haritada ara :   km  
200 Laz yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
Adaklı mahalle (Irmakköy bağ) - Pazar - Rize
Lz2009 📖: P'açilati [ Lazca ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 8' 11'' D, 40° 56' 9'' K
Akdere köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖: Xocibadi [ Lazca "kocaboğa" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 8' 41'' D, 41° 2' 31'' K
Akkaya köy - Ardeşen - Rize
1928 📖: Pelergivat [ Lazca "leylekli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 7' 42'' D, 41° 1' 20'' K
Akmescit köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Mcacivati
1876s 📖: Cacivat [ Lazca "sinekli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 9' 30'' D, 40° 52' 53'' K
Aksu mahalle (Fındıklı bağ) - Fındıklı - Rize
Lz2009 📖: Abunoğa [ Lazca "Abu pazarı" ]
1876s 📖: Abu Süfla [ Türkçe "aşağı Abu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 16' 48'' D, 41° 9' 4'' K
Aktaş köy - Akçakoca - Düzce
15681928: Gebekilise
■ 20. yy başında Manav/Laz yerleşimi.
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. Halk arasında Gebekese adı kullanılır. SN
■ 1877 Laz göçü ile birlikte ortak kullanıma açık bir köy haline gelmiştir. "Gebekese" olarak da geçmektedir. cxaluri
■ Bilinmeyen bir tarihe kadar Rum Ortodoks yerleşimi. Tarihi Bizans İmparatorluğu dönemine kadar dayanan bir köydür. Bu dönemde yaşayan yerli hristiyan halkın bağcılıkla uğraştığı bilinmektedir. Köyde çok eskiden bir kilise olduğu bilinmekle beraber bugün varlığından söz etmek mümkün değildir. Köyle aynı adı taşıyan Aktaş şelalesi burada bulunur. Bir kısım Hristiyan ahali İslamı kabul edip Osmanlı'ya katılır. Köy Eskot, Eskiyurt, Gebekilise, Gebekese, Aktaş adlarıyla halk ağızında anılmaktadır. Gebekilise denilen yerde şimdilerde fındık bahçeleri vardır eskiden Hristiyanların Kilisesi ve Hristiyanların Eğitimlerini görmeleri için medrese bulunmaktaydı, şimdilerde köy tarihi yönden çok değeri olmasına rağmen duyarsız kalınmış fındığın iyi para etmesi buraların fındık bahçelerine çevrilmiştir buradaki tarihi yerler yok edilmiştir. Köy önceden Tahirli Divanı altında idi. chaluri
■ Koord: 41° 1' 58'' D, 31° 3' 58'' K
Aktaş köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Xonari [ Lazca "gürleyik (gürültüyle akan su)" ]
1876s 📖: Xonar
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 9' 1'' D, 40° 52' 0'' K
Aktepe köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Kitati/Çitati
1928 📖: Kitat [ Lazca "Kito (aş.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 8' 47'' D, 40° 52' 29'' K
Alcıyeniyapan köy - Çelebi - Kırıkkale
1928 📖: Alcı Yeniyapan
1925h 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Civarda Yenipazar olarak da adlandırılır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Rize'nin Pazar ilçesinden sürgün edilen Lazlar tarafından kurulmuştur. Mesut Turan
■ Günümüzde köyde Laz yok. Lazlar köyü kuran unsur olmalarına rağmen tamamen köy dışına göç etmişler. Köyün şu anki halkı Türkmen olup Karaağıl ve Karabucak köyleriyle kısmen akrabadırlar. metonio
■ Koord: 39° 28' 58'' D, 33° 25' 8'' K
Alçılı köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Xanç'kuni
1876s 📖: Xançkun
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Köyün en büyük sülalesi olan Azaklıoğulları Kırım kökenli, Boşnakoğulları muhtemelen Bosna kökenli olmakla birlikte Laz dili ve kimliğini benimsemiştir. SN
■ Xaçk'un ve Xaşk'un formları yaygın olarak kullanılır, belki de Ermenice, "xaç" (haç) ile ilintili? i.güney
■ Koord: 41° 8' 10'' D, 40° 51' 47'' K
Ardeşen ilçe - Ardeşen - Rize
1854h 📖: Artaşin
1846 📖: Ardaşen [ Ermenice ardaşén "tarlaköy" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ İlk kez 19. yy’da ortaya çıkan Ardaşen adını Lazca, Gürcüce veya Türkçe ile açıklama çabaları şimdilik sonuçsuzdur. SN
■ Koord: 41° 11' 35'' D, 40° 58' 50'' K
Arılı köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
Lz2009 📖: P'ap'ilati [ Lazca "papazlı" ]
1876s 📖: Papilat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 16' 19'' D, 41° 21' 58'' K
Arılı köy - Fındıklı - Rize
Lz2009 📖: Tsaleni Pitsxala [ Lazca "aşağı Pitsxala" ]
1876s 📖: Pisxala aş.
