haritada ara :   km  
263 Rumeli göçmeni yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
Ablak köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: Ablak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı 19. yüzyılın sonlarına doğru günümüzde Bulgaristan'a bağlı olan Dobriç bölgesinin köylerinden gelen Muhacir Türkler'dir. Alparslan Kartal
■ Koord: 39° 13' 37'' D, 31° 11' 33'' K
Adilhan köy - Gelibolu (Kadıköy bucağı) - Çanakkale
1519t 📖: Adilhan
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı köyün adını Çanakkale Savaşı sırasında şehit olan Âdilhan adlı komutandan aldığına inanır. Gerçekte Âdilhan köyü adına 15. yy yazılı kaynaklarında rastlanmaktadır. Köy halkı, 1877-1878 Türk-Rus savaşlarından sonra bölgeye yerleşmiştir. (A. M. Ercan) SN
■ Koord: 40° 40' 46'' D, 26° 45' 46'' K
Ağacık mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Ağacık
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 harbi vesilesiyle başlayan göç mahallenin şu anki yerleşimin başlangıcıdır.
■ Kandıra'nın Şeyhler Nahiyesi'ne bağlı Ağacık karyesinde sakin Tırnova muhacirlerinin her türlü zulm ve baskılardan korunması. H-10-04-1316 Manav
■ Koord: 41° 0' 45'' D, 30° 30' 25'' K
Ağaköy köy - Biga - Çanakkale
1946 📖: Hamidiye
1902hk 📖: Ağaköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1880'de Razgrad ve Şumen'in Umur ile Araplar köylerinden gelen muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Koord: 40° 16' 10'' D, 27° 8' 51'' K
Akarca mahalle - Hendek - Sakarya
1928 📖: Akarca
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 47' 20'' D, 30° 36' 50'' K
Akçapınar köy - Bozüyük - Bilecik
1928 📖: Akçapınar
Ç1920~ 📖: Gukoj Çıje
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Eskişehir dahilinde Bozoyük veya Söğüd kazası dahilinde Akçapınar köyünde ikamet ettiği ifade edilen Razgrad'ın Torlak köyü ahalisinden Muharrem Çavdar b. Ali Ağa'ya tebliğ için Bulgar Sefareti'nden gönderilen adli varakanın muhatabının bulunamaması nedeniyle iadesi. (Osm., Fr.) M-20-10-1926 Manav
■ Koord: 39° 57' 37'' D, 30° 3' 5'' K
Akçukur mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Akçukur
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Rumeli göçmeni/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bulgaristandaki Trnovo şehri civârlarından gelmişlerdir. Manav
■ Tırnova göçmenleri Pomak değil, Türktür. MCB
■ Koord: 40° 56' 17'' D, 30° 33' 7'' K
Akhoca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1901h 📖: Akhoca
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (Gacal/Pomak) yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 19. asır ortasında Gacal yerleşimi. 93 harbinden sonra Lovečin Dobrevci ile etraf köylerinden gelen 1700 kadar Pomak muhâcir 2 hâne Gacalın oturduğu araziyi gene burada meskeni olan ihtiyar bir imamdan satın alıp 20 hâne buraya yerleşmiş. Akhoca ismi kalmış. Kâfilenin bir kısmı Korukluya, kalanı yan köylerden Slav Rumların oturduğu Todoriçe (Orhâniye), bir diğer kısmı Aydındaki Nâzilliye kadar dağılmış. 1951 Bulgaristan muhâcirlerinden 30 hâne Akhoca köylüsünün daveti üzerine köye iskân edilince nüfus 60 hâneye çıkmıştır. Pomakça canlıdır. Böğürtlene 1951 muhâcirleri "Karamuk" Pomaklar ise "Kapina" der. Lofça'dan hicretle İpsala'ya gelmiş olan otuz hane halkının Akhoca Merası'nda iskanları. H-25-12-1304 Manav
■ Koord: 40° 43' 8'' D, 26° 24' 13'' K
Akyaprak köy - Biga - Çanakkale
1902hk 📖: Akyaprak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1879'da Razgrad'ın Ayazlar köyünden muhâcir iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 14' 9'' D, 27° 11' 4'' K
Alacaoluk mahalle - Gönen - Balıkesir
1928 📖: Alacaoluk
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Göçmeni Bulgaristan Türkleri tarafından kurulmuştur. BsFiliz
■ Koord: 40° 5' 58'' D, 27° 31' 2'' K
