haritada ara :   km  
27 Nogay yerleşimi bulundu.
sırala 
Ağılbaşı mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Mandıra [ Türkçe/Yunanca ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi.
■ 1860'larda Nogay göçmenlerce kurulmuştur. Halen Nogay kimliğini koruyan birkaç hane vardır. SN
■ Koord: 39° 8' 55'' D, 32° 59' 13'' K
Akin mahalle - Şereflikoçhisar - Ankara
1928 📖: Akin
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1860 dolayında Nogay muhacirlerin iskanıyla kurulan köye daha sonra Kırım Tatarları da yerleşmiştir. Nogay kültürü halen canlıdır. SN
■ Koord: 39° 7' 31'' D, 33° 15' 17'' K
Akpınar köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 📖: Akpınar
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kısmen Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 93 Harbi sonrasında Kırım'dan Şarkışla'nın Ahmetli köyüne gelen bazı Kırım Tatarları'nın bir bölümü Akpınar Köyü'nü kurmuşlardır. Daha sonra birkaç Karapapak aile yerleşmiştir. Türk22
■ Koord: 39° 6' 47'' D, 37° 7' 53'' K
Aktepe mahalle - Alpu - Eskişehir
1893y 1928 📖: Rıfkiye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1878'de Romanya'ya katılan Dobruca'nın çeşitli köylerinden Ömer Rıfkı Ef. önderliğinde göçen Nogaylar yerleşiktir. Tosbağa Pınarı mevkiinde kurulan köye Sultan Abdülhamit'in 1893 tarihli iradesiyle Rıfkiye adı verildi. SN
■ Koord: 39° 42' 37'' D, 30° 58' 59'' K
Altıkara mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Altıkara
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay/Kafkas göçmeni (Nogay) yerleşimi. Tatar veya Nogay/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy'da Nogay ve Adıge muhaciri yerleşimi olarak kurulmuştur. Günümüzde büyük ölçüde terk edilmiş ve birkaç hane Kürt yerleşmiştir. Yakında bulunan Korukeli adlı Çerkes köyü terk edilmiştir. SN
■ Yerlisi Nogay Tatarıdır. Geç dönemlerde Siirtli Kürtler de yerleşmiştir. Hâlen çoğunluk Tatardır. metonio
■ Koord: 37° 0' 6'' D, 35° 42' 46'' K
Boğazören mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Köstengil
cit 📖: Köstendil [ Yunanca "konstantin?" ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 13.03.1904 Köstendil köyünden Müslim'in arzuhali... * 27.10.1919 Konya'nın Sa'idili kazası Yeniceoba nahiyesine tabi Köstengel karyesini basıp * 29.08.1940 Konya'nın Cihanbeyli kazasına bağlı Köstengil köyünün Ankara'nın Haymana kazasına bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 8' 2'' D, 32° 55' 15'' K
BüyükBurhaniye mahalle - Ceyhan - Adana
1968 📖: Yeşilhöyük
1928 📖: By. Burhaniye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kısmen Yörük yerleşimi
■ 1903 yılında Kırımlı Tatar muhacirler tarafından kurulmuş, daha sonra Kayseri tarafından bazı Yörük aileler yerleşmiştir. Sultan Abdülhamit'in oğlu şehzade Burhaneddin Ef. adı verilmiştir. SN
■ Kayserili Yörükler ve Kırım Tatarları yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 37° 3' 11'' D, 35° 41' 19'' K
Büyükmangıt mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: By. Mangıt [ Nogayca Mangıt "aş." ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Rumeli göçmeni/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1860 yılında Kuzey Kafkasya muhaciri Nogaylar iskan edilmiştir. Mangıt, Nogay ulusunun nüvesini oluşturan aşiret konfederasyonunun adıdır. 'Nogay' sözcüğü ile eş anlamlı kullanılır. ■ Fransız işgali döneminde yakılarak terk edilen köye daha sonra Rumeli muhacirleri ve çeşitli başka gruplar yerleşti. SN