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ İş ve siyaset adamı Besim Tibuk bu köyde doğmuştur. SN
■ Koord: 41° 12' 29'' D, 41° 10' 28'' K
Armağan köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖: Salonç'uri / Salinçoy [ Lazca tsalonçuri "aşağı köylü" ]
1916h 📖: Salenköy [ Lazca tsale "aşağı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Yeşilyurt (Boxane) mahallesi Hemşinli yerleşimidir. i.güney
■ Koord: 41° 10' 1'' D, 41° 2' 26'' K
Aslandere köy - Fındıklı - Rize
G1874 📖: Çikuleti [ Lazca ]
1876s 📖: Abu-hemşin (neh) [ Türkçe "Abu köyü Hemşinli mah." ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Kısmen Hemşinli yerleşimi
■ Cigulit mahalesi merkezdir. Meurzena, Oçamreti, Şirğori mahalleleri vardır. SN
■ Koord: 41° 15' 15'' D, 41° 14' 44'' K
Aşağıdurak köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖: Tsaleni Zğemi [ Lazca "aşağı Zğem" ]
1928 📖: Zğemi Süfla
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 7' 2'' D, 41° 5' 18'' K
AşağıŞahinler köy - Arhavi - Artvin
Lz2009 📖: Tsalen Napşiti [ Lazca "aşağı Napşit" ]
<1960 📖: Napşit aş.
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 19' 18'' D, 41° 21' 48'' K
Avcılar köy - Fındıklı - Rize
Lz2009 📖: Andravati [ Lazca "andreas (öz.) mahallesi" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 14' 49'' D, 41° 10' 33'' K
Ayvalık köy - İkizdere - Rize
1876s 📖: Kapsei Of [ Lazca kaptse ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ Koord: 40° 48' 20'' D, 40° 31' 8'' K
Bahar mahalle (Ardeşen bağ) - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖: Putra [ Lazca putri "kof" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Lazcada put’ri, punt’ura, punt’a= Kof (Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan. anlamındadır). isa tabili
■ Koord: 41° 12' 0'' D, 41° 1' 27'' K
Balıkçı köy - Pazar - Rize
1928 📖: Zelek
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 9' 21'' D, 40° 48' 8'' K
Balıklı köy - Arhavi - Artvin
Lz2009 📖: Ermenyati [ Lazca "Ermeni yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Pilargeti köyünün Ermeniyati (veya Emeniyati) mahallesi iken ayrı köy olmuştur. SN
■ Ermenyati, bu köyün mahallesi imiş. Köyün adı Pilarget. Yine eski adı Pilarget olan Arhavi Ulukent köyünün eski adı da Aşağı Pilarget. Ulukent, Balıklı'dan daha aşağıda. Taner A.
■ Koord: 41° 20' 32'' D, 41° 25' 23'' K
Ballar mahalle (Boğaziçi bağ) - Düzce Merkez (Konuralp bucağı) - Düzce
1928 📖: Ballar Osmanca
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 93 harbi sonucu, Artvin İçkale (Çxala) göçmenleri kurmuştur. cxaluri
■ Koord: 40° 57' 5'' D, 31° 9' 14'' K
Barış mahalle (Ardeşen bağ) - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖: Metisti [ Lazca ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 11' 55'' D, 41° 1' 1'' K
Başköy köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
1928 📖: Başköy
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 16' 32'' D, 41° 23' 40'' K
Başköy köy - Hopa - Artvin
Lz2009 📖: Mxigi
1902hk 📖: Xigi [ Lazca ]
1876s 📖: Başköy
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 24' 53'' D, 41° 27' 52'' K
Bayırcık köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖: Yanivati [ Lazca "Yani (öz.) yeri" ]
1928 📖: Yanivat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 1554-1566 Tarihleri arasında Kanuni Sultan Süleyman dönemi mufassal tapu tahrir defterinde Ğire (Yovanvat ve Haldi) diye geçen ''Yovanvat'' Yanivati olmalıdır. isa tabili
■ Koord: 41° 7' 36'' D, 41° 5' 2'' K
Bayırköy köy - İkizdere - Rize
1876s 📖: Kolyav
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Köyümüzdeki Pomakların neredeyse tamamı Rodoplardan gelmiştir. Ağırlıklı olarak Trigrad, Dospat, Barutin ve Peştera'dan göç etmiş Pomaklardır. Kendi dedelerim de Trigradlı Pomak aileler. Bunun dışında köyümüzde eskinden büyük ve önemli bir kilise vardı. Babinger kitabında bahsetmiş. Mora despotu Thomas'ın oğlu buraya gömülmüş.