Alandüzü mahalle - Adapazarı (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1890hk 📖: Alandüzü
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Rumeli muhacirleri tarafından kurulmuş bu köydeki ailelerin ekseriyeti 93 Harbi'nin ardından Bulgaristan Razgrad'a bağlı Dralfa (Eski adı Durali Fakih) köyünden göçmüşlerdir. kıpçak
■ Koord: 40° 50' 6'' D, 30° 16' 35'' K
Alibeyhöyüğü mahalle - Çumra - Konya
cit 📖: Balçıkhisar
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Öteden beri Alibey Höyüğü olarak anılan mevki yakınında Rumeli muhacirlerinin iskanı için kurulmuş ve 1896’da Balçıkhisar adı verilmiştir. 1920 ve 1921’de Ankara rejimine karşı iki halk ayaklanmasına öncülük eden Delibaş Mehmet buralıdır. SN
■ © Tarih: 13/Za/1312 (Hicrî) Konya'nın Sahra Nahiyesi Alibey Höyüğü civarına iskan edilen Rumeli muhacirlerinin teşkil ettikleri karyeye Balçıkhisarı adının verildiğ © »»» Tarih: 28/M /1313 (Hicrî) Konya'nın Sahra Nahiyesi'ne merbut Ali Bey Höyüğü Karyesi civarında Balçık Hisar nam muhacir karyesinde inşa olunacak mekteb ile mescidin masarıf-ı inşaiyesi deyar heyran
■ Koord: 37° 31' 56'' D, 32° 39' 44'' K
Alikâhya mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖: Alikahya Çf.
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Kuzeyinde Körüktepe, doğusunda Uzunçiftlik ile Yirim Deresi bulunur. Rumeli muhâcirleri iskân edilmiş, yakında akan dere âilelerde panik yaratmış, zirâat imkânları da sıkışık olduğundan fırsatını bulan sağa sola kaçışmış. Kimi Kandıra istikâmetinde Manav köylülerin dağlarında yer açma yoluyla Hakkâniye (Muhâcir Kaynarca), Mesudiye (Dalca) vb. köyler kurmuş, kimi de Armaş (Akmeşe) istikâmetinde Xaskal (Mecîdiye) Ermeni köyünün tarla ve değirmenlerinde çadır kurmuş. Ermenilerin muhâcirleri işe aldığını duyan Adapazar şeker fabrikası bahçesinde kalan muhâcirler de Xaskalın dışındaki tepeye gelmişler ve orada Kadriye (Gülbahçe) kurulmuş. Beldede Boşnaklar isimli küçük 3-5 evi geçmeyen iki mıntıka-mahalle bulunur. ''Kocaeli ili merkez ilçeye bağlı Alikâhya köyünde aynı isimle belediye kurulması, 30.12.1986'' Kuzeydeki Dumlupınar caddesi ile batıdaki Elma Tepe caddesinde oturan Boşnaklar inek otlatırlardı. Toplu konutlarla birlikte görünmez oldular. Manav
■ Koord: 40° 46' 29'' D, 30° 0' 10'' K
Altınyazı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h 1928 📖 📖: Xarala/Harala
Y787 📖: Garélla [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Rumeli göçmeni yerleşimi. Tatar veya Nogay/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Rum köyü iken 19. yy sonlarında Bulgaristan muhaciri Türk ve Tatarlar yerleşerek Tatar Mahallesi'ni kurdular. SN
■ Koord: 41° 4' 20'' D, 26° 34' 36'' K
Arabakonağı köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1946 📖: İrfaniye
1928 📖: Arabakonağı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Razgrad, Osmanpazarı, Şumnu, Aydos, Rusçuk ve Silistre kökenli muhacir Türk yerleşimidir, birkaç hane Romanya Tatarı da vardır. SN
■ Koord: 40° 16' 28'' D, 27° 0' 1'' K
Aralık mahalle - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928 📖: Aralık
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köy halkının tamamı 1877-78 harbi ertesinde göçen Bulgaristan muhacirleridir. SN
■ Koord: 40° 2' 6'' D, 28° 27' 42'' K
Arapdede köy - Pazaryeri - Bilecik
1928 📖: Arapdede
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan Tırgovişte bölgesinden Türk ve Tatar muhacir iskan edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 59' 26'' D, 29° 52' 27'' K
Asmalıdere mahalle - Gönen - Balıkesir
1911h 📖: Asmalı
1902hk 📖: Tatarköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbi (1878) sonrası Dobruca'dan göç ettiler. Tatar olma olasılıkları yüksektir. BsFiliz
■ Koord: 40° 9' 24'' D, 27° 47' 57'' K
Aşağıçalıca mahalle - Hendek - Sakarya
1909hb 📖: Çalıca aş.
