax karyesi vardır. Bunlardan başka dağlarda ve Göksu bo­ yunda bir çok ufak tefek Farsax karyeleri vardır. Farsaxlar pek vahşi ve fakir ve fakat mütedeyyin ademlerdir.` Cevdet Paşa, Tezakir, 1866. SN
■ Koord: 37° 45' 26'' D, 35° 53' 23'' K
Akoluk mahalle - Sarız - Kayseri
1917h 📖: Çürük
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 29'' D, 36° 44' 47'' K
Altısöğüt mahalle - Sarız - Kayseri
1865 📖: Altısöğüt
■ 20. yy başında Türkmen (Avşar) yerleşimi. Türkmen/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) (Karaballı) yerleşimi.Türkmenler çoğunluktur. 62Ali
■ Koord: 38° 26' 50'' D, 36° 26' 58'' K
Arslanbeyli mahalle - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1925h 📖: Arslanbeyli
Eski adı: Şahanlar
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 53'' D, 36° 13' 33'' K
Arslanlı mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1928 📖: Şebük
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Arslanlı köyü Türkmendir. köye bağlı han mahallesi Türkmen ve Kürt karışık Melih BARAZ
■ Çoğunluğu Kürt olan köyde az miktarda Türk aileler mevcuttur metonio
■ Kürt ve Türk karışık (Nüfus: 818) 24 Haziran 2018 seçim sonuçları: MHP 60 iYi Parti 7 HDP 118 CHP 14 AKP 109 gölge
■ Köyün tamamı Kürt nüfustan oluşmaktadır. Türk köyleri Bireciğin Fırat kenarında yer almaktadır. serhad
■ Koord: 36° 59' 11'' D, 38° 6' 7'' K
Aşağıaliçomak köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Aliçomak aş.
■ 20. yy başında Türkmen (Karabağlı) yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Köy Cumhuriyet'in ilk yıllarında Davulga kasabası'ndan ayrılarak köy oldu. Alparslan Kartal
■ Koord: 38° 58' 23'' D, 31° 42' 16'' K
Ataköy mahalle - Karataş (Tuzla bucağı) - Adana
1917h 📖: Nalkulak
■ 20. yy başında Türkmen/Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Bozdoğan) yerleşimi
■ 19. yüzyılın başında İran'ın Tebriz Erdebil ve diğer illerinden ve Irak'ın Kerkük-Süleymaniye kentlerinden göç eden türkmenler tarafından kurulmuştur. Eski adı Nalkulaktır. Azerbaycan Türkçesinde nehirlerin denize aktığı yere Bulak denir, Anadolu Türkçesinde ise Gulak denir. Köyün 5 km yukarıdaki ilk kurulduğu yerde nehir yatağı nal şeklindedir köyün ismi buradan gelmektedir. Köyde eski Türk tipi mezar taşları bulunmaktadır. Yine 19. yüzyılda Adana, Tarsus ve Mersine göçler vermiştir. Kuzeyindeki Damlapınar ve Gümüşyazı köyleride aynı tarihte aynı yerlerden ( özellikle İran Tebriz Erdebil ) gelen kişilerce kurulmuştur. niyazi
■ Koord: 36° 45' 11'' D, 35° 6' 49'' K
Avdan köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Avdan
■ 20. yy başında Türkmen (Karabağlı) yerleşimi.
■ Koord: 38° 56' 16'' D, 31° 26' 30'' K
Ayran mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1915h 📖: Ayran
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
■ Türkmenlerin kurduğu bir köydür, daha sonra yerlerini Kürtlere satmışlardır. Günümüzde köyün tamamına yakını Kürttür. metonio
■ Buradaki herkes arazisini satmadı. satan Türkmenler Antepe taşındı ve bilhassa Küsget sanayide işyeri açtılar. Kalanlar ise tarım ve hayvancılığa devam ediyor. Ayran önceleri beldeydi ve Türkmendi şimdi Türkmen ve Kürt karışık. Melih BARAZ
■ Tamamına yakını Rışvan aşiretine mensup Kürttür yilanizm
■ Koord: 37° 8' 56'' D, 37° 54' 52'' K
Ayranlık mahalle - Sarız - Kayseri
1902hb 📖: Ayranlık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 1'' D, 36° 27' 26'' K
Bademli köy - Emirdağ - Afyon
1928 📖: Bademli
1924h 📖: Bademli / Payamlı
■ 20. yy başında Türkmen (Karabağlı) yerleşimi.