■ Koord: 40° 45' 7'' D, 40° 35' 13'' K
Beyazkaya köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖: Ağeni [ Lazca "yeniköy" ]
1958 📖: Seraplı (mah)
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Yamaçdere köyüne bağlı Ağeni veya Seraplı mahallesi iken 17.12.1958’de Beyazkaya adıyla köy oldu. SN
■ Koord: 41° 10' 0'' D, 40° 58' 33'' K
Beydere köy - Fındıklı - Rize
Lz2009 📖: Tsupe [ Lazca ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 14' 51'' D, 41° 13' 33'' K
Beylerbeyi mahalle - Kandıra - Kocaeli
1928 📖: Beylerbeyi
Eski adı: Kıranlar
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 1885 Yılında Batum’a bağlı Beglevan, Oxordia, Hopa ve Kemalpaşa civarından gelenlerin iskân edildiği köydür. SN
■ Antik adı: Nezia. cxaluri
■ Köy halkı önce Batum'dan İstanbul Beylerbeyi'ne gemi ile gelmiş, daha sonra günümüzdeki yerine yerleştirilerek iskân edilmiştir. Köy Halkı Lazca'yı çok iyi bilir ve konuşur. Beylerbeyi köyünün çok yakınında Türkmen-Manav Erikli Köyünün Mahallesi olan Beycaz'da Beylerbeyi Köyünün akrabaları olan az sayıda Laz nüfus vardır. Cüneyt Malçok
■ 1893 Laz göçmenleridir. Batum’dan gelip İstanbul Sarıyer ve Kartal’a 17 hane olarak yerleşmişlerdir. Kadem Ağa önderliğindeki 7 kardeşten oluşan grup İstanbul Beylerbeyi'ne yerleşmişler, orada da mısır ve ormandan yararlanamadıklarından için Beylerbeyi’ni terk ederek Sapanca’ya yerleşmişlerdir. Fakat burada da sivrisineklerle mücadele etmek zorunda kalan kardeşler bu kez Kandıra istikametine doğru gitmişler, önce Kerpe, Bağırganlı ve sonunda da Beylerbeyi adını verdikleri şu anki köye yerleşmişlerdir. O dönemdeki Beylerbeyi coğrafyasınınbir yakasında Kipti Kargin denen az sayıdaki Çingene evinin olduğu bir yerleşim bulunmaktaydı. Batum muhacirlerinin iskan edildikleri Kandıra'ya tabi Beylerbeyi karyesinde mescid ve okul yapılması taleplerinin gereğinin yapılması. H-24-06-1309 Manav
■ Koord: 41° 4' 47'' D, 29° 59' 44'' K
Boğazköy köy (Güreşen bağ) - Borçka - Artvin
1902hb 📖: Sucuna [ Lazca msucuna ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 27' 49'' D, 41° 37' 51'' K
Boğazlı köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Çiketore [ Lazca "Çingene? yeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 8' 5'' D, 40° 55' 23'' K
Ceylandere mahalle - Ferizli - Sakarya
Eski adı: Potuoğlu
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Koord: 41° 3' 27'' D, 30° 29' 16'' K
Cumhuriyet mahalle (Pazar bağ) - Pazar - Rize
1928 📖: Noğadixa [ Lazca "pazarköyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Noğa-dixa "pazar yeri, çarşının kurulduğu yer" anlamında da çevrilebilir. i.güney
■ Koord: 41° 9' 56'' D, 40° 52' 49'' K
Çağlayan köy - Fındıklı - Rize
1876s 📖: Abu Ulya [ Türkçe "yukarı Abu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Kvaşxinci, Lavaşi, Nane, Ortaköy, Pai mahalleleri vardır. SN
■ Koord: 41° 15' 28'' D, 41° 13' 48'' K
Çakrazova köy - Amasra - Bartın
1928 📖: Çakraz Ova
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Laz yerleşimi.