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 48' 56'' D, 30° 38' 0'' K
Aşağıçatma mahalle - Serik - Antalya
1928 📖: Çatma aş.
Eski adı: Taşlık
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1885 dolayında Tesalya muhacirleri iskân edilmiştir. SN
■ Koord: 36° 54' 18'' D, 31° 2' 38'' K
Atköy mahalle - Altıeylül - Balıkesir
1890hk 📖: Atköy
■ 20. yy başında Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Yunanistan Larissa muhâcirleri köyün altında hânelerini kurdular. Bulgaristan Veliko Trnovo muhâcirleri ise köyün yukarı mahallesinde Manavlarla yanyana oturdular. Manav
■ Koord: 39° 34' 24'' D, 27° 58' 59'' K
Avluburun mahalle - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Havliburun
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1877-1878 savaşından sonra iskân edilmiştir. Aya Nikola mevkiinde 1400 yıllık kilise kalıntıları bulunmaktadır. Manav
■ Koord: 40° 46' 17'' D, 30° 12' 11'' K
Aydınyaka köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: Süruriye
1924h 📖: Tilkisiyen
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Bulgaristan'dan gelen Muhacir Türkler'den oluşuyor. Fakat Balkanlar'dan gelen Türkler aslında Fatih Sultan Mehmet döneminde oralara iskan edilen ve kökeni Karamanoğulları'na dayanan Avşar Boyu'na mensup Akıncı ve Silahtar Türkmen Sülaleleri'dir. Bu insanlar tarihte Evlad-ı Fatihan diye de geçmektedir. Alparslan Kartal
■ Koord: 39° 12' 55'' D, 31° 16' 45'' K
Ayıtdere köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Ayıtdere
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Yerel Türkmenler ve Bulgaristan göçmenleri karışıktır. metonio
■ Koord: 40° 21' 48'' D, 27° 3' 7'' K
Ayvacık mahalle - Saray - Tekirdağ
1928 📖: Ayvacık
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbinden sonra Şumen muhâcirleri yerleşmiştir. Manav
■ Koord: 41° 30' 0'' D, 27° 55' 59'' K
Babaköy mahalle - Bigadiç - Balıkesir
1928 📖: Babaköy
Eski adı: Bozcabey
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Rumeli Türkleri, Yörükler ve Nogaylar olmak üzere üç cemaattir. SN
■ Koord: 39° 24' 2'' D, 28° 2' 36'' K
Babaköy mahalle - Susurluk - Balıkesir
1911h 📖: Babaköy
1890hk 📖: Yörükköy
■ 20. yy başında Yörük/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan muhacirleri Razgrad'dan gelmiştir. Köy iki mahalleden oluşup biri Yörüklerden, diğeri muhacirlerden oluşur. Muhacir mahallesine halen asfalt yol dahi yapılmamıştır. metonio
■ Köyün kurucuları 1850 li yıllarda Karakeçili Yörük Boyları olup 1800 lü yılların sonlarına doğru Bulgaristan muhacır ve nogaylar daha sonradan köye gelip yerleşmişlerdir.
■ Koord: 39° 48' 0'' D, 28° 8' 0'' K
Bakırköy mahalle - Karacabey - Bursa
1928 📖: Makri [ Yunanca mákri "uzun" ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 17. yy'a dek nüfusu kısmen veya tamamen Hıristiyan iken daha sonra Müslümanlaşmış görünür. 19. yy sonunda Bulgaristan göçmeni Türk, Tatar ve Nogaylarla Arnavutlar iskan edildi. SN
■ Koord: 40° 9' 56'' D, 28° 24' 3'' K
Bakırlı mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Bakırlı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 41° 3' 4'' D, 30° 31' 6'' K
Balıklıçeşme köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Balıklıçeşme
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Agatovo muhacirleri tarafindan 1880'de kuruldu. Eski Balıklı köyünden ayırt etmek için Balıklı-Çeşme adı verildi. Yakındaki 40 kadar köyün tümü Rumeli muhaciri yerleşimleridir. SN
■ Koord: 40° 18' 38'' D, 27° 5' 0'' K
Ballıhoca mahalle - Muratlı - Tekirdağ
1909hb 📖: Ballıhoca
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Yunanistan göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 12' 55'' D, 27° 30' 16'' K
Ballıkaya mahalle - Akyazı - Sakarya
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Mahallenin tamamı Trabzon ili, Şalpazarı ilçesinden göçmüştür.