■ Koord: 38° 56' 37'' D, 31° 24' 10'' K
Bağlıca köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: Bağlıca
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 28'' D, 31° 4' 12'' K
Beyköy mahalle - Yüreğir - Adana
1917h 📖: Beyköyü
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Halen nüfusun tamamına yakını Diyarbakır Çermikli Zazadır. SN
■ Koord: 36° 44' 2'' D, 35° 18' 8'' K
Büklümlü ölü yerleşim - Keban - Elazığ
1925h 📖: Mişelli aş.
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 1960’ta Büklümlü adı verilen Aşağı Mişelli köyü baraj gölü altında kalmış, köy merkezi eski Karkit köyüne taşınmıştır. Her iki isim 1928 tarihli Dahiliye Vekaleti listesinde ayrı köyler olarak görülür. SN
■ Aşağı Mişelli Türkmen, Yukarı Mişelli Kürttür. metonio
■ Koord: 38° 51' 41'' D, 38° 47' 59'' K
Büyük Söbeçimen mahalle - Sarız - Kayseri
1917h 📖: Avşar Söbeçimen [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 46'' D, 36° 38' 4'' K
Büyükdona köy - Alaca - Çorum
1838 📖: By. Dona
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Salyanlı) yerleşimi
■ Koord: 40° 7' 34'' D, 35° 8' 15'' K
Büyükkarabağ köy - Bolvadin - Afyon
1924h 📖: Karadağ yk.
1919hb 📖: By. Karabağ
■ 20. yy başında Türkmen (Karabağlı) yerleşimi.
■ Kasabanın yerli halkı 1813’te Rusların Azerbaycan’ı işgali üzerine Karabağ bölgesinden Türkiye’ye göçen Sünni Azerilerdir. Aynı durum Bolvadin’in Derekarabağ ve Ortakarabağ ve Sultandağı’nın Yenikarabağ köyleri için de geçerlidir. SN
■ Büyükkarabağ ve Bolvadin-Sultandağı Karabağ Türkmenleri, Rus işgali ile gelmemiştir. Bu yıllardır süren bir yanılgıdır. Bolvadin yöresine Gence-Karabağ Türkmenlerinin gelmesi tıpkı Çölovası Cevanşirleri ve Emirdağ'ın Karabağ köylerinde olduğu gibi Şah Abbas'ın Karabağ yöresindeki Türkmen beyleriyle anlaşmazlıkları ile alakalıdır. Daha fazla bilgi için İbrahim Şirin'in "Bolvadin'de Mukim Karabağ Aşiretinin İskânı, İktisadî ve Sosyal Tarihi" makalesine bakılabilir. Denizcan Dede
■ Koord: 38° 46' 39'' D, 31° 14' 56'' K
Büyükşahinbey mahalle - Oğuzeli - Gaziantep
1543t 📖: Körkün
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Köye adını veren Barak Torun aşireti beylerinden Şahan Bey (Şıho Boybeyi, öl. 1862) zamanında Körk (Kevork?) adlı bir Ermeniden zaptedildiği için Körk'ün Yeri olarak adlandırıldığı rivayet edilir. Şahin Bey ailesinde anlatılan bu öykünün doğru olması ihtimali zayıftır. SN
■ Türkmenlerin yani sıra Köyde Elon(Eloun) adı verilen Arap aşiretine mensup Arap nüfus da mevcuttur.