■ Koord: 41° 46' 53'' D, 32° 29' 26'' K
Çamçukur mahalle - Karamürsel - Kocaeli
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 1877-78 harbinde göçen Hopa ve Arhavili Lazlarca kurulmuştur. SN
■ Koord: 40° 40' 37'' D, 29° 38' 1'' K
Çamlı köy - Hopa - Artvin
G1874 1876s 📖 📖: Peronit [ Lazca "alaca?" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Lazca "peroni" renkli, dolayısyla da "peronit'i" renkli yer". Ama çok güvenilir bir etimoloji gibi durmuyor bu. i.güney
■ Koord: 41° 22' 24'' D, 41° 22' 24'' K
Çayırdüzü köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖: Ğvandi [ Lazca ]
1916h 📖: Ğuvant
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 4' 46'' D, 41° 2' 34'' K
Çınarlı köy - Fındıklı - Rize
Lz2009 📖: Ç'urç'ava [ Lazca ]
1876s 📖: Curcava
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Mahalleleri: Çaneti (Cennet), Kilavi (Kilittepe), Nomprane, Savaskiri (Kirazlı), Xokovati. SN
■ Koord: 41° 13' 45'' D, 41° 10' 51'' K
Çıraklar köy - Ardeşen - Rize
1928 📖: Bakoz
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 8' 51'' D, 40° 59' 51'' K
Çifteköprü köy - Borçka - Artvin
Lz2009 📖: Jurxinci [ Lazca "çifteköprü" ]
1927 📖: Gola
1911rh: Çifteköprü
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 23' 20'' D, 41° 34' 1'' K
Çubukluosmaniye mahalle - İzmit - Kocaeli
1915h 📖: Çubuklu Osmaniye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 1885'te Batum'a Bağlı Maradit Nahiyesi Oxordia Köyünden Yalova'ya bağlı Safran Köye gelmişlerdir. Safran Köyden her Sülaleden bir kaç kişi İzmit'e bağlı Çubuklu Osmaniye Köyüne gelmiştir. Yalova Safran Köyü ile Çubuklu Osmaniye Köyü aynı Sülalelerin olduğu yakın akraba Köydür. Borçka'ya bağlı Oxordia Köyünde 1885'te Köyde kalanların torunları olan aynı Sülalelerin günümüzdeki temsilcileri yaşamaktadır. Köyün tamamı Laz'dır. Köy Halkı Lazca'yı çok iyi bilmekte ve konuşmaktadır. Önceden tek Köy, tek Muhtarlık olan Gürcü Köyü Çubuklu Bâlâ Köyü ile Laz Köyü Çubuklu Osmaniye Köyü günümüzde bitişik vaziyette yanyana iki köydür. Cüneyt Malçok
■ Karahisar-ı Şarki'nin Sabancaova nam mahallinde iskan edilmiş olduğu halde arazilerinin ziraate elverişsizliği sebebiyle İzmid'in Kaymas kazası yakınında, Çubuklu Divanı'nda yerleşen muhacirinin, zahire ve sair ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili İsmail Ağa'nın arzuhali. (İstida 3) H-12-11-1289 Manav kızlarından Lazlara kaçanlar oluyor. Manav
■ Koord: 40° 51' 54'' D, 30° 2' 55'' K
Dağdibi köy - Pazar - Rize
1928 📖: Sulet [ Lazca suleti/msuleti "ketenli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ -eti eki Lazca değil, Gürcüce toponim yapan ektir. Bu ek Lazca'da t'i, vat'i şeklindedir. i.güney
■ Koord: 41° 7' 6'' D, 40° 51' 31'' K
Darılı köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Aranaşi
1876s 📖: Aranaş [ Yunanca anoraxi "yukarı sırt?" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 9' 3'' D, 40° 52' 28'' K
Demirciler köy - Borçka - Artvin
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 21' 59'' D, 41° 37' 16'' K
Derbent köy - Fındıklı - Rize
Lz2009 📖: Trevendi
G1874 📖: Derbend
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Lazca isim görünürde Türkçe Derbent’ten uyarlanmıştır. SN
■ Koord: 41° 17' 16'' D, 41° 15' 8'' K
Dere mahalle (Şehitlik bağ) - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖: Ts'arik'ala [ Lazca "suyanı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ K'avena "kahvehanecik" olarak da bilinen mahallenin adı Lazcada "suyun yanı" demektir (ts'ari "su" ve k'ala "yan, taraf"). Aleksiva
■ Koord: 41° 5' 58'' D, 41° 2' 32'' K
Derebaşı köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Tsuk'it'a [ Lazca Mtzuk'it'a "karayemiş ağacı?" ]
1876s 📖: Sukita
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Laz/Hemşinli yerleşimi
■ Koord: 41° 9' 50'' D, 40° 56' 33'' K
Dereiçi köy - Kemalpaşa - Artvin
