haritada ara :   km  
50 Nasturi yerleşimi bulundu.
sırala 
Akkaya köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Serêspî [ Kürtçe "akbaş" ]
1953 📖: Serispiyan
S1840 📖: Saraspîdon
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Nasturi Bne Rûmta aşiretinin kollarından biri olan Sarispîdon aşireti 19. yy kaynaklarında anılır. SN
■ Koord: 37° 20' 50'' D, 43° 27' 47'' K
Alan köy - Şemdinli - Hakkari
S1877 1982rh 📖: Halane ܗܠܢܐ [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Şemdinan’ın Rustaka (Navçiya) bölgesinin başlıca Nasturi yerleşimi idi. Mar Geworgis kilisesi vardı. SN
■ Koord: 37° 17' 59'' D, 44° 45' 20'' K
Aşağıkayalar köy - Şemdinli - Hakkari
1916hb 📖: Kâtuna süfla
S1877 📖: Kâtuna ܟܝܬܘܢܐ [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Süryani/Kürt-Sünni (Nasturi) yerleşimi.
■ 19. yy sonlarında Şemdinan kazasının en büyük Nasturi yerleşimlerinden biri idi. 100 hane nüfus ve Mar Şimun kilisesi vardı. SN
■ Koord: 37° 19' 24'' D, 44° 40' 14'' K
Başak mezra (Cevizli bağ) - Çukurca - Hakkari
1946h 📖: Gundik [ Kürtçe "köycük" ]
S1840 📖: Gundiktha
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 19' 58'' D, 43° 42' 56'' K
Beyyurdu köy - Şemdinli - Hakkari
1928 📖: Bêdav
S1743 S1877 📖: Bêdaiwê ܒܕܐܒܐ [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Mar Yuhanan Mamdana ve Mar Quryaqus kiliseleri vardı. SN
■ Koord: 37° 19' 17'' D, 44° 25' 44'' K
Cevizli köy - Çukurca - Hakkari
1928 📖: Gûzereş [ Kürtçe "karaceviz" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Txuma Vadisinin halen başlıca yerleşimidir. 1915 öncesi Nasturi Hıristiyan Txuma aşiret bölgesi idi. SN
■ Koord: 37° 20' 2'' D, 43° 43' 56'' K
Çaltıkoru köy - Hakkari Merkez - Hakkari
K2013 📖: Sêvîn
S1840 📖: Sîwîne [ Kürtçe "elmalı?" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 43' 50'' D, 43° 49' 13'' K
Çanaklı köy - Hakkari Merkez - Hakkari
E1902 1946 📖 📖: Paz/Baz [ Kürtçe "şahin" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 25' 33'' D, 43° 52' 22'' K
Çeltik mezra (Kayalık bağ) - Çukurca - Hakkari
1946h 📖: Tuhubenav mz.
1916hb 📖: Txub / Txuma Navei [ Süryanice ]
S1840 📖: Txuma [ Süryanice txuma "kurban, adak" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ 20. yy başına dek Nasturi yerleşimi olan Txub veya Txuma vadisinin merkez köyü idi. SN
■ Koord: 37° 20' 22'' D, 43° 41' 22'' K
Çetintaş mezra (Akkuş bağ) - Hakkari Merkez - Hakkari
K2013 📖: Hergil
S1840 📖: Hargel
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 36' 41'' D, 43° 31' 1'' K
Çığlı köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928 📖: Aşûta
1891c 📖: Tiyari (idari bölge)
S1840 📖: Aşîtha [ Süryanice ܥܳܫܺܝܬ݂ܳܐ "çığ" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Tiyari vadisinin başlıca yerleşim merkezi idi. Nasturi Hıristiyan olan Tiyari aşireti 1846’ya dek fiilen bağımsızdı. 1891 nüfusunu Cuinet 6000 kişi olarak tahmin etmektedir. SN
■ Koord: 37° 19' 52'' D, 43° 22' 51'' K
Çimenli mezra (Gündeş bağ) - Çukurca - Hakkari
1946h 📖: Merganz [ Ermenice "çayırlar" ]
1928 📖: Merganiş
S1840 📖: Margi [ Ermenice/Kürtçe "çayır" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 18' 28'' D, 43° 29' 16'' K
Çubuklu köy - Şemdinli - Hakkari
1928 📖: Bemitûr
S1877 📖: Bawtur ܒܘܬܘܪ [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Güncel Asuri kaynaklarında görünen Bemtur adına karşılık, Cutts’ın 1877’de Bawtur şeklinde verdiği yerleşim burası olmalıdır. SN
■ Koord: 37° 17' 56'' D, 44° 28' 2'' K
Çukurca köy - Yüksekova - Hakkari
K2013 📖: Pagê
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 30' 21'' D, 44° 23' 27'' K
Çukurca ilçe - Çukurca - Hakkari
1928 📖: Çal (idari bölge) [ Kürtçe çalê "çukur" ]
S1840 📖: Lizan (aş.) [ Süryanice lîzan "aş." ]
■ 20. yy başında (Nasturi) yerleşimi.
