haritada ara :   km  
17 Sünni Türk yerleşimi bulundu.
sırala 
Akkese mahalle - Altınordu (Uzunisa bucağı) - Ordu
1522t 📖: Akkilise [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Gürcü/Sünni Türk yerleşimi.
■ Gürcüler çoğunluktadır. M. Hakan
■ Koord: 40° 55' 14'' D, 37° 47' 42'' K
Altınçevre köy - Hozat - Tunceli
1922h: İnceağa
E1878 📖: Incğag / Incğıga [ Ermenice in cüğag "İn deresi dalı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Sünni Türk yerleşimi. Kısmen Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ 20. yy başında yarı yarıya Ermeni ve Sünni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi. Mezrası Gümüşsuyunda yine kısmen Sünni Türk (Karakeçili) nüfus bulunmaktadır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 1' 40'' D, 39° 14' 35'' K
Aydıntepe mahalle - Ünye - Ordu
1455a 1522t 📖: Zembek + Ağcakilise
■ 20. yy başında Gürcü/Sünni Türk yerleşimi.
■ Ağcakese, Hacıbel, Koçeyvanı, Zara, Saklı, Aşağı Zembek, Yukarı Zembek ve Sanioğlu mahallelerinden oluşan Aydıntepe (Zembek) köyü daha sonra ikiye bölünerek Aydıntepe ve Ataköy köylerine ayrılmıştır. SN
■ Koord: 41° 6' 14'' D, 37° 9' 57'' K
Beylerce mahalle - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1916h 1928 📖 📖: Alivarası
■ 20. yy başında Gürcü/Sünni Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 58' 13'' D, 37° 11' 58'' K
Coşan ölü yerleşim - Çayırlı (Karakulak bucağı) - Erzincan
1916h 📖: Sıçan Kalesi [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ Yıkılmış ve terk edilmiştir. SN
■ Terk edilene kadar Sünni Türk köyü idi. metonio
■ Koord: 40° 1' 0'' D, 40° 17' 33'' K
Dalkaya köy - Niksar - Tokat
1928 📖: Gidiver
■ 20. yy başında Gürcü/Sünni Türk yerleşimi.
■ 1522 Muhasebe-yi Vilayat-ı Karaman ve Rum tahrir defterlerinde ''Gidivir'' olarak geçmektedir. Anlaşılan bu köy tamamiyle Gürcülerden müteşekkil değil, fakat net bilgiye henüz ulaşılamadı. C.G.
■ Koord: 40° 32' 40'' D, 36° 51' 5'' K
Divanıtürk mahalle - Kumru - Ordu
1968 📖: Eski Divan
1928 📖: Divanı Türk
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 51' 47'' D, 37° 10' 25'' K
Doğanbağı köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1928 📖: Ebutahir
S1190 📖: Abdahîr
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Roma menzil tablolarında Claudias, Arap kaynaklarında Kalavdiya/Kalavziye olarak gösterilen yer burası veya Doğanşehir merkezi olmalıdır. SN
■ Elazığ/Sivrice/Doğanbağı eski bir Türk köyüdür. Selçukludan kalma kümbet bulunmaktadır. Rivayete göre köyü kuran komutan olan Ebu Tahirin adı verilmiştir. Polonyalı gezgin Simeon Ayvoz ve Abutahir köyleri hakkında ''Kharpert masallardaki doğu şehirleri gibi Fırat kenarında, Süryani Ayvozun yanı sıra Türklerle dolu Abduher gibi köyleri de görmek mümkün" diyor. mysoft0023
■ © 28.08.1672 Harput sancağında Ebutahir nahiyesinde Candova ve sair karyelerde Ömer'den mahlul tımarın oğlu Veli'ye tevcih edildiği. deyar heyran
■ Koord: 38° 21' 15'' D, 39° 4' 38'' K
Geyikli mahalle (Üzümlü bağ) - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖: Kârtax
E1902 📖: Kertağ [ Ermenice "semiz mahalle?" ]
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Kısmen Ahıska Türkü yerleşimi
■ 2015 sonunda Ukrayna'dan Ahıskalılar iskân edildi. Bursa'da kalan bir başka 116 âile de Erzincana iskân edilmiş olabilir. Manav
■ 1642 tarihli avârız defterinde 29 Müslüman hane, 3 din görevlisi, 7 askeri görevli kaydedilmiş. Yerli halkı Sünni Türk olup dört yıl önce ek olarak Ukrayna üzerinden gelen Ahıska Türkleri de iskân edilmiştir. metonio
■ Koord: 39° 43' 17'' D, 39° 39' 34'' K
İlyas mahalle - Çüngüş - Diyarbakır
1968 📖: Malkaya
Erg 1925h 📖 📖: Alyos/Elyos
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Hukukçu Prof. Dr. Ahmet Akgündüz bu köylüdür. Ziya Gökalpʼin ailesinin de aslen buralı olduğu ve daha sonra buradan Çermik ilçesinin Başarı köyüne göç ettiği söylenir. İbrahim Ahıskalı
■ 19. yüzyıl ortalarında tamamı Müslüman Türk yaklaşık 495 nüfus yaşamaktadır. MCB
■ Koord: 38° 14' 3'' D, 39° 15' 14'' K
İncirli mahalle (İnkur bağ) - Ünye - Ordu
1522t 📖: İncirli
■ 20. yy başında Gürcü/Sünni Türk yerleşimi.