Lz2009 📖: Maiskioput'e [ Lazca "Mayıs köyü" ]
1911rh: Maneloğlu [ Lazca/Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Köye adını veren Manelişi (Lokumcu) sülalesi Lazdır. i.güney
■ Dereiçi köyü nüfusunun tamamı Laz'dır. Hemşinliler bu köyün daha yukarısındaki Akdere (Medoğumked) köyünde yaşarlar. Mahir Özkan
■ Koord: 41° 27' 58'' D, 41° 30' 42'' K
Dereüstü köy - Arhavi - Artvin
1876s 📖: Gidreva [ Lazca ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Mahallesi: Gogva. SN
■ Koord: 41° 17' 32'' D, 41° 19' 58'' K
Derinsu köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Zanati [ Lazca "Çan (Laz) yurdu?" ]
1876s 📖: Zağnat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 5' 50'' D, 40° 52' 29'' K
Dernek köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Kostanivat [ Lazca "Kostan (Kostantin) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 9' 43'' D, 40° 57' 20'' K
Dikkaya köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖: Mek'alesk'iriti
1928 📖: Megaliskirt
1916h 📖: Nakalisgird [ Lazca ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 5' 3'' D, 41° 1' 39'' K
Dikyamaç köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
1876s 📖: Kamparona [ Lazca "mürverlik" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 17' 11'' D, 41° 22' 8'' K
Doğanay köy - Ardeşen - Rize
1928 📖: Şangul
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 7' 43'' D, 41° 4' 30'' K
Dokuzpınar mahalle (Boğaziçi bağ) - Düzce Merkez (Konuralp bucağı) - Düzce
1928 📖: Laz Şekerpınar
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 93 harbi göçmenleri tarafından kurulmuştur. cxaluri
■ Koord: 40° 57' 11'' D, 31° 10' 8'' K
Döngelli köy - Akçakoca - Düzce
1831ç 📖: Döngelli [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 1877 Hopa göçmenleri tarafından kurulmuştur. SN
■ Koord: 41° 4' 31'' D, 31° 10' 39'' K
Duygulu köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖: Tolikçeti [ Lazca "akpınar" ]
1928 📖: Tolikcet
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Köy halkı tamamıyla Lazdır. Köyde yaşayan Çepnioğlu sülalesi de Laz'dır ve tamamı Lazca konuşmaktadır. ahmet topaloğlu
■ Tolikçeti (Duygulu) köyü ikiye bölünmüş, aşağı mahalle olan Dobira Şehitlik adıyla yeni bir muhtarlık olmuş, yukarı mahalle olan Cininçoi ise Duygulu adıyla devam etmiştir. Aleksiva
■ Koord: 41° 6' 10'' D, 41° 1' 35'' K
Düzköy köy - Borçka - Artvin
Lz2009 📖: Çxalazen [ Lazca "havuzdüzü" ]
1911rh: Düzköy
1876s 📖: Çxala/Cxalet
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ Çxala şivesi Lazca'nın başlıca şivelerindendir. 1886’da mahalleleri: Cangureti, Lomiketi. SN
■ 93 Harbinden sonra Batum tarafından Lazlar burada bir süre oturdu, sonra İzmit Ayvazpınarı köyüne iskân edilmişlerdir. Manav
■ Koord: 41° 22' 30'' D, 41° 36' 39'' K
Düzköy köy - Düzce Merkez (Konuralp bucağı) - Düzce
1928 📖: Lazköy maa Tavuk
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■  93 harbi sonucu Artvin Düzköy (Çxala) göçmenlerinin kurduğu köylerin en büyüğüdür. SN
■ Koord: 40° 55' 28'' D, 31° 9' 16'' K
Edilli köy - Akçakoca - Düzce
1919hb 📖: İdili Dere (neh)
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 1877 Hopa göçmenleri tarafından kurulmuştur. 1928 yılında muhtarlık alıp bağımsız bir köy haline gelmiştir. cxaluri
■ Koord: 41° 3' 57'' D, 31° 4' 54'' K
Elmalık köy - Pazar - Rize
1928 📖: Kuzika [ Lazca "kaşıkça" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Laz/Hemşinli yerleşimi
■ Çoğunluk nüfusun Laz, azınlığın Hemşinli olduğu karma yerleşim. i.güney
■ Koord: 41° 7' 2'' D, 40° 53' 29'' K
Elmalık mahalle (Ardeşen bağ) - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖: Kvanç'areri [ Lazca "yazılıtaş" ]
1842 1928 📖 📖: Kvancarer
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 10' 14'' D, 40° 58' 3'' K
Erikli mahalle - Kandıra - Kocaeli
1946 📖: Merkez Erikli
■ 20. yy başında Manav/Laz yerleşimi.