■ Koord: 40° 35' 9'' D, 30° 39' 47'' K
Behram mahalle - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928 📖: Behram
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köy Kırşehir'den gelen Ahi Behram Bey tarafından kurulmuştur. Daha sonraları Balkanların elimizden çıkmasıyla Balkan Muhaciri ailelerde köye yerleşmiştir. Cemil
■ Koord: 39° 59' 57'' D, 28° 26' 20'' K
Bekirli köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1890hk 📖: Bekirli
■ 20. yy başında Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Manav yerlesimi iken Rumeli muhâciri ve Yörük iskânina sahne oldu. 1561'de Karaçadırlı Yörük iskânı olduğu zikredilmiş. Manav
■ Koord: 40° 22' 50'' D, 27° 3' 46'' K
Belek mahalle - Serik - Antalya
1928 1935 📖 📖: Başpelit / Beşyiğit
1926h 📖: Belen?
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1880’lerde Tesalya muhacirleri tarafından iskân edilen köy, 1990’dan sonra büyük çaplı turistik gelişmeye tanık oldu. ■ Çevrede dağa benceyen hiçbir oluşum olmadığı için, eski haritalarda görülen 'Belen' adı yazım hatası olmalıdır. SN
■ Koord: 36° 51' 44'' D, 31° 3' 29'' K
Beşdeğirmen mahalle - Söğütlü - Sakarya
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 55' 46'' D, 30° 23' 55'' K
Beybaş köy - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Beybaşlı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 12' 46'' D, 26° 39' 46'' K
Beyçayırı mahalle - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1946 📖: Beyçayır
1928 📖: Beyçayırı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 15' 18'' D, 26° 55' 40'' K
Beyoluk mahalle - Gönen - Balıkesir
1911h 📖: Beyoluk
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Bulgaristan muhaciridir. Köy evleri ve sokakları Balkanlardaki Osmanlı dönemi Türk köylerini andırmaktadır. BsFiliz
■ Koord: 40° 7' 1'' D, 27° 27' 1'' K
Beyören köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: Şükraniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı 19. yüzyılın sonlarına doğru Bulgaristan'ın Dobriç bölgesinden gelen Muhacir Türkler'dir. Alparslan Kartal
■ Koord: 39° 14' 24'' D, 31° 6' 55'' K
Beypınarı mahalle - Yenişehir - Bursa
1900~ 📖: Tatarköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ 1860'larda Kırım'dan göçen Tatarlarca kurulan köye 1878'den sonra Rumeli muhacirleri yerleştirilmiştir. SN
■ Koord: 40° 20' 31'' D, 29° 38' 27'' K
Bezirci mahalle - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1720y 1928 📖: Bezirci
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ 1880'lerin başında burada bulunan Mehmed Bey Çiftliği'ni Bulgaristan muhaciri bir grup Türk satın almış, hemen akabinde yakındaki hazine arazisine Dobruca muhaciri Tatarlar iskan edilmiştir. SN
■ Koord: 40° 17' 4'' D, 27° 49' 24'' K
Bilgiç köy - Dinar - Afyon
1928 📖: Sofiler
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 93 harbinden sonra Bulgaristan'ın Razgrad ilinin Sofular köyü muhacirleri tarafından kurulmuştur. SN
■ Koord: 37° 58' 54'' D, 30° 6' 38'' K
Bosna köy - Edirne Merkez - Edirne
Y1900~ 📖: Vyssa Βύσσα
1877hk 📖: Bosnaköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Rumeli göçmeni yerleşimi. Pomak/Boşnak yerleşimi
■ Edirne yakın çevresinin en ünlü Rum yerleşimi idi. Ünlü Karatheodori ailesi bu köylüdür. Mübadeleden sonra köyün Rum ahalisi sınırın hemen karşı taradında olan Nea Vyssa köyünü kurdu. SN
■ 93 Harbi neticesinde Nikšićli Müslüman iskân edildi. Manav
■ Koord: 41° 37' 29'' D, 26° 33' 54'' K
Bostancı mahalle - Gönen - Balıkesir
1487t 1902hk 📖: Yortan [ Türkçe "koşucu, yörük, aşiret adı" ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Nüfusu Kırım Tatarı, Bulgaristan muhaciri Türk, Üsküplü Arnavut ve Lozan mübadili ailelerden oluşur. SN
■ Manav yerleşimi üstüne Yörük, Çerkes ve Arnavut âileler eklenmiştir. Manav
■ Koord: 40° 12' 51'' D, 27° 41' 26'' K
Bozkurt ilçe - Bozkurt - Denizli
1911h 📖: Hamidiye