■ Bir dönem Kurna köyü ile birleştirilerek İnkur Belediyesi adı verildi. SN
■ Koord: 41° 4' 35'' D, 37° 12' 17'' K
Kurna mahalle (İnkur bağ) - Ünye - Ordu
1455a 1522t 📖: Kurna
■ 20. yy başında Gürcü/Sünni Türk yerleşimi.
■ Koord: 41° 1' 59'' D, 37° 13' 0'' K
Nurettin mahalle - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1837 1916h 📖 📖: Nureddin
■ 20. yy başında Gürcü/Sünni Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 58' 26'' D, 37° 6' 35'' K
Sağman köy - Pertek - Tunceli
K1597 1928 📖 📖: Sağman [ Ermenice sahman "sınır" ]
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Sağman Deresi (Büyükdere) Pertek bölgesi ile asıl Dersim arasındaki eski sınırı oluşturur. ■ 16. yy’da Çemişgezek beyliğinin bölündüğü sancaklardan biri idi. `Kürdistan Emiri` sıfatlı Keyhusrev Bey’in hayratı bulunur. Eski Sağman 1990’larda PKK militanlarının eylemleri sonucunda devlet tarafından boşaltılmış ve TOKİ konutları ve tam teşekküllü karakoldan oluşan yeni yerleşim birimi yapılmıştır. SN
■ The 1894 Mamuretul Aziz yearbook stated there were 10 Armenians and 526 Muslims living in 95 total households. In 1914, the Armenian Patriarchate reported only the population as 30 Armenians without specifying the number of households. metonio
■ Koord: 38° 55' 29'' D, 39° 16' 45'' K
Teynelli mahalle - Altınordu (Uzunisa bucağı) - Ordu
1928 📖: Teynelli
■ 20. yy başında Gürcü/Sünni Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 55' 54'' D, 37° 48' 48'' K
Ulukale köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1912hk 📖: Bayezid Ulukale
1518b: Ulukale
E1079 E1163 📖 📖: Xozan
Y610 Y961 📖 📖: Xozanon
U 📖: Xuzanu
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 9. ila 11. yüzyıllarda il veya beylik merkezi olarak anılan Xozan adlı yer olması muhtemeldir. 16. yy’da nahiye merkezi olan köyde, Çemişgezek Beyi olan Ferruhşad Bey’in türbesi evliya yatırı olarak ziyaret edilir. Şimdi eski yerleşim terk edilerek yeni köy kurulmuştur. Mezraları: Aşağı Bayır (Aşağı Peydere), Cevizli Dere, Çaybağı, Reşo, Üvünlü (Reşoğlu), Yukarı Bayır (Yukarı Peydere). SN
■ 1894 Salnamesi: Ermeni: 18 (4%) Müslüman: 427 (96%) Toplam: 445 metonio
■ Koord: 39° 1' 28'' D, 39° 2' 9'' K
Velibayraktar mahalle (Tekkiraz bağ) - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1837 1916h 📖 📖: Kinexor / Genexor
■ 20. yy başında Gürcü/Sünni Türk yerleşimi.
■ Koord: 41° 0' 23'' D, 37° 8' 25'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.