■ Koord: 36° 57' 2'' D, 37° 25' 10'' K
Cırık mahalle - Yüreğir - Adana
1917h 📖: Cırık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Esasında küçük bir Türkmen köyüdür. Türkmenler topraklarını Diyarbakır, Urfa ve Adıyamanlı Kürtlere satmışlardır. Bugün tamamı Kürttür. metonio
■ Koord: 36° 44' 27'' D, 35° 13' 54'' K
Çamköy köy - Gölhisar - Burdur
1960 📖: Kavuncu
1919hb 📖: Çamköy
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 1831 yılı 2051 sayılı nüfus defterine göre, Çalılı köyü nüfusu 107, Çongar Yörüklerinden 48; Adana hassı reayasına bağlı Abdal taifesinden 4 Hasan Budak
■ Koord: 37° 15' 35'' D, 29° 32' 4'' K
Çavdar mahalle - Sarız - Kayseri
1865 📖: Çavdari [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 40' 0'' D, 36° 41' 11'' K
Çeşmelisebil mahalle - Sarayönü - Konya
cit 📖: Çeşmeli Zebir
Y150 Y535 📖 📖: Gdanmaa / Gdammaua [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Ptolemaios’ta Ekdawmawa, Peutinger Tablosu’nda Ekdaua, Hierokles’te Gdanmaa olarak kaydedilmiş olan antik yerleşimdir. Bugünkü köy 19. yy sonlarında Yörük aşiretlerince teşkil edilmiştir. SN
■ 23.12.1894 Konya'ya bağlı İnevi ve Sardeli (Kadınhanı) nahiyelerinde iskan olunan yörük aşiretince teşkil olunan köylerin Çeşmeli ve Koyul-ı zir adıyla tevsimiyle gereken muhtar ve imam mühürlerinin kazıttırılıp itası. deyar heyran
■ Çeşmelisebil üç Yörük boyundan oluşmakta; bunlar Sarıkeçili, Tekeli ve Karakoyunlu Yörükleridir. Mert Çakmak
■ Koord: 38° 37' 22'' D, 32° 32' 53'' K
Çörekdere mahalle - Sarız - Kayseri
1902hb 📖: Çörekdere
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 3'' D, 36° 27' 44'' K
Dağköy mahalle - Ondokuzmayıs (Taflan bucağı) - Samsun
1925h 📖: Dağköy
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ İlçenin en eski yerli Türkmen köyüdür. seyyah
■ Koord: 41° 27' 51'' D, 36° 2' 10'' K
Damızlık mahalle - Sarız - Kayseri
1917h 📖: Damızlık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 36' 44'' D, 36° 42' 2'' K
Davulga belediye - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Davulga [ Türkçe tapılga "buluntu, ganimet" ]
■ 20. yy başında kısmen Türkmen (Karabağlı) yerleşimi.
■ Halkının Kürt kökenli olduğu söylenir. SN
■ Kasaba 17. veya 18. yüzyılda Azerbaycan'ın Karabağ ve Gence bölgelerinden gelen Karabağlı Oymağı'dan Türkmenler tarafından kurulmuştur. Karabağlı Oymağı soy itibariyle hem Karluklar'a hem de Oğuzlar'a dayanmaktadır. Aşiret ilk geldiğinde Davulga kasabası, Bolvadin'e bağlı Büyükkarabağ kasabası ve günümüzde Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı Alikan köyünü kurmuşlardır. Nüfusun artması ile günümüzde sadece Afyonkarahisar'da 30 civarında Karabağlı Aşireti'ne mensup köy vardır. Alparslan Kartal
■ Koord: 38° 58' 45'' D, 31° 22' 23'' K
Daydalı köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Daydalı
■ 20. yy başında Türkmen (Karabağlı) yerleşimi.
■ Koord: 39° 2' 4'' D, 31° 20' 14'' K
Dayoluk mahalle - Sarız - Kayseri
1928 📖: Dayoluk
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 55'' D, 36° 27' 49'' K
Derekarabağ köy - Bolvadin - Afyon
1924h 📖: Karadağ aş.
1919hb 📖: Göl Karabağ
■ 20. yy başında Türkmen (Karabağlı) yerleşimi.
■ Koord: 38° 42' 34'' D, 31° 11' 24'' K
Dulkadirlikarşıyaka mahalle (Dulkadirli bağ) - Kırşehir Merkez - Kırşehir
1925h 📖: Dulkadirli
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Dulkadirli) yerleşimi
■ İnlimurat, Karaisa, Yarımkale ve Karşıyaka mahallelerinin birleştirilmesiyle 1950’lerde kurulan Dulkadirli belediyesi 2014’te lağvedilmiştir. SN
■ Dulkadirli beldesi nüfusun 2000'in altına düşmesi sebebiyle köy olmuştur. Yoksa aslında kasabadır. Kasabaya Dulkadiroğulları Beyliği'nin kurucu hanedanı iskan edilmiştir. Günümüzde de o Dulkadiroğulları hanedanlığının torunları yaşamaktadır. Dulkadirli kasabası bir Türkmen kasabası olup halkı da Bayat boyundan Türkmenler'dir. Ufuk Güntekin
■ Koord: 39° 30' 44'' D, 34° 9' 51'' K
Efeler mahalle (Olukkoyağı bağ) - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
E1885s 1928 📖: Efeler
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Koord: 37° 13' 9'' D, 34° 42' 46'' K
Ekinyazı mahalle - Ceyhan (Kösreli bucağı) - Adana
1928 📖: Sıddıkiye
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Türkmen/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Yerlisi Cerit Türkmenidir. Daha sonra Balkan göçmeni Türkler de yerleşmiştir. metonio
■ Koord: 37° 10' 7'' D, 35° 51' 46'' K
Eskil ilçe - Eskil (Sultanhanı bucağı) - Aksaray
1928 📖: Eskil
cit 📖: Eski İl [ Türkçe "aş." ]
Eski adı: Esbkeşan (idari bölge) [ Türkçe "at çeken (aş.)" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Atçeken) yerleşimi
■ Eski İl veya Atçeken (Esbkeşan) adı verilen aşiret konfederasyonunun idari merkezidir. Önceki yerleşim merkezi, kasabanın kuzeyinde Gâvuröreni denilen yerdir. SN
■ © 28.12.1743 Konya'nın Eskiil nahiyesine tabi Suğla Mukataası'na merbut Akşehir karyesi ahalisi Esbkeşan reayası olduğundan bunlardan hilaf-ı emir rüsum alınmaması. deyar heyran
■ Koord: 38° 24' 7'' D, 33° 24' 36'' K
Eşrefli köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Eşrefli
■ 20. yy başında Türkmen (Karabağlı) yerleşimi.