■ Kandıra'da iki adet Erikli köyü bulunduğundan birine eskiden tâbi oldugu kazaya atfen Kaymas Erikli, buraya da Kandıra'ya yakınlığından Merkez Erikli adı verilmiştir. Manav
■ Koord: 41° 4' 16'' D, 30° 2' 4'' K
Esenkıyı köy - Hopa - Artvin
1902hk 📖: Abuisla
E1819 📖: Absılah
Y-350 📖: Ápsaros
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Köy adının ’ab-ı ıslah’ olarak yorumlanması halk etimolojisidir. Antik yazarlarda görülen Ápsaros adı, standart r > l dönüşümüyle Türkçede ’apsal’ ve ’apısla’ biçimlerini alabilir. SN
■ Koord: 41° 26' 18'' D, 41° 27' 43'' K
Eskiarmutluk köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖: Ç'umayida [ Lazca ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 7' 59'' D, 41° 9' 43'' K
Fevziye mahalle - Gemlik - Bursa
1928 📖: Feyziye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Borçka Mamanati (Demirciler) köyünden 1879-81’de göçen Lazlar tarafından kurulmuştur. SN
■ Koord: 40° 21' 22'' D, 29° 16' 57'' K
Fevziye mahalle - Sapanca - Sakarya
Lz Lz: Msuca
1928 📖: Feyziye
1910h 📖: Karaçukur + Feyziye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Laz Ethem Ağa tarafından kurulmuştur. Manav
■ Sakarya'da Dersim sürgünlerinin bulunduğu yerleşimlerden, köydeki Alevi aileler sonradan gelmiş olup Tunceli/Ovacık kökenlidir. Fatih Akın
■ Koord: 40° 39' 50'' D, 30° 18' 4'' K
Fındıklı köy - Borçka - Artvin
1927 📖: Saxandro [ Gürcüce ]
1876s 1911rh 📖: Başköy [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 23' 46'' D, 41° 36' 52'' K
Fındıklı ilçe - Fındıklı - Rize
Lz2009 📖: Vitse | Mğeti
1854h 📖: Vitsa / Viçe (idari bölge)
İt1313 📖: Uişa
Y130 📖: Pyksítês (neh) [ Yunanca "şimşirli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Bölge adı olan Vitse muhtemelen Yunanca Pyksites > Fiksi ırmak adı ile eş kökenlidir. İlçe merkezi 19. yy sonlarında Ğavra köyünün sahil kesiminde kuruldu. SN
■ Koord: 41° 16' 18'' D, 41° 8' 29'' K
Fidyekızık mahalle - Yıldırım - Bursa
■ 20. yy başında kısmen Laz yerleşimi.
■ Köyün doğusundaki Aliyazı mahallesi Laz yerleşimidir. SN
■ Bursa'nın doğusunda yer alan beş Kızık köyünden biridir. 1880’li yıllarda köyün doğusuna Laz göçmenler yerleşip bir mahalle kurmuştur. Aliyazı olarak da anılan mahalleye; Lazlar’dan 25 hane, Kırcali’den 3, Mora Yenişehir’den 5, Harut’tan 12 hane yerleşmiştir. Batısında ise Pınar, kuzeyinde Bağlaraltı Mahallesi vardır. Kaplan Gazi'nin burada bir mezarı varmış. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra köye 5 hane de göçmen yerleştiril­diği yazılmaktadır. 1982 yılında Bursa Belediyesi sınırları içine alınmıştır. 1950’li yıllara kadar köyün en önemli geçim kaynağı kestanecilik idi. M. Hakan
■ 19 yüzyılda Rize'nin Atina ya da şimdiki adıyla Pazar kazasından göç almıştır. Bununlar birlikte önemsiz miktarda başka yerlerden insanlarda gelmiştir. Günümüzde Türkmenler ile Lazların beraber yaşadığı bir yerdir. Cemil
■ Koord: 40° 10' 32'' D, 29° 7' 56'' K
Göltepe köy - Almus - Tokat
1928 📖: Göltepe
■ 20. yy başında kısmen Laz yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ 93 harbinden sonra gelen Batum muhacirleri Lazi
■ Koord: 40° 15' 19'' D, 37° 23' 53'' K
Güllüköy köy - Çamlıhemşin - Rize
Lz2009 📖: Zibari
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Cini Zibari Mekaleskiriti'ye, Tudeni Zibari Tolikçeti'ye bağlı mahalleler idi. Aleksiva
■ Koord: 41° 5' 27'' D, 41° 2' 25'' K
Gündoğan köy - Ardeşen - Rize
1842 1916h 📖 📖: Mutafi [ Lazca mta-tafoni "çukur otlak" ]
1681 📖: Yovanvati [ Lazca იოვანვათი "Yovan (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 19. yy’da Nikola adlı mahallesi vardı. SN
■ Köydeki bazı yer adları ç'ask'urinaona, 3'ingilona, Bak'amandre, Bağ'uruba, Binexona, Ç'arğuni, Ç'ubrididi, Godixa, Golagza, K'inçiona, Kva3'i3'ilona, Namazakva, Nosine, Omcore, On3xure, Oxvame, Sifadixa, Tişi3'ari, Xarat'i, Zumadi