1905hk 📖: Mahmudiye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Hamidiye İstasyonu çevresinde 20. yy’da kurulmuş muhacir yerleşimidir. Hambat Kırı adı verilen ovanın merkez kasabasıdır. SN
■ Padişah Sultan Abdülhamid döneminde Bulgaristan ve Romanya'dan gelen Muhacirler tarafından kurulmuştur. Hakan Yarbay
■ Koord: 37° 49' 16'' D, 29° 36' 20'' K
Büyükelmalı köy - Pazaryeri - Bilecik
1928 📖: By. Elmalı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbinden sonra Rumelindeki Abazalarla berâber Rumelililer iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 3' 15'' D, 29° 48' 17'' K
Büyükpaşa köy - Çan - Çanakkale
1928 📖: By. Paşa
1902hk 📖: Paşa
■ 20. yy başında Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbinden sonra 30 hâne Rumili muhâciri iskân edildi. Manav
■ Koord: 39° 59' 25'' D, 26° 57' 30'' K
Camialan köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Kilisealan
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Smolyan yakınlarındaki Dryanovo köyünden Pomak nüfus iskân edilmiştir. 15.11.1958’de adı Camialan olarak değiştirildi. SN
■ Koord: 40° 10' 13'' D, 27° 21' 34'' K
Camili köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: Camiliviran
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köy bulunduğu mevkii Kiremitçi Tepe olarakta adlandırılır. Köy halkı 19. yüzyılın sonlarına doğru Bulgaristan'dan gelen Muhacir Türkler'dendir. Alparslan Kartal
■ Koord: 39° 11' 49'' D, 31° 18' 7'' K
Camiliyayla köy - Bozüyük (Dodurga bucağı) - Bilecik
1921h 📖: Müzeyyen | Camiyayla
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 48' 36'' D, 29° 47' 29'' K
Cihangazi köy - Bozüyük (Dodurga bucağı) - Bilecik
1928 📖: Cihangazi
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 44' 12'' D, 29° 54' 54'' K
Cinge mahalle - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖: Çinge
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Kısmen Rumeli muhâciri yerleşimi. Rumeli muhâcileri 1893'te iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 39° 30' 37'' D, 27° 50' 28'' K
Cumalı mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Cumalı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1885 dolayında Tesalya muhacirleri iskân edildi. SN
■ Koord: 36° 54' 42'' D, 31° 4' 1'' K
Cumayeri ilçe - Cumayeri (Gümüşova bucağı) - Düzce
1990 📖: Cumaovası
1960 📖: Cumayeri
■ 20. yy başında Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Cumayeri ve Gümüşoba belediyeleri 1987’de Cumaova adıyla birleştirilerek ilçe oldu. Ancak 1992’de iki yerleşim yeniden ayrıldılar. SN
■ Koord: 40° 52' 31'' D, 30° 57' 1'' K
Çallıdere köy - Lalapaşa - Edirne
1877hk 📖: Tekke
■ 20. yy başında Bulgar/Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kalkansöğüt ile berâber Rumeli muhâciri yerleşimi. 1880'lerin başında kurulduğu tahmin edilir. Manav
■ Tekke 93 Harbi öncesi 20 haneli bir Gacal köyüdür. 1877 yılında Hasköy-Harmanlı'dan 15 hane Muhacir yerleşmiştir. Bulgar nüfus 1913'te göçmüştür. Bugün yerli ve muhacir Türklerin birlikte yaşadığı bir köydür. metonio
■ Koord: 41° 56' 28'' D, 26° 43' 26'' K
Çamyayla köy - Bozüyük - Bilecik
1921h 📖: Sürurabad | Alınca [ Türkçe sürurabad "gülümserova" ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 55' 28'' D, 29° 55' 29'' K
Çaykışla mahalle - Erenler - Sakarya
1890hk 📖: Çaykışla
■ 20. yy başında Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Boşnak yerleşimi
■ Koord: 40° 44' 13'' D, 30° 29' 39'' K
Çayönü mahalle - Mudanya (Zeytinbağı bucağı) - Bursa
1890hk 📖: Runguş
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 17' 49'' D, 28° 38' 45'' K
Çelikgürü köy - Biga (Balıklıçeşme bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Çelikgürü
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1884'te Razgrad'ın Karaveliler (Baba Tonka) ve Hocalar köyünden gelen muhacirler tarafından iskân edilmiştir. SN
■ Koord: 40° 19' 50'' D, 27° 3' 5'' K
Çeltik mahalle - Silivri - İstanbul
1901h 📖: By. Çeltik Çf.