■ Koord: 39° 1' 0'' D, 31° 29' 21'' K
Gedikevi köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
cit 📖: Gedikevi
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ © 12.01.1838 Hanbarçın kazasında Boynuyoğunlu Aşireti'nin iskan edildiği Gedikevi karyesindeki Sarıoğlu Ömer Bey Camii... deyar heyran
■ Koord: 39° 8' 37'' D, 31° 3' 14'' K
Gelincik köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Vahdetiye
■ 20. yy başında Türkmen (Karabağlı) yerleşimi.
■ Koord: 38° 56' 6'' D, 31° 29' 48'' K
Gökdere mahalle - Kalecik - Ankara
1928 📖: Gökdere
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Şarklı) yerleşimi
■ `Yörük` veya `Türkmen` olduğu rivayet edilen Şarklı cemaatinin Ankara/Kırıkkale havzasında iskan edildiği altı köyden biridir. SN
■ Koord: 40° 4' 22'' D, 33° 28' 21'' K
Gözeli köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1960 📖: Manahoz
1928 📖: Manaxoz [ Yunanca monáxos "keşiş" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Boynuyoğunlu Türkmen oymağının iskan edildiği Manahoz nahiyesinin merkezi idi. 1878’den sonra bölgeye Bulgaristan muhacirlerinin iskanıyla değişen nüfus dengesi nedeniyle nahiye merkezi Umraniye kasabasına taşındı. SN
■ Koord: 39° 10' 40'' D, 31° 8' 18'' K
Güroluk mahalle - Bismil - Diyarbakır
1917h 📖: Kastel / Kastal
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 11. yy’da Mervani emiri Ebu-Nasr Ahmed’in inşa ettirdiği Nasriyye kalesi olabilir. Nasır-ı Husrev sefernamesinde Silvan-Amid yolunda dördüncü fersah olduğu belirtilir. SN
■ Koord: 38° 1' 41'' D, 40° 33' 32'' K
Hacıali mahalle (Yüreğir bağ) - Yüreğir (Doğankent bucağı) - Adana
1917h 📖: Hacıali
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Eski Türkmen köyüyken bugün tamamına yakını Adıyaman Gergerli Zazadır. SN
■ Koord: 36° 48' 30'' D, 35° 17' 23'' K
Hacıbalı köy - Yahşihan - Kırıkkale
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Şarklı) yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 2'' D, 33° 27' 30'' K
Hisarardı köy - Gölhisar (Çavdır bucağı) - Burdur
1919hb 📖: Asarardı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Burhanlı) yerleşimi
■ Koord: 37° 5' 26'' D, 29° 36' 46'' K
Höyükdibi mahalle - Çınar - Diyarbakır
1917h 📖: Melkiş [ Türkçe "Melikşah" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Türkmen/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Osmanlı döneminde nahiye merkezi olan Melkiş kasabasıdır. SN
■ Melkiş halkı Türkmen olup, 1980'li yıllarda İstanbul'a yoğun göç etmişlerdir. İstanbul'a giden bu Türkmen nüfusun büyük işletmeler kurduğundan ve zenginlediğinden bahsedilir. Sonraları çevredeki köylerden gelen Rençber Kürtler de yerleşti. Günümüzde Türkmenler ve kürtlerin beraber yaşadığı bir köydür. Mehmet Kaya
■ Koord: 37° 42' 43'' D, 40° 15' 19'' K
İmirzaağa mahalle - Sarız - Kayseri
1928 📖: Mirzaağa
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 32'' D, 36° 18' 43'' K
İncedere mahalle - Sarız - Kayseri
1865 📖: İncedere
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 21'' D, 36° 29' 25'' K
İncemağara mahalle - Sarız - Kayseri
1865 📖: İncemağara
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Türkmen/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kısmen Alevi (Karaballı) yerleşimi.Karabalı aşireti mensupları Osmanlının son dönemlerinde 1904 yılında bir kısmı Hozat'tan ayrılarak 1908 yılında Kayseri Sarız İlçesi İncemağara köyüne yerleşmiştir.Köydeki aile mezarlığında ilk Dersim mebuslarından Ahmet Ramiz Tan'ın mezarı bulunmaktadır. 62Ali
■ Koord: 38° 23' 23'' D, 36° 27' 24'' K
İncik mahalle (Davulga bağ) - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1924h 📖: İncik
■ 20. yy başında Türkmen (Karabağlı) yerleşimi.