■ Köyü kuranlar Nogaylardır. Muhacirler ve Yörükler daha sonra yerleşmiştir. Bugün ayrıca yüzde otuza yakın bir Doğulu Kürt nüfus da bulunuyor. metonio
■ Koord: 37° 2' 25'' D, 35° 46' 9'' K
Çakaldere mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Çakaldere
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1860'larda Kuban Nogayları tarafından kurulan köye daha sonra Dobruca muhaciri Kırım Tatarları iskan edilmiştir. Halen Tatar kültürü egemendir. SN
■ Köy halkı Kuzey Karadeniz kökenli Nogay ve Kırım Tatarlarından oluşmaktadır. metonio
■ Koord: 36° 59' 30'' D, 35° 41' 0'' K
Çiftlikler mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Çiftlikât [ Türkçe "çiftlikler" ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Tatar veya Nogay/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1960'larda Kuban bölgesinden gelen Nogaylar tarafından kurulmuştur. Günümüzde nüfus çoğunluğu Cizre ve Siirt kökenli Kürttür. SN
■ Köyün kurucusu Nogaylardır. Kırım Tatarları ve Doğulu Kürtler de yaşıyor. metonio
■ Koord: 36° 59' 6'' D, 35° 52' 41'' K
Darıözü köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Darıözü
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1860'larda Nogay muhacirler tarafından kurulan köye daha sonra Kırım Tatarları da yerleşmiştir. Tatarca yakın döneme dek canlıydı. SN
■ İzmid Kandıra'da bulunan Nogay muhacirlerinden, Canboyluk Kabilesi'nden İslam Mirza takınının Kırşehir'de bulunan akrabaları yanında iskanı. H-08-11-1277 Manav
■ Koord: 39° 27' 43'' D, 33° 45' 29'' K
Doğankaya mahalle - Şereflikoçhisar - Ankara
1928 📖: Abdülgediği
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Halkının tamamını Nogaylar oluşturmaktadır. Doğankaya köyündeki Nogay aileleri şu soyadlarını taşımaktadırlar: Açıkel, Adaş, Akay, Akıcı, Akın, Atılgan, Aytar, Başaran, Çetin, Eryiğit, Eyetem, Günay, Güven, Kılıç, Kutlu, Özkan, Polat, Sondoğan, Uyar, Yeltekin ve Yılmaz. Mert Çakmak
■ Koord: 39° 12' 24'' D, 33° 11' 38'' K
Hamitbey mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Hamitbey
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi.
■ Nogaylar tarafından kurulup sonradan Avşarlar da yerleşmiştir. Günümüzde bir kaç Siirtli Kürt aile de var. metonio
■ Koord: 37° 7' 24'' D, 35° 49' 43'' K
Işıkören mahalle - Alpu - Eskişehir
hl 📖: Arapkuyusu
1925h 📖: Aziziye
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay/Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi
■ Nogay ve Gacal muhacirlerin iskan edildiği köye 1890'da Aziziye adı verilmiştir. Ancak halk arasında genellikle Arapkuyusu adı kullanılır. Nogay dili yakın döneme dek canlı idi. SN
■ Koord: 39° 39' 37'' D, 30° 56' 39'' K
Kelemeti mahalle (Ceyhan bağ) - Ceyhan - Adana
1925h 1946 📖 📖: Kelemeti [ Nogayca "aş." ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi.
■ 1860’larda Nogay muhacirler tarafından kurulmuş ve Nogay dili 1950'lere dek korunmuştur. Günümüzde nüfus karışıktır. SN
■ Kurucuları Nogay olup köyün çoğunluğunu Malatya/Darende'li Türkmenler oluşturmaktadır. Nogaylar beş hane civarındadır. metonio
■ Koord: 37° 1' 32'' D, 35° 47' 19'' K
Kırkkuyu mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Kırkkuyu
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1890'lı yıllarda 90 hane Nogay muhacirin iskanıyla kurulmuştur. Halen Nogay dili ve kültürü canlıdır. SN
■ Koord: 39° 2' 6'' D, 33° 14' 10'' K
Küçükbostancı mahalle - Altıeylül - Balıkesir
1928 📖: Çitnehor Tepeciği
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi.