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Silistre'nin Uzuncaorman bölgesinden gelen Türk muhacirler tarafından köy haline gelmeden önce çiftlik durumundaydı. metonio
■ Koord: 41° 6' 28'' D, 28° 6' 57'' K
Çepni mahalle - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1530t 📖: Çepni [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 13' 58'' D, 27° 52' 47'' K
Çiftlik mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Çiftlik
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 59' 51'' D, 30° 30' 2'' K
Çinge mahalle - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1530t 📖: Çengi/Çingi
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı 1877-78 harbinde Bulgaristan'dan göçen Tatar, Çerkes ve Türklerden oluşur. SN
■ Koord: 40° 18' 7'' D, 27° 52' 11'' K
Çokçapınar köy - Bozüyük (Dodurga bucağı) - Bilecik
1928 📖: Çokçapınar [ Türkçe "sesli pınar" ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbi neticesinde Kuzey Bulgaristan'dan göçtüler begendikleri bu mevkiiye 1884'de köyü kurdular. Manav
■ Koord: 39° 45' 52'' D, 29° 59' 7'' K
Çoruk mahalle - Burhaniye - Balıkesir
1902hk 📖: Çoruk
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 19. yy'da kısmen Rum nüfusu olan köye Bulgaristan muhaciri Türk, Tatar, Pomak ve Çerkesler iskan edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 32' 1'' D, 26° 59' 4'' K
Çömlekçi köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 13' 18'' D, 26° 59' 36'' K
Dağınık köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
hl 📖: Hacıköyü
1924h 📖: Dağınık
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 8' 56'' D, 31° 11' 38'' K
Dağyoncalı mahalle - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
1928 📖: Dağyoncalı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bu köye ilk yerleşenler 1890 yılında Balkanlardan göçen insanlardır. Sonraki yıllardan Doğu Karadeniz ve Orta Karadenizden göçenlerle beraber köy şu anki durumuna gelmiştir.