■ Koord: 38° 59' 18'' D, 31° 18' 44'' K
İnköy mahalle - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
E1885s 1927h 📖: İnköy
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Koord: 37° 14' 26'' D, 34° 42' 54'' K
Kangırlı köy - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖: Kangırlı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Eski kaynaklarda ''Kankırı'', ''Kanlıkır'' gibi isimlerle geçiyor. çanakkaleli
■ Köy halkı Orhan Gazi döneminde bölgeye yerleştirilen Kayı boyuna mensup Atçeken Türkmenleri ile Konya bölgesinin güçlü aşiretlerinden Turgutoğulları'na mensup Saban Türkmenleri'nden oluşmaktadır. M. Hakan
■ Koord: 40° 13' 50'' D, 26° 34' 43'' K
Karabıyık mahalle - Sarayönü - Konya
1928 📖: Karabıyık
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Sarıkeçili) yerleşimi
■ 1887 yılında Sarıkeçili Yörükler tarafından kurulmuştur. deyar heyran
■ Koord: 38° 43' 35'' D, 32° 21' 56'' K
Karakuyu mahalle (Davulga bağ) - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Karakuyu
■ 20. yy başında Türkmen (Karabağlı) yerleşimi.
■ Koord: 38° 59' 7'' D, 31° 20' 13'' K
Karalar mahalle - Kalecik - Ankara
1928 📖: Karalar Şarklısı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Şarklı) yerleşimi
■ Şarklı isimli Türkmen aşiretinin 6 köyünden biridir. SN
■ Koord: 40° 6' 34'' D, 33° 33' 35'' K
Karamanlı ilçe - Karamanlı - Burdur
1478t 📖: Karamanlı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ İlçe halkının soyu Karamanoğulları'na dayanmaktadır. Osmanlı'nın iskan politikası sebebiyle buraya geldiler. İlçe halkı Avşar Boyu'na mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Hasan Budak
■ Koord: 37° 22' 31'' D, 29° 49' 27'' K
Karaş köy - Kastamonu Merkez - Kastamonu
1928 📖: Karaş
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Bu köyde Avşar Türkleri yaşamaktadır. Bu köyden Trabzon Kamışlık Köyüne göçen Karaş lakaplı Avşar aileler vardır. Anatolian
■ Koord: 41° 23' 48'' D, 33° 53' 24'' K
Karayurt mahalle - Sarız - Kayseri
1865 1918h 📖 📖: Karakilise
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Türkmen/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 48'' D, 36° 26' 19'' K
Keçili köy - Yahşihan - Kırıkkale
1925h 📖: Keçili
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Şarklı) yerleşimi
■ Koord: 39° 59' 40'' D, 33° 31' 54'' K
Kemer mahalle - Sarız - Kayseri
1865 📖: Kemer
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Köy halkı Avşar boyuna bağlı Recepoğlu/Recepli Aşiretine mensup Türkmenlerdir. Cemil
■ Koord: 38° 21' 7'' D, 36° 25' 47'' K
Kırıkuşağı mahalle - Feke - Adana
1928 📖: Kırıkuşağı
1927h 📖: Tapan Kırıklı (idari bölge)
■ 20. yy başında Türkmen (Varsak) yerleşimi.
■ Tapan adı verilen bölge Uğurlubağ ile Tokmanaklı ve Kırıklı arasındaki alanı kapsar. 20. yy ortalarına dek Tapan nahiyesi idi. SN
■ Koord: 37° 47' 18'' D, 35° 59' 19'' K
Kırkpınar köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: Kırkpınar
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 53'' D, 31° 7' 36'' K
Kıskaçlı mahalle - Sarız - Kayseri
1928 📖: Kıskançlı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 51'' D, 36° 28' 44'' K
Kiremitçi köy - Çerkeş - Çankırı
1928 📖: Yortan [ Türkçe "koşucu, yörük, aşiret adı" ]
■ 20. yy başında Türkmen (Yortan) yerleşimi.