■ Çal genel olarak Çukurca bölgesinin adıdır. Lizan eskiden yöreye hakim olan Nasturi aşiretinin adıdır. 19. yy sonunda Süryanice ve Kürtçe konuşan Nasturi (Hıristiyan) ve Yahudi nüfusu vardı. SN
■ Koord: 37° 14' 49'' D, 43° 36' 41'' K
Dağlıca köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Soryan
1916hb 📖: Oramar (idari bölge)
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Oramar adı muhtemelen Süryanicedir. Oramar aşiretinin adı yer adından gelir. SN
■ Koord: 37° 22' 27'' D, 44° 5' 7'' K
Deyri mevki (Sütçüler bağ) - Hakkari Merkez - Hakkari
1946h 📖: Dehyi (hrb)
1916hb 📖: Mart Maryam [ Süryanice "meryemana" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 25' 42'' D, 43° 36' 32'' K
Dilek mezra (Oğul bağ) - Hakkari Merkez - Hakkari
1914h 📖: Badali?
Eski adı: Bedarke
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 28' 1'' D, 43° 42' 48'' K
Doğanca mezra (Ördekli bağ) - Hakkari Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb 1946h 📖 📖: Orit/Urit
S1840 📖: Ôret
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 43' 31'' D, 43° 47' 45'' K
EskiSeranüs ölü yerleşim (Aşağıderecik bağ) - Hakkari Merkez - Hakkari
1946h 📖: Saravnüs [ Kürtçe ]
S1840 📖: Saramus
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Eski köy boşaltılarak halkı karayolu boyunda Kırıkdağ köyüne bağlı aynı isimli mahalleye taşınmıştır. SN
■ Koord: 37° 36' 50'' D, 43° 52' 14'' K
Geçimli köy - Hakkari Merkez - Hakkari
1946h 📖: Rontik/Rumtik
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Dağda bulunan eski köy merkezi terk edilerek dere kıyısındaki Çemihiyo mevkiine taşınmıştır. SN
■ Koord: 37° 23' 36'' D, 43° 31' 59'' K
Güzelkaya mezra (Bağlar bağ) - Şemdinli - Hakkari
S1877 K2013 📖 📖: Begardi ܒܓܪܕܐ
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 16' 4'' D, 44° 30' 32'' K
Güzelkonak mezra (Korgan bağ) - Şemdinli - Hakkari
1935 1936r 📖 📖: Haruna / Harunan
1928 📖: Xumaro (idari bölge)
S1582y S1877 📖: Harûnan ܗܪܘܘܢܢ [ Kürtçe/Süryanice "Harun'lar" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ 1850'lerde tasfiye edilen Şemdinan Beyliğinin yönetim makamı bu köy ve komşu Gulank (Korgan) köyü idi. Daha sonra Seyyid Taha sülalesine mensup Nakşibendi seyyidleri Nehri'de (Bağlar) yeni bir siyasi oluşum kurdular. Nüfusu kısmen veya büyük oranda Nasturi olan Haruna köyünde Mart Maryam ve Mar Xristafor kiliseleri vardı. SN
■ Koord: 37° 25' 7'' D, 44° 29' 14'' K
Işıklar köy - Hakkari Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1946h 📖: Pirgan
1914h 📖: Pirkanis
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 43' 28'' D, 43° 55' 8'' K
Karaağaç mezra (Öveç bağ) - Şemdinli - Hakkari
1916hb 📖: Deriyan
S1877 📖: Dâra ܕܪܐ
■ 20. yy başında Süryani/Kürt-Sünni (Nasturi) yerleşimi.