■ Koord: 40° 46' 51'' D, 30° 15' 23'' K
Dalca mahalle - Kandıra - Kocaeli
1928 📖: Dalca Mesudiye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 harbi sonucu Razgrad'ın Opaka köylüleri yerleşmiştir. İlk gösterilen iskân yeri olan Ali Kahya çiftliğinin mesleklerine ters düşmesi sebebiyle bir süre oturduktan sonra meşe ve gürgen ormanlariyla kaplı bir noktada köy kurmanın daha pratik olacağını düşünmüşler. İzmit'e bağlı yakın köy Hakkâniye (Muhâcir Kaynarca) köyü aynı yerden göçmüşlerdir. Bir iki âile de Yassıbağ divânı Mandıra köyüne iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 41° 0' 29'' D, 30° 6' 28'' K
Danapınar köy - Çan - Çanakkale
1928 📖: Danapınar
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Muhaceretinden sonra Bulgaristan’dan göç eden Hacı Hatip, Hacı Molla, Sakallı, Hacı Veli, Doğanlar, Deli Hatipler, Hacı Salih, aileleri tarafından kurulmuştur. Anatolian
■ Koord: 40° 7' 59'' D, 27° 0' 41'' K
Demirdere mahalle - Mustafakemalpaşa - Bursa
1928 📖: Demirdere
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 0' 25'' D, 28° 20' 55'' K
Derenti köy - Çan - Çanakkale
1968 📖: Yazıbaşı
1928 📖: Derenti
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köyün kurucuları 93 muhaceretinde Bulgaristan’ın Varna ili Pravda ilçesi Murnu çiftliği Köyünden gelmişlerdir Anatolian
■ Koord: 39° 59' 34'' D, 27° 4' 37'' K
Dikilikaya mahalle - Çifteler (Umraniye bucağı) - Eskişehir
1925h 📖: Dikilikaya
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 12' 8'' D, 31° 5' 8'' K
Dikmen mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Dikmen
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 36° 54' 26'' D, 31° 0' 7'' K
Dişbudak köy - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖: Dişbudak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbinde Razgrad'ın 350 hâneli Karağaç (Brestovene) köyünün tamamına yakını Edirne'ye, oradan da Gelibolu'ya varmış, bir kısmı Biga'daki Kaldırım Başı köyünde iskân edilmiştir. Burası kokaru diyen muhâcirlerden 35 hâne Millet Kırı mevkiine taşındı. Sıtma hastalığı sebebiyle orayı da terkediip bugünkü köyü kurdular. Dışbudak ağaçları bulunduğundan Dışbudak köyü ismi kalmıştır. Karağaçlı muhâcirlerin diğerleri Balıkesirdeki Kürse köyünde, ve de Susurluktaki Gürece köyünde yaşamaktadır. Manav
■ Koord: 40° 19' 3'' D, 27° 0' 20'' K
Doğaca köy - Çan - Çanakkale
1928 📖: Doğca
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan’ın Ayazlar, Küçükköy, Razgrat bölgelerinden gelerek 1889’da buraya yerleşmiştir. Anatolian
■ Koord: 40° 6' 24'' D, 27° 1' 18'' K
Dokuzpınar mahalle (Boğaziçi bağ) - Düzce Merkez (Konuralp bucağı) - Düzce
1928 📖: Laz Şekerpınar
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 93 harbi göçmenleri tarafından kurulmuştur. cxaluri
■ Koord: 40° 57' 11'' D, 31° 10' 8'' K
Dombayçayırı köy - Bozüyük (Dodurga bucağı) - Bilecik
1928 📖: Dombayçayırı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 44' 44'' D, 29° 46' 3'' K
Durumtay mahalle - Mustafakemalpaşa - Bursa
Eski adı: Durumbey
Eski adı: İhsaniye
1890hk 📖: Dorumtay [ Türkçe "atmaca" ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay/Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 4' 44'' D, 28° 14' 32'' K
Dülgeroğlu köy - Pazaryeri - Bilecik
1928 📖: Dülgeroğlu
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Tutrakan yakınındaki Glavanica (Asvat) köyünden muhâcirler iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 4' 1'' D, 29° 52' 6'' K
Düzağaç köy - Bozüyük (Dodurga bucağı) - Bilecik
1921h 📖: Devlez
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 45' 29'' D, 29° 47' 17'' K
Elmalı köy - Biga - Çanakkale
1928 📖: Elmalı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1882'de Stanimaka (Asenovgrad) civarındaki Drenovo, Bukovo, Rakavica ve Lakavica köylerinden Pomak muhacirler iskan edilmiştir. Pomakça halen konuşulur. SN
■ Koord: 40° 8' 41'' D, 27° 14' 50'' K
Eminpınarı mahalle - Susurluk (Ömerköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Eminpınar
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1877-78 yıllarında Bulgarsitanın Şumnu vilayetine bağlı Razgrad kasabasına bağlı Masır köyünden göçen (Hacıhüseyinler,keleşler,...) üç ailenin kurmuş olduğu bir göçmen küyüdür.