■ Koord: 40° 46' 58'' D, 32° 50' 7'' K
Köylüoğlu mahalle - Seyhan - Adana
1928 📖: Köylüoğlu
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Türkmen/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün kütük nüfusunun tamamı Türkmen'dir. Fakat 1980'li yıllarında sonlarına doğru Doğudan gelen yoğun göç dalgasına maruz kalmıştır. Köylüoğlu hali hazırda nüfusunun yüzde 70'i Türkmen kalan yüzde 30 çeşitli doğu kentlerinden gelen kürtlerdir. Mustafa
■ Koord: 36° 52' 20'' D, 35° 10' 55'' K
Kulacadağ mahalle - Atakum - Samsun
1926h 📖: Adaköy
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Koord: 41° 16' 5'' D, 36° 8' 52'' K
Kurdini mahalle - Sarız - Kayseri
1865 📖: Kurdini
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 22'' D, 36° 28' 28'' K
Kuşçu mahalle - Sarız - Kayseri
1865 📖: Kuşçu
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 35'' D, 36° 31' 22'' K
Kuyubaşı mahalle - Yunak (Turgut bucağı) - Konya
1926h 📖: Taahhütlü [ Türkçe "sözleşmeli" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 1868 de Türkmenler kurmuşlardır. İsmini Tavitli mağarasindan aldigi söylenir.--- © 04.07.1914 Konya vilayeti Beyşehri kazasına tabi Yatağa ve Şeyh Hasan karyelerinin merkez kazaya; Saidili kazasına tabi Yigar, Büyükoba, Taahhüdlü karyelerinin Akşehir kazasına bağlandıkları. deyar heyran
■ Koord: 38° 41' 4'' D, 32° 1' 12'' K
Küçükçıldırım mahalle - Seyhan - Adana
1928 📖: Kç. Çıldırım
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Türkmen yerleşimiyken Türkmenler topraklarını Hatay/Reyhanlı'lı Sünni Araplara sattı. metonio
■ Koord: 36° 55' 53'' D, 35° 8' 37'' K
Küçükdikili mahalle - Seyhan - Adana
1928 📖: Kç. Dikili
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şehir merkezine yakın bir Türkmen yerleşimi iken yoğun Doğulu Kürt nüfus gettolaşmasına sahne olmuştur. Günümüzde yarısından çoğu Kürttür. metonio
■ Koord: 37° 0' 23'' D, 35° 11' 56'' K
Mahmutlar mahalle - Alanya - Antalya
1530t 📖: Mahmutlar
E1199 📖: Nağlon
Y300b 📖: Naula/Nauloi
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Kasaba yenarında moloz yığını görünümündeki Bizans dönemi kalıntıları Naula adlı antik yerleşime aittir. SN
■ Alanya ilçesinin ilk belde belediyesi ve en büyüğüdür. Belde halkı Tarsus'tan gelen Varsak Türkmenleri'nden oluşmaktadır. Hasan Budak
■ Koord: 36° 29' 32'' D, 32° 5' 57'' K
Mahmutlar köy - Yahşihan - Kırıkkale
1925h 📖: Mahmutlar Şarklısı
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Şarklı) yerleşimi
■ 19. yy başlarında bu yöreye iskan edilen ’Şarklı’ cemaatinin altı köyünden biridir. Şarklı topluluğu bazı kaynaklarda Kürt olarak gösterilse de bu görüşü destekleyen deliller zayıftır. SN
■ Şarklu isimli Yörük [?- SN] aşiretine ait altı köyden biridir. Diğerleri Gökdere Şarklısı, Mahmutlar Şarklısı, Hacıbalı Şarklısı, Keçili Şarklısı, Karadayı Şarklısı (Çatalelma) köyleridir. ahmet şimşek
■ 13. yy'da Moğol İstilasından kaçan Kurdmehmudi aşireti, Ege çevresine kaçıp, burada bir çok köy kurmuştur. Örnek: Mahmudlar – Silifke ; Mahmudlar – Tire ; Mihmad – Kütahya ; Mahmudlar v.b. Türk kaynaklarında Kurdmehmudi aşireti, Kürt-Mahmudi olarak geçer. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 55' 26'' D, 33° 28' 37'' K
Mengelli mahalle - Birecik - Şanlıurfa
1917h 📖: Mengelli
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Ketikan) yerleşimi
■ Nüfusu 1878 Karaköse muhaciridir; Türkçe konuşurlar. SN
■ Köyde şu an köyün yerlisi herhangi bir nüfus bulunmamaktadır, çoğunluk Ketikan aşiretinden Kürttür. metonio
■ Koord: 37° 0' 10'' D, 38° 9' 12'' K
Meşelitürkmenler mahalle - Bafra (Boğazkaya bucağı) - Samsun
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Meşeli ve Türkmenler mahallelerinin birleştirilmesiyle köy olmuştur. SN
■ Koord: 41° 16' 56'' D, 35° 50' 36'' K
Mollahüseyinler mahalle - Sarız - Kayseri
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 11'' D, 36° 23' 49'' K
Oğlakkaya mahalle - Sarız - Kayseri
1928 📖: Oğlakkaya
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Türkmen/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 23'' D, 36° 25' 3'' K
Ortakarabağ köy - Bolvadin - Afyon
1924h 📖: Ortaköy
■ 20. yy başında Türkmen (Karabağlı) yerleşimi.
