haritada ara :   km  
3 Dinayi yerleşimi bulundu.
sırala 
Bilge mahalle - Suruç - Şanlıurfa
1946 📖: Tuanekler [ Aşağı ve Yukarı Tuanek ]
1928 📖: Tihonek
1520 📖: Tahunek/Tahunik [ Kürtçe tionek "değirmencik" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dinayi) yerleşimi
■ Kürtçe adı Tionek olan ve üç köyden oluşan Kürt köyü. Berazî konfederasyonuna bağlı Dınai aşireteinin, Reşekî mirlerine ait merkez köylerden biridir. 1520, 1536, 1552, 1572, 1584 tarihli tahrir defterlerinde adı Tahunek olarak kaydedilmiştir. Köyün ismi, Kürtçe "küçük değirmen" anlamındadır. Köylerin arasından Çasor (Kızılçay) adıyla kaynağını Fırat'tan alan bir çay akmaktadır. 1536, BOA. TD. 184, s.86: 7 hane, 7 mücerred olub halkı Ekrad ve müslümandır. 1536: Dinayi Cemaati köyleri: Tahunik, Sasi, Harbetü'n-Nasarî, Şah Veli, Keperli, Ümmü'd-Deyyab, Üç Pınar, Kuraya, Atşan, Tel Simsim, Tel Ahdar, Tel Beni Ali, Karuk. ibrahim halil baran
■ Koord: 37° 0' 32'' D, 38° 22' 18'' K
Dumlukuyu mahalle - Suruç - Şanlıurfa
1928 📖: Cessasi Dinayi [ Kürtçe Dinayi "aş." ]
1917h 📖: Cesas
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dinayi) yerleşimi
■ Koord: 37° 0' 15'' D, 38° 21' 8'' K
Üçpınar mahalle - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖: Üçpınar
Kürt-Sünni (Dinayi) yerleşimi
■ Dinayiler Irak Şengal'den gelen Ezidi kökenli bir aşirettir. Kemal Yıldırım
■ Koord: 37° 1' 26'' D, 38° 25' 26'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.