■ Koord: 39° 53' 43'' D, 28° 1' 7'' K
Erikli köy - Bozüyük (Dodurga bucağı) - Bilecik
1928 📖: Erikli
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan / Sumnu - Osmanpazar Bolgesi, Tekeler Koyunden Osmanli-Rus Harbi (1877-1878), 93 Harbi, doneminde goc edenler tarafindan kurulmus bir koydur. [Ahmet Can]
■ Koord: 39° 51' 6'' D, 29° 51' 53'' K
Eskiakören köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖: Eski Akviran
1924h 📖: Muhacir Akören
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 9' 37'' D, 31° 19' 50'' K
Eskiköy mahalle - Kalecik - Ankara
1928 📖: Eskiköy
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eski Yörük yerleşimi iken 1877-78 harbinden sonra Rumeli muhacirleri iskan edildi. SN
■ Koord: 40° 7' 50'' D, 33° 18' 16'' K
Fincanburnu köy - Kütahya Merkez - Kütahya
1928 📖: Fincanburnu
1910h 📖: Çakallar Tekkesi
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1893’te Bulgaristan Silistre muhacirleri iskan edildi. SN
■ Koord: 39° 10' 0'' D, 30° 22' 0'' K
Geçit mahalle (Emek bağ) - Osmangazi - Bursa
1928 📖: Geçid
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbinden sonra Mora / Yenişehir göçmenleri iskan edildi. BsFiliz
■ Koord: 40° 15' 52'' D, 28° 57' 21'' K
Gedik mahalle - Serik - Antalya
1926h 📖: Karaboynuz
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1880’lerde eski adı Karabuynuz olan mevkiye Tesalya muhacirleri iskan edilerek Gedik adı verildi. Ancak halen Karabuynuz adı daha yaygındır. SN
■ Koord: 36° 54' 37'' D, 31° 5' 35'' K
Gerlengeç köy - Biga (Sinekçi bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Sultaniye
1902hk 📖: Girlengeç
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1877'de Razgrad'ın Sultaniye ve Trgovişte'nin Popovo (Konak) köyünden muhâcirler iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 17' 30'' D, 27° 25' 19'' K
Gökçeli köy - Bozüyük (Dodurga bucağı) - Bilecik
1921h 📖: Dandın
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 40' 31'' D, 29° 58' 0'' K
Gökköy köy - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1928 📖: Gökköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan'ın Şumnu kentinden gelen göçmenler tarafından kurulmuştur. M. Hakan
■ Koord: 40° 15' 34'' D, 26° 38' 36'' K
Göynücek köy - Bozüyük (Dodurga bucağı) - Bilecik
1487a 📖: Göynücek
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 45' 38'' D, 29° 49' 31'' K
Güde köy - Pazaryeri - Bilecik
1928 📖: Güde
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan’da Omurtag (Osmanpazarı) kökenli olan halkı 1884’te buraya yerleşmiş, 1922’de Yunan ordusunun çekilişi sırasında köyün bir kısmı ateşe verilmiştir. SN
■ Koord: 40° 0' 19'' D, 29° 45' 58'' K
Gülçayır mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1928 📖: Umraniye
1914hk 📖: Burhanlar
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Sivrihisar kazasında kurulan dört Rumeli muhaciri yerleşimi 23.01.1894 tarihli yazıyla Hamidiye, Umraniye, İcadiye ve Burhaneddin olarak adlandırılmıştır. SN
■ Koord: 39° 14' 58'' D, 31° 24' 8'' K
Gümüşdere köy - Pazaryeri - Bilecik
1928 📖: Gümüşdere
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbi sebebiyle Şumenden gelen halkı 3 gruba ayrıldı; diğerleri Çokçalar ile Eskişehirdeki Kalabak köyüne iskân edildi. Yanık isimli çörek hususi günlerde hazırlanır. Manav
■ Koord: 40° 1' 17'' D, 29° 49' 0'' K
Gündüzbey köy - Söğüt - Bilecik
1928 📖: Gündüzbey
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 57' 13'' D, 30° 13' 6'' K
Güngören mahalle - Nilüfer (Çalı bucağı) - Bursa
1928 📖: Mamure [ Türkçe "kasaba" ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 1893 Sliven muhacir yerlesimi. Manav
■ Osmanpazarı göçmenleri de bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 6' 21'' D, 28° 48' 0'' K
Gürece mahalle - Susurluk - Balıkesir
1928 📖: Gürece
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbi ile Razgrad'ın Karaağaç (Brestovene) köyünü boşaltan 300 hâne halk, Biga, Lapseki, Balıkesir'de kurulan köylere iskân edilmiş, bir kısmı da buraya aktarılmıştır. Manav
■ Koord: 39° 52' 32'' D, 28° 14' 11'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.