■ Koord: 38° 41' 18'' D, 31° 14' 17'' K
Ortaköy mahalle - Çifteler (Umraniye bucağı) - Eskişehir
TİB4: Órkistos [ Yunanca "yeminli" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ 715 yılında bir Arap akını esnasında tahrip edildiği kaydedilen Orkistos kentidir. SN
■ Koord: 39° 15' 18'' D, 31° 15' 25'' K
Ortayazı mahalle - Ergani - Diyarbakır
1928 📖: Balaxor aş. [ Ermenice Պալախոռ "kaya ağıl" ]
1902hk 📖: Muhacir
■ 20. yy başında Türkmen/Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Yerel kullanımda hala Maciran (`muhacirler`) adı verilen köy 1877-78 harbinde Artvin-Şavşat muhacirleri iskân edilmiştir. Ergani havalisinin Türkçe konuşan tek köyüdür. SN
■ Köyü kuranlar ve ilk sakinler Türkmen'dir. Köye sonradan gelen Muhacirler ise Ahıska Türkleri'dir. Ayrıca Ergani havalisinin Türkçe konuşan yaklaşık 30 tane köyü ve mezrası vardır. Bunu da 1927 yılı Anadil nüfus sayımı belgelerinden tespit ettik. Köy halkı günümüzde halen Türkmenler ile Ahıska Türklerinden oluşuyor. Yazın köye hasat döneminde Rençber kürtleri geliyor. Fakat onlar da yerleşik değil. Son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlarından Aziz Yıldırım buralıdır ve köyün Türkmenlerindendir. Mehmet Kaya
■ Koord: 38° 13' 23'' D, 39° 41' 20'' K
Paşalı mahalle - Feke - Adana
1927h 📖: Tapan Paşalı
■ 20. yy başında Türkmen/Ermeni yerleşimi.
■ `Gürleşen karyesinin alt tarafında ve Göksu boyunda Selimli Farsaxları sakin olur. Bir büyük aşirettir hayli karyeleri vardır. Tapan ve Şerifli meşhur karyelerindendir.` (Cevdet Paşa Tezakir, 1866) ■ Roma dönemine ait kalıntılar mevcuttur. SN
■ Koord: 37° 45' 59'' D, 35° 59' 7'' K
Pınarbaşı köy - Kemer - Burdur
1912hk 📖: Bunarbaşı [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Koord: 37° 26' 44'' D, 30° 3' 20'' K
Sarız ilçe - Sarız - Kayseri
1917h 📖: Sarız | Köyyeri
1902hb 📖: Sarız
Y17 📖: Sáros Σάρος (neh) [ Yunanca "sazlık" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Roma, Bizans, Ermeni ve Arap kaynaklarının Saros veya Sarus adıyla andığı nehir Seyhan nehridir. Adını nehirden alan Sarız nahiyesi 19. yy’da kuruldu, 1946’da ilçe oldu, Köyyeri kasabası idari merkez oldu. Tr *Sarıöz adından türetilmesi bilgisizlik eseridir. SN
■ Koord: 38° 28' 45'' D, 36° 29' 54'' K
Savcılıbüyükoba köy - Kaman (Savcılı bucağı) - Kırşehir
1928 📖: Savcılı By. oba
cit 📖: Savcılı (aş.)