■ Mar İsqiyil kilisesi vardı. SN
■ Koord: 37° 21' 58'' D, 44° 30' 54'' K
Karabey köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb 📖: Serdaşt
S1840 📖: Sardaşt [ Kürtçe "çayırbaşı" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 26' 47'' D, 44° 25' 2'' K
Kayalık köy - Çukurca - Hakkari
1928 📖: Zavita
1916hb 📖: Zawitha [ Süryanice zawîtho "köşe, bucak" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 20' 32'' D, 43° 40' 44'' K
Kaymaklı köy - Hakkari Merkez - Hakkari
1946h 📖: Şimoninis
S1840 📖: Şmûninis [ Ermenice Şimonents "Şimon (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 44' 18'' D, 43° 47' 46'' K
Kaynak mezra (Kayalık bağ) - Çukurca - Hakkari
1946h 📖: Behriç
S1840 📖: Bêth Aricê [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 19' 42'' D, 43° 39' 14'' K
Kazan köy - Çukurca - Hakkari
K2013 📖: Tiyar (bölge) [ Süryanice ṭyārē ܛܝܪ̈ܐ "meralar, yaylalar" ]
1928 1946h 📖 📖: Şivasilbe / Şivasilbek / Şivasilbey [ Kürtçe "Silbe (aşireti) nadaslığı" ]
1916hb 📖: Salabkkan [ Süryanice "aş." ]
S1900 S1900: Salabağ
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Geçmişte Nasturi Hıristiyan meliklerinin kontrolünde olan Aşağı Tiyari bölgesinin merkez yerleşimi idi. Salabxan, Bne Be-Alahta Nasturi aşiretinin egemen klanının adıdır. 19. yy meliklerinden Melik Odişo ile haleflerinin türbesi 20. yy başlarında ziyaretgah idi. Şimdi terk edilmiştir. SN
■ Koord: 37° 17' 43'' D, 43° 37' 40'' K
Kolbaşı köy - Yüksekova - Hakkari
1946h 📖: Şevute
1928 📖: Şevîta
S1840 📖: Şawûtha [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 40' 0'' D, 43° 55' 52'' K
Köprülü mezra (Gündeş bağ) - Çukurca - Hakkari
1946h 📖: Giman
1928 1933 📖 📖: Geyman
S1840 📖: Çamani [ Kürtçe "pınarlar" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 18' 35'' D, 43° 30' 45'' K
Meşeli mezra (Kayalık bağ) - Çukurca - Hakkari
1928 1946h 📖 📖: Hişet
1916hb 📖: Haişat [ Ermenice "Ermenilik" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 20' 49'' D, 43° 38' 50'' K
Oğul köy - Hakkari Merkez - Hakkari
K2013 📖: Tal/Talonê (idari bölge) [ Kürtçe "Tal vadisi" ]
1946h 📖: Kundeşexan [ Kürtçe gundê şêxan "şeyhler köyü" ]
1914h 📖: Rabat
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Eskiden mamur bir yer olan Tal vadisinin merkez köyüdür. 20. yy başına ait haritalarda, tümü Nasturi Hıristiyan olan yedi köy (Badali, Bekurai, Bêgik, Mardaşu, Azisa, Rabat, Mathwatha) ve en yukarıda Umra Melediş manastırı görülür. SN
■ Koord: 37° 26' 12'' D, 43° 45' 21'' K
Ormanlı mezra (Gündeş bağ) - Çukurca - Hakkari
1946h 📖: Zavita
S1840 📖: Zawîtha [ Süryanice "köşe" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Ertuşi) yerleşimi
■ Koord: 37° 18' 26'' D, 43° 26' 35'' K
Ördekli köy - Hakkari Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb 📖: Kotranis
S1840 📖: Qotrânis
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 44' 27'' D, 43° 47' 0'' K
Öveç köy - Şemdinli - Hakkari
1928 📖: Sürüns
S1877 📖: Sarunis ܣܪܘܢܝܣ [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 22' 17'' D, 44° 28' 32'' K
Sarp mezra (Çınarlı bağ) - Çukurca - Hakkari
K2013 📖: Mirkaniş
S1840 📖: Merganiş
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 13' 31'' D, 43° 51' 8'' K
Soğuksu mezra (Çatalca bağ) - Şemdinli - Hakkari
S1877 1982rh 📖: Tis/Tisê ܬܝܣ
■ 20. yy başında Süryani/Kürt-Sünni (Nasturi) yerleşimi.