■ Koord: 39° 34' 54'' D, 27° 55' 49'' K
Küçükmangıt mahalle - Ceyhan - Adana
1928 📖: Kç. Mangıt [ Nogayca Mangıt "aş." ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kürt-Sünni/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Köyün kurucusu olan Nogaylar Fransız işgali döneminde terk etmiş ve köye Eruh'un Tanzi köyünden gelen Kürtler yerleşmiştir. 1950'lerde bir miktar Bulgaristan muhaciri iskan edilmiştir. SN
■ Eskiden Mangıt boyundan Nogaylar çoğunluk iken, bölgeye Kürtler yerleşmiş ve köyün tamamını kaplamışlardır. Mehmet Ali
■ Burası da Büyükmangıt gibi Nogay yerleşimi olarak kurulup daha sonra Bulgaristan göçmeni Türkler de yerleşmişti. Ancak Doğulu Kürtler bugün buranın yarısından biraz fazlasını oluşturuyor. metonio
■ Koord: 37° 4' 8'' D, 35° 47' 40'' K
Mercimek mahalle - Ceyhan - Adana
1925h 📖: Mercimek
■ 20. yy başında kısmen Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1860'larda Nogay muhacirler tarafından kurulan köy daha sonra Çerkes ve Abhaz göçü almış, Fransız işgali döneminde boşalmıştır. Halen nüfusu büyük çoğunlukla Kürttür. SN
■ Hakan Kırımlı'nın "Türkiye'de Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimleri" kitabına göre, 2006 yılında kasabada 5 hane Nogay kalmıştır. Denizcan Dede
■ Koord: 37° 6' 17'' D, 35° 47' 41'' K
Nogaylar mahalle - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Muhacirin Atik [ Türkçe "eski muhacirler" ]
1917h 📖: Nogaylar
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kısmen Yörük yerleşimi
■ Nogaylar köyü Yörük Türkmenlerden oluşmaktadır.
■ Köy halkı Aydın'dan gelen Yörük Türkmenler ile Çerkeslerden oluşmaktadır.
■ Koord: 37° 13' 46'' D, 36° 52' 11'' K
Seyitahmetli mahalle - Kulu - Konya
1928 📖: Seyitahmetli
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ 1880'de Dobruca'nın Kanara (Ovidiu) kasabasından göçen Kırım Tatarlarınca kurulmuştur. Köy halkının tamamına yakını Hollanda'ya göçmüştür. SN
■ © 03.05.1958 Ankara'nın Seyitahmetli köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 11' 23'' D, 32° 55' 8'' K
Süleymaniye mahalle - Akören - Konya
1928 📖: Süleymaniye
1530t 📖: Susuz
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Susuz Ovacık adıyla tanınan mevkiye Dobruca (Romanya) göçmeni 18 hane Nogay muhacirin iskanıyla kurulan köye 1901 yılında Süleymaniye adı verilmiştir. SN
■ Koord: 37° 28' 32'' D, 32° 31' 21'' K
Şeker mahalle - Şereflikoçhisar - Ankara
Eski adı: Şekerlipınar
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Şekerli sözcüğü muhtemelen Esbkeşan (Atçeken) cemaatinin Şekerli oymağına işaret eder. Şimdiki köy yedi hane Rumun yaşadığı mevkide 1861 yılında Nogay muhacirlerin iskanıyla kurulmuştur. SN
■ Dersaadet'e gelirken hava muhalefeti sebebiyle İzmid'in Kandıra kazasından çıkan Canboyluk Kabilesi'ne mensup Nogay muhacirlerinin Konya sancağında iskanı. H-19-10-1277 Manav
■ Koord: 39° 9' 25'' D, 33° 11' 32'' K
Tatarhöyük mahalle - Bala - Ankara
1926h 📖: Tatar Şedithöyük
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şedithöyük (Sarıhöyük) köyü yakınında kurulan Nogay yerleşimi 1951'de Tatarhöyük adıyla ayrı köy oldu. SN
■ 11.05.1951 Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinin Tatarhüyük ve Eğribasan köylerinin Bala ilçesi Merkez bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Koord: 39° 17' 47'' D, 33° 17' 36'' K
Üçkuyu köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
K 📖: Uçkî
1927h 📖: Üçkuyu
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni (Şêxbilan) yerleşimi
■ Köy 19. yüzyılın ortalarında bölgeye gelen Nogay Tatarları tarafında kurulmuştur. Yani köy halkı 20. yüzyılda Nogay Tatarlarından oluşuyordu. Son 30 senede Nogayların yoğun olarak İstanbul'a göç etmesi sebebiyle köye Boztepe'deki Kürt köylerinden kiralama yolu ile yerleşenler olmuştur. Nogay Tatarları yazın köylerini ziyaret etmektedir ve köyün asli ve kütük nüfusunu oluşturmaktadırlar. Bazı akrabaları ise Kaman ilçesinde yerleşerek köyler kurmuştur. Ufuk Güntekin
■ Koord: 39° 24' 29'' D, 34° 24' 30'' K
Üçkuyu köy - Keskin - Kırıkkale
1928 📖: Üçkuyu
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Şimdi Tatar veya Nogay yerleşimi
■ Koord: 39° 38' 20'' D, 33° 42' 11'' K
Yeniköy köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Nogay Kızıközü [ Türkçe Kızık "aş." ]
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay (Nogay) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 11'' D, 33° 36' 1'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.