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Savcılı) yerleşimi
■ 17. yy sonlarında zorunlu iskana tabi tutulan Savcılı Türkmen (Kürt?) aşiretinin ana yerleşimidir. SN
■ © 08.01.1861 Niğde sancağı Kırşehir kazası Savcılı Aşireti'nden... deyar heyran
■ Koord: 39° 13' 47'' D, 33° 40' 50'' K
Sındal köy - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Zındal [ Türkçe Sindel/Sındal "aş" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ Eski kaynaklarda ismi Sendel Obası olarak geçiyor. çanakkaleli
■ Köyün adı mensubu oldukları Avşarların Sindal kolundan gelmektedir. M. Hakan
■ Koord: 40° 14' 0'' D, 26° 38' 40'' K
Şerifli mahalle - Kozan - Adana
1928 📖: Şerifli
■ 20. yy başında Türkmen (Varsak) yerleşimi.
■ Koord: 37° 41' 57'' D, 35° 55' 41'' K
Tahtalıkaradut köy - Musabeyli - Kilis
1928 📖: Tahtalıkaradut
1918h 📖: Karadut
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Çavuşlu) yerleşimi
■ Tahtalıkaradut Köyü Kilis İlinin Musabeyli İlçesine bağlı bir sunni Türkmen köyüdür, Kilisin en büyük ikinci köyüdür. Köyün 7 evden meydana geldiğini söyleyen yaşlılarımız anlatırlardı. Mehmet
■ Koord: 36° 56' 20'' D, 36° 55' 14'' K
Tekneli mahalle - Sarız - Kayseri
1865 1928 📖 📖: Deştiye
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 34' 10'' D, 36° 33' 16'' K
Tepeköy köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1968 📖: Kuyruklu
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Boynuyoğun) yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 46'' D, 31° 0' 20'' K
Terken mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Tirkân [ Kürtçe "Türkler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Têrikan) yerleşimi
■ 1870 dolayında Haymana (Ankara) dolaylarından gelmişlerdir. deyar heyran
■ Terken köyü Türkleşmiştir aşiret olarak Terikanlı aşiretine mensup Kürt kökenli olsalarda yöre halkı kökeni unutmuş ve Türk olduğunu söylemektedir Kürtlükle uzaktan yakından bir alakası kalmayan köylülerle yaptığım görüşmede Kürdüz diyen görmedim.
■ Koord: 37° 7' 27'' D, 37° 0' 26'' K
Uylupınar köy - Gölhisar (Çavdır bucağı) - Burdur
1928 📖: Uylupınar
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Burhanlı) yerleşimi
■ Koord: 37° 6' 36'' D, 29° 37' 30'' K
Yahşihan ilçe - Yahşihan - Kırıkkale
Eski adı: Yahşihan [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 17. yy sonu veya 18. yy başında güneydoğudan bölgeye göçen Yahşihanlı cemaatinin adı geçer. 1711 tarihli bir bölgede aşirete ait meskun bir yerleşim anılır. SN
■ Koord: 39° 51' 0'' D, 33° 27' 8'' K
Yamadı köy - Gölhisar - Burdur
1919hb 📖: Yamada
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Burhanlı) yerleşimi
■ Koord: 37° 8' 25'' D, 29° 35' 59'' K
Yaylacı mahalle - Sarız - Kayseri
1865 1928 📖 📖: Esirik
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 1'' D, 36° 30' 57'' K
Yedioluk mahalle - Sarız - Kayseri
1917h 📖: Yedioluk
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 55'' D, 36° 26' 16'' K
Yeniceli mahalle - İslahiye - Gaziantep
1928 📖: Kestan
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 58' 44'' D, 36° 55' 21'' K
Yenikarabağ köy - Sultandağı - Afyon
1928 📖: Yeni Karabağ
1923h 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında Türkmen (Karabağlı) yerleşimi.
■ Koord: 38° 38' 25'' D, 31° 19' 19'' K
Yeniköy köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında Türkmen (Karabağlı) yerleşimi.
■ Koord: 39° 4' 17'' D, 31° 29' 34'' K
Yeşilkent mahalle - Sarız - Kayseri
1902hb 📖: Yalak
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 43'' D, 36° 26' 6'' K
Yufkalı mahalle - Araban - Gaziantep
1917h 📖: Lolan aş. + yk. [ Kürtçe lolan "aş." ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı mahallesi vardır. SN
■ Koord: 37° 27' 6'' D, 37° 45' 2'' K
Yunusoğlu mahalle - Yüreğir (Doğankent bucağı) - Adana
1917h 📖: Yunusoğlu
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Türkmen yerleşimiyken Türkmenlerin neredeyse tamamı köyü terk etmiştir. Bugün büyük çoğunluğu Kürttür. metonio
■ Koord: 36° 48' 52'' D, 35° 16' 47'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.