■ Koord: 41° 10' 31'' D, 41° 5' 2'' K
Güneşli köy - Arhavi - Artvin
Lz2009 📖: Gzaynoyona [ Lazca "yollu? bahçe" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 18' 9'' D, 41° 20' 48'' K
Güney köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖: Omcore [ Lazca omjore "güneşli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 8' 34'' D, 41° 7' 18'' K
Güneyköy köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Avramit [ Lazca avramiti "İbrahim yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Lazcanın bu köye özgü farklı bir lehçesi konuşulur. SN
■ Avramit ağzı Atina (Pazar) Lazcasının halen yaşayan, ana şiveye asimile olmayan bir varyantıdır. i.güney
■ Koord: 41° 8' 18'' D, 40° 48' 36'' K
Güngören köy - Arhavi - Artvin
Lz2009 📖: K'ap'isre | K'ap'istona [ Lazca "asmalık" ]
1876s 📖: Kapisre
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Yun καπίστριον (< Lat. capistrum) `kement, yular`. Önce bir asma türü olarak Zancaya girmiş, daha sonra da bu tür asmanın yetiştirildiği yeri ifade eden bir toponim olarak korunmuş olmalıdır. Megr. ḳaṗisṭon-i, ḳaṗiṭon-i, ḳaṗison-i `bir asma türü` Grc. (Leçxumi ve Gurai dial.) ḳabisṭoni, ḳaṗisṭoni `aa`. Krş. Feurstein 1988: 57. (İrfan Aleksiva) SN
■ Koord: 41° 20' 30'' D, 41° 16' 49'' K
Güreşen köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1911rh 1928 📖: Beglevan
1909h 📖: Pehlevan [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Laz/Hemşinli yerleşimi
■ Ona yakın mahalleden oluşan bir dere vadisinin genel adıdır. Köyün Gürcücenın Türkçe Pehlivan adından bozulmuş olduğu da rivayet edilir. SN
■ Gürc. Beğelavani "ambarköy?" [beğeli (ambar) +avani (köy, kasaba)]. Taner A.
■ Koord: 41° 27' 3'' D, 41° 38' 29'' K
Gürgencik köy - Arhavi - Artvin
Lz2009 📖: K'op'tone
1876s 📖: Kopton [ Lazca ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 16' 49'' D, 41° 19' 58'' K
Gürsu köy - Fındıklı - Rize
Lz2009 📖: Jileni Pitsxala [ Lazca ]
1876s 📖: Pisxala yk.
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 11' 48'' D, 41° 11' 47'' K
Güzelyalı mahalle (Pazar bağ) - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Duduvati [ Lazca ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Belki "dudi+vat'i" "baş yer", "baş şeklinde yer" ya da "yüksek yer" anlamlarında? i.güney
■ Koord: 41° 10' 40'' D, 40° 54' 39'' K
Hacıibrahimpınarı mahalle - Manyas (Darıca bucağı) - Balıkesir
1911h 📖: Hacıibrahimpınarı
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 93 Harbi muhacirlerinden. Manav
■ Koord: 39° 59' 20'' D, 27° 54' 3'' K
Hamidiye köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: K'utsuma
1916h 📖: Hamidiye
E1819 📖: Eski Trabzon
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Laz/Gürcü yerleşimi
■ Pjişkyan’a göre Antik Çağ’da Trabzon kentini önce buraya kurmak istemişler, fakat havanın fenalığı yüzünden terk etmişlerdir. 1878’de Rus yönetimindeki Acara’dan iltica eden Gürcü muhacirler iskân edildi. SN
■ Köy halkının çoğu Lazdır. Gürcüler azınlık ve sanırım tek sülale (Karadeniz). Ancak bu köyün merkeziliği sebebiyle yakın zamandaki göçlerle yaşanmış yeni bir demografik değişim de olabilir pekâlâ. Özünde bir Gürcü köyü olan alanın nüfus yapısı bu şekilde değişmiş de olabilir. Fakat 1878'in geç bir tarih, bölgenin de Laz olduğu düşünüldüğünde bir Laz köyüne Gürcülerin yerleştirilmiş olduğu da düşünülebilir. i.güney
■ Köyde Gürcüler tek sülale değildir. 1916 tarihli, 274 sayılı Sakartvelo Gazetesine göre Atina (Pazar) civarındaki Eski Trabzon köyünde Müslüman Gürcüler yaşamaktadır. Makalede köydekilerin Acara, Kobuleti'deki akrabalarına gönderdikleri Gürcüce mektuplardan ve Gürcüce okuma yazma bildiklerinden bahsedilmektedir. Emrys
■ Koord: 41° 10' 41'' D, 40° 57' 9'' K
Handağı köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Dadivati