■ Mar Quryaqos kilisesi vardı. SN
■ Koord: 37° 24' 3'' D, 44° 35' 44'' K
Sütlü mezra (Cevizli bağ) - Çukurca - Hakkari
K2013 📖: Xanê Sêgund [ Kürtçe "üçköy hanı" ]
S1840 📖: Xâni
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 19' 27'' D, 43° 41' 4'' K
Taşbaşı köy - Hakkari Merkez (Çığlı bucağı) - Hakkari
1980 📖: Seyitli (mz)
1928 📖: Kelîtan [ Süryanice kelayto? "keşiş hücresi" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Yukarı Tiyari vadisinin ana yerleşimi olan Kelitan köyü 1990’larda boşaltılmış ve dere boyundaki Derav mevkiinde yeni köy kurulmuştur. ■ Nasturi Hıristiyan Tiyari aşireti 1846’ya dek fiilen bağımsız beylik olmuş, 1915’e dek vadide nüfus çoğunluğunu oluşturmuştur. SN
■ Koord: 37° 23' 53'' D, 43° 29' 32'' K
Tepeli mezra (Ördekli bağ) - Hakkari Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
S1840 1946h 📖 📖: Xardâlânis/Ğerdelanis
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 44' 43'' D, 43° 44' 51'' K
Uğuraçan köy - Şemdinli - Hakkari
1928 📖: Bedkâr
S1840 1916hb 📖 📖: Bêkare/Beitkare [ Süryanice beth Kare ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Mar Şalita kilisesi vardı. SN
■ Koord: 37° 15' 16'' D, 44° 21' 42'' K
Yayla köy - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖: Dêrareş [ Kürtçe "kara kilise" ]
1928 📖: Karakilise [ Türkçe ]
S1840 📖: Rustaka | Mar İşo ܪܘܣܬܩܐ [ Süryanice mor işo "Hz. İsa" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Rustaka kasabasında Mor İşo manastırı, 17. yy başlarından itibaren Nasturi kilise hiyerarşisinde patrikten sonra ikinci sırada gelen ve Mor Hnanişo unvanını taşıyan matranların makamı idi. SN
■ Koord: 37° 19' 28'' D, 44° 35' 7'' K
Yaylapınar köy - Şemdinli - Hakkari
1928 📖: Salaran
S1840 📖: Salara/Salaran
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Mart Maryam kilisesi vardı. SN
■ Koord: 37° 14' 27'' D, 44° 26' 56'' K
Yeşildere mezra (Gündeş bağ) - Çukurca - Hakkari
S1840 1946h 📖 📖: Minyaniş
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 18' 32'' D, 43° 27' 58'' K
Yeşiltaş mezra (Oğul bağ) - Hakkari Merkez - Hakkari
1946h 📖: Talona Maşxone [ Süryanice "Tal (deresi) meskenler" ]
1914h 📖: Bêkurai [ Süryanice "kurolar yurdu" ]
Eski adı: Bake
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 27' 15'' D, 43° 43' 12'' K
Yeşiltaş köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1916hb 📖: İştazin
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ İştazin bir düzine kadar köyü içeren bölgenin adıdır. 1916 tarihli haritada Bubawa, Matriya, Şemsiki, Bebaxşi (Bahşiyan), Maspira mahalleleri görülür. 19. yy’da nüfusu tümüyle Süryanice konuşan Nasturilerden ibaretti. SN
■ Koord: 37° 25' 5'' D, 44° 6' 22'' K
Yufkalı köy - Şemdinli - Hakkari
K2013 📖: Nerduşê
S1877 📖: Nêrdûşâ ܢܪܕܘܫܐ
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 24' 37'' D, 44° 31' 33'' K
Yuvacık mezra (Ördekli bağ) - Hakkari Merkez (Bağışlı bucağı) - Hakkari
K2013 📖: Piğink
1946h 📖: Pağnik [ Ermenice "ılıca" ]
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Koord: 37° 42' 37'' D, 43° 48' 45'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.