1876s 📖: Dadivat [ Lazca "teyze? köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 7' 34'' D, 40° 58' 14'' K
Haraköy köy - Fındıklı - Rize
1876s 📖: Xara [ Lazca "tahıl kabı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 14' 1'' D, 41° 9' 9'' K
Hasköy köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Noxlapsu
1876s 📖: Noxlabsu [ Lazca ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 7' 0'' D, 40° 51' 0'' K
Hisarlı köy - Pazar - Rize
1958 📖: Koskovat
1913hk 📖: Koksovat/Koksuvat [ Lazca "Kosto (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 19. yy sonlarına dek köyde Hıristiyan aileler mevcuttu. Sivrikale köyüne bağlı Koskovat mahallesi iken 15.11.1958’de Hisarlı adıyla müstakil köy oldu. SN
■ Koord: 41° 9' 38'' D, 40° 49' 17'' K
Hopa ilçe - Hopa - Artvin
Lz2009 📖: Xop'e
1854h 📖: Xopa
Y1033 📖: Anakopia [ Yunanca "set? kesinti?" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Hemşinli/Laz yerleşimi
■ 11. yy Bizans ve Gürcü Vekayinamesi’nde anılan Anakophi kalesinin Aprasos/Abuislah (Esenkıyı) mevkiinde olduğunu Honigmann savunur. Kasaba nüfusu yaklaşık eşit sayılarda Lazlar ve Ermenice konuşan Hemşinlilerle daha az sayıda Gürcülerden oluşur. SN
■ Gürcüce: Xupati || Xopati || Xopca (ხუფათი||ხოფათი||ხოფჯა). GEO
■ Koord: 41° 23' 29'' D, 41° 25' 6'' K
Hoşdere köy - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖: Çerana [ Türkçe kârhane "fabrika" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Kireç ocaklarından ötürü Kârhane `atölye, işlik` adı verilmiştir. SN
■ Koord: 41° 7' 13'' D, 41° 2' 16'' K
Ihlamurlu köy - Fındıklı - Rize
Lz2009 📖: Ğayna
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Mahalle adları (Kokvaskuri, Mandremosi, Zenimoşi) Lazca, ancak yayla adları (Gorğud, Vaytavar, Vanag, Şanitsor) Ermenicedir. SN
■ Koord: 41° 13' 33'' D, 41° 13' 19'' K
Irmakköy köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Mamakivat [ Lazca "Mamaki (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 7' 46'' D, 40° 57' 3'' K
Işıklı mahalle (Ardeşen bağ) - Ardeşen - Rize
1916h 📖: Ğera
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 12' 37'' D, 41° 2' 46'' K
İkiztepe mahalle (Pazar bağ) - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Larozi / Laroni
1854h 📖: Laroz
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 1819’da Pjişkyan’ın zikrettiği Laroz muhtemelen bugünkü Ardeşen limanının ve genel olarak yörenin adıdır. Halen Pazar’ın Laroz adı verilen mahallesi aynı yer olmasa gerekir. SN
■ Laroz'un Lazca "hazineli" anlamındaki Laroni biçiminin Yunanca bir adaptasyonu olduğu iddia edilir. Ama muhtemel olan Yunanca λᾱρός laros (şirin, hoş) (kaynak: Aleksiva). Laz yerleşimi. i.güney
■ Koord: 41° 10' 15'' D, 40° 51' 1'' K
İkramiye mahalle - Sapanca - Sakarya
Lz Lz: Orç'i [ Lazca ]
1910h 📖: İkramiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Köy halkı ağırlıkla Artvin ve Gümüşhane kökenlidir. metonio
■ Köyü kuranlar Lazlar'dır. Sonraları Artvin'den gelen Gürcüler ve Lazlar ile Gümüşhane'den gelen Türkler de köye yerleşmiştir. Köyün hali hazırda yüzde 50'si Lazdır. Nihat Vural
■ Koord: 40° 37' 1'' D, 30° 15' 53'' K
Kabalak köy - Düzce Merkez (Konuralp bucağı) - Düzce
1928 📖: Laz Hamidiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Kabalak adı dönemin yönetici(leri) tarafından dere kenarındaki geniş yapraklı kabalak bitkisi dolayısıyla verilmiştir. cxaluri
■ Koord: 40° 57' 36'' D, 31° 10' 32'' K
Kahveciler mahalle (Ardeşen bağ) - Ardeşen - Rize
Lz2009 📖: Siati
1928 📖: Siyat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 10' 38'' D, 41° 1' 0'' K
Kale köy - Borçka - Artvin
1876s 📖: Makret [ Gürcüce makareti? "düğünyeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 23' 1'' D, 41° 37' 32'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.